ދަރިފުޅަށް ލޯބިވެރިއަކު ހޯދަން ކުދިން ކައިރީގައި އަހަމުން ހިނގާ އަންހެނަކު ހޯދަނީ

ދަރިއަކަށްޓަކާ މަޔަކު ނުކުރާނެ ހަމަ އެއް ކަމެއް ވެސް ނޯންނާނެއެވެ. ހާއްސަކޮށް މީހަކާ އިންނަ އުމުރަށް އެޅުމުން މަންމަ މެންނަށް އޮންނާނީ އެކަން ލަސްވެފައެވެ. އިންނަން ރަނގަޅު

ތަފުސީމް

ކެއްސުމުގެ ފަރުވާއަކަށް ސްޓީމް ކުރި އޮރެންޖު!

ކެއްސުމަކީ ހަމަ އެކަނި ރޯގާ ޖެހުމުގެ ސަބަބުން ދިމާވާ ތަކުލީފެއް ނޫނެވެ. އެއީ އެހެން ސިއްހީ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން ވެސް ދިމާވެދާނެ ކަމެކެވެ. މިލިޔުން މި ހާއްސަކޮށްލަނީ

ތަފުސީމް

އިމާރާތެއްގެ މަތިން ވެއްޓުނު ކުނި ކޮތަޅަކުން ޖެހި އަންހެނަކަށް އަނިޔާވެއްޖެ

އިމާރާތެއްގެ ހަ ވަނަ ބުރިން ތިރިކުރި ކުނި ކޮތަޅެއް ފަޅައިގެން ގޮސް ޖެހި، މެދު އުމުރުގެ އަންހެނަކަށް އަނިޔާވެގެން ފަރުވާ ދޭން ފަށައިފިއެވެ. ފުލުހުން ބުނީ، މިއަދު

ތަފުސީމް

ސިމެންތި ބަސްތާ ދަށުވެ، ޖިއާން މަރުވި މައްސަލަ ޕީޖީއަށް

ހަދަމުންދިޔަ އިމާރާތަކުން ވެއްޓުނު ސިމެންތި ބަސްތާއެއް ދަށުވެ މަރުވި، ރައުޝާން ޖިއާންގެ މަރުގެ މައްސަލާގައި ދައުވާކޮށްދިނުމަށް އެދި ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލް (ޕީޖީ)ގެ އޮފީހުގައި ފުލުހުން އެދިއްޖެއެވެ. ބަނގުލަދޭޝްއަށް

ތަފުސީމް

ރައީސް ޔާމީން ވެސް އަދީބު ހުންނެވި މާފުށީ ޖަލަށް!

ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ މައްޗަށް އުފުލާފައިވާ މަނީ ލޯންޑަރިންގެ މައްސަލައިގައި، ޝަރީއަތް ނިމެންދެން އެމަނިކުފާނު ބަންދުގައި ބަހައްޓަން ކްރިމިނަލް ކޯޓުން މިއަދު އަމުރު ކުރުމާ އެކު

ތަފުސީމް

އިމްރާންގެ ސުވާލެއް: ހައްގު ފިޔަވަޅެއް އެޅުމަކީ އަނިޔާވެރިވުމޭ ބުނެވޭނެ ހެއްޔެވެ؟

ހައްގު ގޮތުގައި ކުރަންޖެހޭ ކަމެއްކޮށް ފިޔަވަޅު އެޅުމަކީ އަނިޔާވެރިވުމޭ ބުނެވޭނެތޯ ވިދާޅުވެ ހޯމް މިނިސްޓަރު އިމްރާން އަބްދުﷲ ސުވާލު އުފައްދަވައިފިއެވެ. މިނިސްޓަރު އިމްރާން އެހެން ވިދާޅުވީ، ކުރީގެ

ތަފުސީމް

ޝަރީއަތް ނިމެންދަން ޔާމީން ހައްޔަރުގައި ބަހައްޓަން އަމުރުކޮށްފި

މަނީ ލޯންޑްރިން ކުރިކަމުގެ މައްސަލައިގެ ޝަރީއަތް ނިމެންދެން ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލްގައްޔޫމް ބަންދުކުރުމަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ދާދި ދެންމެއަކު އަމުރުކޮށްފިއެވެ. އެމްއެމްޕީއާރްސީގެ ތެރެއިން ހިޔާނަތްވި ފައިސާއަށް ހިޔާނާތްތެރިވި ފަރާތްތަކުން އެ ފައިސާގެ ތެރެއިން ގިނަ އަދަދެއްގެ ފައިސާ ރައީސް

ތަފުސީމް

ހަށިގަނޑުގެ ދިފާއީ ނިޒާމު ވަރުގަދަ ކުރުމަށް ޕެޝަން ފުރުޓު!

ހުތް ފޮނި ރަހައެއް ހުންނަ ޕެޝަން ފުރުޓަކީ ދިވެހިން ވަރަށް އާއްމުކޮށް ކައި އުޅޭ މޭވާއެކެވެ. މާކަބޮޑު މަސައްކަތަކާ ނުލައި ގޯތިތެރޭގައި ވެސް ހައްދާ ލެވޭ މި

ތަފުސީމް

މީހުން ތަމްރީން ކުރުމަށް ސްޓެލްކޯ އިން ޕޮލިޓެކްނިކާއެކު ސޮއިކޮށްފި

ފަންނީ ދާއިރާތަކުން މީހުން ތަމްރީން ކުރުމާ ގުޅޭ އެއްބަސްވުމެއްގައި ކަރަންޓް އުފައްދާ މައި ކުންފުނި، ސްޓެލްކޯ އާއި މޯލްޑިވްސް ޕްލިޓެކްނިކާ ދެމެދު އެމްއޯޔޫއެއްގައި ސޮއިކޮށްފިއެވެ. ސްޓެލްކޯގައި މިއަދު

ތަފުސީމް

ޑީއޯ ސައްޕެގެ ޕާޓީ އުފެއްދުމުގެ ހުއްދަ ދީފި

ވެރިކަން ކުރާ ޕާޓީ އެމްޑީޕީގެ ފައުންޑަ މެމްބަރު އަދި ’ދިވެހި އޮބްޒާވާ‘ ހިންގެވި އަހުމަދު ޝަފީގު މޫސާ (ޑީއޯ ސައްޕެ) އުފައްދަން ހުށަހެޅި ޕާޓީ އުފެއްދުމުގެ ހުއްދަ

ތަފުސީމް