ޝީޝާގެ ”100 ދުވަސް“: ބޮޑެތި ޑީލްތަކާއެކު ސަޅި ޕްރޮމޯޝަނެއް!

ކަސްޓަމަރުންނަށް ބޮޑެތި ޑީލްތަކެއް ދީގެން ރާއްޖޭގައި ހޮންޑާގެ އޮތަރައިޒްޑް ޑިސްޓްރިބިއުޓާ ޝީޝާ އިން ”100 ދުވަސް“ ގެ ނަމުގައި ސަޅި ޕްރޮމޯޝަނެއް ފަށައިފިއެވެ. މިއަދުން ފެށިގެން 100

ތަފުސީމް

ރައީސް ޔާމީންގެ އެކައުންޓުތަކުގައި ހުރި 100 މިލިއަނަށްވުރެ ގިނަ ފައިސާ ވަނީ ފްރީޒްކޮށްފަ: ފުލުހުން

ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލްގައްޔޫމްގެ އެކައުންޓްތަކުގައި ހުރި 100 މިލިއަނަށްވުރެ ގިނަ ފައިސާ ފްރީޒްކޮށްފައިވާނެ ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެފި އެވެ. ފުލުހުން އެހެން ބުނީ، ވެރިކަމުގައި

ތަފުސީމް

ރައީސް ޔާމީން ފުލުހަށް ހާޒިރުކުރީ ފައިސާގެ ދެ މައްސަލައެއްގައި މައުލޫމާތު ސާފުކުރަން!

އެމަނިކުފާނުގެ މައްޗަށް އެއްވެސް ތުހުމަތެއް ނުކުރައްވާ ކަމަށާއި ފުލުހުންގެ އިދާރާއަށް ހާޒިރުކުރީ އެކައުންޓަށް ޖަމާވި ފައިސާއާ ބެހޭ ގޮތުން މައުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް ކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ

ތަފުސީމް

މި ގުރާގެ ކަމަކީ ވެރިމީހާގެ އެމަޒަން އެލެކްސާ ބޭނުންކޮށްގެން އޮންލައިންކޮށް ވިޔަފާރިކުރުން!

ބައެއް ވައްތަރުގެ ގުރައަކީ އެއަށް ލިބިގެންވާ ތޫނުފިލި ކަމުގެ ސަބަބުން އާދަޔާ ހިލާފު ކަންކަން ކޮށްލާ ދޫންޏެކެވެ. ބައެއް ބަސްތަކާއި ލަފުޒުތައް ކިޔާލުމުގެ ކުޅަދާނަކަން ވެސް ބައެއް

ތަފުސީމް

ޤާނޫނު އެންމެންގެ މައްޗަށް ހިނގާނެ، ތުހުމަތުތަކަށް ޖަވާބުދާރީވާން ޖެހޭނެ: ހޯމް މިނިސްޓަރު

ގާނޫނުގެ ބާރު އެންމެންގެ މައްޗަށް ވެސް ހިނގާނެ ކަމަށާއި މީހަކާ މެދު ކުރެވޭ ތުހުމަތުތަކަށް ޖަވާބުދާރީވާން ޖެހޭނެ ކަމަށް ހޯމް މިނިސްޓަރު އިމްރާން އަބްދުﷲ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ކުރީގެ

ތަފުސީމް

ރައީސް ޔާމީން ފުލުހަށް، ޕީޕީއެމްއާ އެމްޑީޕީން މަގުމައްޗަށް!

ވެރިކަމުގައި ހުންނަވައި ޤާނޫނާއި ހިލާފަށް މާލީ މުއާމަލާތްތަކެއް ހިންގާފައިވާ ކަމަށް ތުހްމަތުކުރެވޭ މައްސަލަތަކެއްގެ ތަހުގީގަށް ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިއަދު ފުލުހުންގެ އިދާރާއަށް ހާޒިރުވެވަޑައިގެންފިއެވެ. ރައީސް

ތަފުސީމް

އިންޑިއާގައި ފައްޅިއަކުން ދިން ކާއެއްޗެއް ކައިގެން 10 މީހަކު މަރުވެއްޖެ!

ނިއު ދެއްލީ (އޭޕީ) – އިންޑިއާގެ ހިންދޫ ފައްޅިއަކުން ދިން ކާއެއްޗެއް ކައިގެން 10 މީހަކު މަރުވެއްޖެއެވެ. ފުލުހުންގެ އޮފިސަރު މަހާދޭވް ވިދާޅުވި ގޮތުގައި، ބެންގަލޯގެ ދެކުނުގައި

ތަފުސީމް

ޓެކްސްއަށް މަކަރު ހެދި ކަމުގެ ތުހުމަތު މިފަހަރު ޝަކީރާއަށް

ޓެކްސްއަށް މަކަރު ހެދި ކަމުގެ ތުހުމަތުގައި، ކޮލަމްބިއާގެ މަޝްހޫރު އަންހެން ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ޝަކީރާގެ މައްޗަށް ދައުވާކުރަން ސްޕެއިންގެ ޓެކްސް އިދާރާއިން ނިންމައިފިއެވެ. ސްޕެއިންގެ ޕްރޮސިކިއުޓަރުން ބުނާގޮތުގައި، މަޝްހޫރު

ތަފުސީމް

ދުނިޔޭގައި އެންމެ ގިނަ ބިލިއަނަރުން އުޅޭ 10 ގައުމަކީ މިއީ!

ދުނިޔޭގައި އުޅޭ ބިލިއަނަރުން ނުވަތަ މުއްސަނދި މަހުޖަނުންގެ އަދަދު ވަރަށް ވެސް ގިނައެވެ. އަދި އެ އަދަދު ދަނީ ވެސް އިތުރުވަމުންނެވެ. ސުވިޒަލެންޑުގެ އިންވެސްޓްމަންޓް ބޭންކިން ކުންފުންޏެއް

ތަފުސީމް

މިނިމަސް ކާންވެގެން މީހަކު މަރާލި ދެ މީހަކު އުމުރަށް ޖަލަށް!

ސައުތު އެފްރިކާގައި މިނިމަސް ނުވަތަ އިންސާނުންގެ މަސް ކައިގެން އުޅުނު ކަމަށް ސާބިތުވި ދެ މީހަކަށް އުމުރު ދުވަހުގެ ޖަލު ހުކުމެއް އެގައުމުގެ ކޯޓަކުން އިއްވައިފިއެވެ. އެ

ތަފުސީމް