ފީފާގެ ކައުންސިލަށް ރާއްޖެއިން ވާދަ ކުރާ ކެންޑިޑޭޓެއްގެ ގޮތުގައި މާޔަން ނަން ހުށައަޅައިފި

ކުރިއަށް އޮތް ފީފާގެ ކައުންސިލް އިންތިހާބުގައި ރާއްޖެއިން ވާދަ ކުރާ ކެންޑިޑޭޓެއްގެ ގޮތުގައި ކުރިން އެފްއޭއެމްގައި މަސައްކަތް ކުރެއްވި މާޔަން މުހައްމަދުގެ ނަން ފުޓްބޯލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް

ތަފުސީމް

މޮޅު ކުޅުންތެރިޔާއަށް ވާދަ ކުރާ ކުޅުންތެރިންގެ ނަންތަށް އިއުލާން ކޮށްފި

ފުޓްބޯލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް (އެފްއޭއެމް) އާއި މޯލްޑިވްސްފުޓްބޯލް ޑޮޓް ކޮމް ގުޅިގެން ބާއްވާ މޯލްޑިވްސް ފުޓްބޯލް އެވޯޑްސްގެ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔާއަށް ވާދަ ކުރާ ހަ ކުޅުންތެރިންގެ

ތަފުސީމް

އެންމެ މޮޅު ކޯޗުގެ މަގާމަށް ވާދަ ކުރާ ގަދަ ހަތަރު ކޯޗުންގެ ނަން އިއުލާން ކޮށްފި

ފުޓްބޯލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް (އެފްއޭއެމް) އާއި މޯލްޑިވްސްފުޓްބޯލް ޑޮޓް ކޮމް ގުޅިގެން ބާއްވާ މޯލްޑިވްސް ފުޓްބޯލް އެވޯޑްސްގެ އެންމެ މޮޅު ކޯޗުގެ މަގާމަށް ވާދަ ކުރާ

ތަފުސީމް

އެންމެ މޮޅު ގޯލުކީޕަރަށް ވާދަ ކުރާ ކުޅުންތެރިންގެ ނަންތަށް އިއުލާން ކޮށްފި

ފުޓްބޯލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް (އެފްއޭއެމް) އާއި މޯލްޑިވްސްފުޓްބޯލް ޑޮޓް ކޮމް ގުޅިގެން ބާއްވާ މޯލްޑިވްސް ފުޓްބޯލް އެވޯޑްސްގެ އެންމެ މޮޅު ގޯލުކީޕަރަށް ވާދަ ކުރާ ގަދަ

ތަފުސީމް

އެންމެ މޮޅު ބިދޭސީ ކުޅުންތެރިޔާ އަށް ވާދަ ކުރާ ކުޅުންތެރިން އިއުލާންކޮށްފި

ފުޓްބޯލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް (އެފްއޭއެމް) އާއި މޯލްޑިވްސްފުޓްބޯލް ޑޮޓް ކޮމް ގުޅިގެން ބާއްވާ މޯލްޑިވްސް ފުޓްބޯލް އެވޯޑްސްގައި މި އަހަރު ހޮވާ އެންމެ މޮޅު ބިދޭސީ

ތަފުސީމް

ފްރެންކީ ޑި ޖޮންގ އަޔެކްސް ދޫކޮށްލަނީ ބާ..!

ކުރިއަށް އޮތް ސީޒަނަށް ބޮޑެތި ކުލަބްތަކުން ގެންދަން އެންމެބޮޑަށް ފާރަލަމުންދާ އެއްކުޅުންތެރިޔެއްކަމުގައި އަޔެކްސް އެމްސްޓެޑަމް އަށް ކުޅޭ ނެދަލެންޑްސްގެ މިޑްފީލްޑަރު ފްރެންކީ ޑި ޖޮންގ ދިޔުން އެންމެގާތް ކުލަބަކީ ބާސެލޯނާކަމުގައި މީޑިއާ ރިޕޯޓްތަށް ބުނަންފަށައިފިއެވެ. އަޔެކްސް

ތަފުސީމް

ދިރާގު ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގްގެ ޗެމްޕިއަންކަން ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކުލަބުން ހޯދައިފި

ދިރާގު ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގްގެ ޗެމްޕިއަންކަން ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކުލަބުން ހޯދައިފިއެވެ. ލީގްގެ ޗެމްޕިއަންކަން ކާމިޔާބުކޮށް ދިވެހި ފުޓްބޯޅައިގެ އެންމެ ބޮޑު މުބާރާތް އެޓީމުން ހޯދީ ހުކުރު

ތަފުސީމް

ޕީއެސްވީ ބަލިކޮށް ބާސެލޯނާ ގްރޫޕް ބީގެ އެއްވަނަ ކަށަވަރުކޮށްފި

ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގައި ރޭ ކުޅުނު މެޗުން ނެދަލެންޑްސްގެ ޕީއެސްވީ އެއިންދޯވަން ބަލިކޮށް ބާސެލޯނާ އިން ގްރޫޕް ބީގެ އެއްވަނަ ކަށަވަރުކޮށްފިއެވެ. ރަށުން ބޭރުގައި ޕީއެސްވީ އަތުން

ތަފުސީމް

ދިވެހި އަންހެން ޓީމަށް ހޫނު މަރުހަބާއެއް ކިޔައިފި

އިންޑޮނޭޝިޔާ ބަލިކޮށް ”އެފްއޭއެސް“ އިންޓަނޭޝަނަލް ވުމަންސް ކުއަޑްރަންގިއުލާ މުބާރާތުގެ ތިންވަނަ ހޯދި ދިވެހި އަންހެން ގައުމީ ފުޓްބޯޅަޓީމު ރާއްޖެ އައުމުން ވަރަށް ހޫނުމަރު ޚަބާއެއް ޓީމަށް ކިޔައިފިއެވެ.

ތަފުސީމް