ރައީސް ޔާމީން ވެސް އަދީބު ހުންނެވި މާފުށީ ޖަލަށް!

ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ މައްޗަށް އުފުލާފައިވާ މަނީ ލޯންޑަރިންގެ މައްސަލައިގައި، ޝަރީއަތް ނިމެންދެން އެމަނިކުފާނު ބަންދުގައި ބަހައްޓަން ކްރިމިނަލް ކޯޓުން މިއަދު އަމުރު ކުރުމާ އެކު

ތަފުސީމް

ޝަރީއަތް ނިމެންދަން ޔާމީން ހައްޔަރުގައި ބަހައްޓަން އަމުރުކޮށްފި

މަނީ ލޯންޑްރިން ކުރިކަމުގެ މައްސަލައިގެ ޝަރީއަތް ނިމެންދެން ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލްގައްޔޫމް ބަންދުކުރުމަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ދާދި ދެންމެއަކު އަމުރުކޮށްފިއެވެ. އެމްއެމްޕީއާރްސީގެ ތެރެއިން ހިޔާނަތްވި ފައިސާއަށް ހިޔާނާތްތެރިވި ފަރާތްތަކުން އެ ފައިސާގެ ތެރެއިން ގިނަ އަދަދެއްގެ ފައިސާ ރައީސް

ތަފުސީމް

ޔާމީން ކޯޓަށް ހާޒިރުކޮށް، ޝަރީއަތް މިއަދު ފަށަނީ

ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލްގައްޔޫމްގެ މައްޗަށް އުފުލާފައިވާ މަނީ ލޯންޑްރިން ކުރުމުގެ ދައުވާގެ ޝަރީއަތް މިއަދު ފަށަން ތާވަލުކޮށް، އެ މައްސަލާގައި ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް ހާޒިރުވާން

ތަފުސީމް

ޕީޕީއެމް އަދި ޕީއެންސީ ގެ ކެންޑިޑޭޓުންނަށް އެމްއާރުއެމް ގެ ތާއީދެއް ނެތް

ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އިސްކޮށްހުންނަވައިގެން ހިނބްގަވާ ޕީޕީއެމް އަދި ޕީއެންސީ ގެ ނަމުގައި މަޖިލީހުގައި ވާދަކުރައްވާ އެއްވެސް ކެންޑިޑޭޓަކަށް ތާއީދު ނުކުރައްވަން މައުމޫން ރިފޯމް މޫވްމަންޓު

ތަފުސީމް

އޭސީސީ ގެ ރައީސް ލުތުފީއަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ މަނީ ލޯންޑަރިންގެ މައްސަލައެއް ތަހުގީގުކުރަނީ

އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން (އޭސީސީ)ގެ ރައީސް ހަސަން ލުތުފީއަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ މަނީ ލޯންޑަރިންގެ މައްސަލައެއް ތަހުގީގުކުރަން ފަށައިފި އެވެ. ލުތުފީގެ މިފަދަ މައްސަލައެއް ތަހުގީގުކުރަމުންދާ ކަން ފުލުހުން

ތަފުސީމް

މީޑިއާގެ މިނިވަންކަމަށް މި ސަރުކާރުން އަބަދުވެސް މަސައްކަތްކުރާނަން: ރައީސް

މީޑިއާގެ މިނިވަންކަމަށް މި ސަރުކާރުން އަބަދުވެސް މަސައްކަތްކުރައްވާނެ ކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ރައީސް އެގޮތަށް ވިދާޅުވީ، މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލް (އެމްއެމްސީ)ގެ މެންބަރުންނާ

ތަފުސީމް

އޭސީސީގެ ރިޕޯޓާ ގުޅޭ ކަންކަން ފުލުހުން ތަހުގީގު ކުރަން ފަށައިފި

މޯލްޑިވްސް މާކެޓިން އެންޑް ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް ކޯޕަރޭޝަން (އެމްއެމްޕީއާރުސީ)ގެ ބޮޑު ހިޔާނާތާ ގުޅޭގޮތުން އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން (އޭސީސީ) އިން ނެރުނު ރިޕޯޓްގައި ހުރި ބައެއް ކަންކަމުގެ

ތަފުސީމް

މެލޭޝިއާގައި ދިރިއުޅޭ ދިވެހިންނާ، ރައީސް މައުމޫން ބައްދަލުކުރައްވަނީ

ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމް މިހާރު މެލޭޝިއާއަށް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ދަތުރުފުޅުގައި އެގައުމުގައި ދިރިއުޅޭ ދިވެހިންނާ ބައްދަލުކުރައްވަން ނިންމަވައިފިއެވެ. މެލޭޝިއާގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެމްބަސީން ބުނީ، ރައީސް

ތަފުސީމް

އިންޑިއާއިން ހިފެހެއްޓެ ދިވެހި މަސްދޯނި ދޫކޮށްލައިފި

އިންޑިއާގެ ކަނޑުގެ ސަރަހައްދަށް ވަދެގެން އުޅެނިކޮށް އަތުލައިގަތް ދިވެހި މަސްބޯޓު ދޫކޮށްލައިފިއެވެ. ރާއްޖޭގެ އުތުރުން އޮންނަ އިންޑިއާގެ ލަކްޝަދްވީޕްގެ ސުހެލި އެޓޯލް ތެރޭގައި އުޅެނިކޮށް ”ވީވަރު“ ނަމަކަށް

ތަފުސީމް

އިންޑިއާގެ ކަނޑުގެ ސަރަހައްދުން ރާއްޖޭގެ މަސްބޯޓެއް އަތުލައިގެންފި

އިންޑިއާގެ ކަނޑުގެ ސަރަހައްދުން ދިވެހި މަސްބޯޓެއް ހިފަހައްޓައިފިއެވެ. އެމްއެންޑީއެފްގެ އިންފޮމޭޝަން އޮފިސަރު ކެޕްޓަން އިބްރާހިމް އާޒިމް ވިދާޅުވީ، ރާއްޖޭގެ މަސްބޯޓެއް އިންޑިއާ ކޯސްޓްގާޑުގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންދިޔަ

ތަފުސީމް