އެޓޫ: ފުޓްބޯޅަ ކެރިއަރު ނިންމާލުމުގެ ވިސްނުމެއް ނެތް!

ފުޓްބޯޅަ ކެރިއަރު ނިންމާލުމުގެ ވިސްނުމެއް އަދި ނެތް ކަމަށް ބާސެލޯނާ އާއި އިންޓަމިލާންގައި ކާމިޔާބު ހޯދި ކެމަރޫންގެ ކުރީގެ ކެޕްޓަން ސެމިއުލް އެޓޫ ބުނެފިއެވެ. އެފްރިކާގެ އެންމެ

ތަފުސީމް

މޮރީނިއޯ އެންމެ ފަހުން ޝޯ ހޯސްޓް ކުރުމަށް!

މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑްގެ ކުރީގެ ކޯޗު ހޯސޭ މޮރީނިއޯ އަމިއްލަ ޓީވީ ޝޯއެއް އުފައްދަން ނިންމައިފިއެވެ. ”އޮން ދަ ޓަޗްލައިން ވިތް ހޯސޭ މޮރީނިއޯ“ ގެ ނަމުގައި އެ

ތަފުސީމް

ޕޯލް ސްކޯލްސް، އޭނާ ކުޑައިރު ސަޕޯޓްކުރި ކުލަބުގެ މެނޭޖަރަކަށް!

ދުނިޔޭގައި އުފެދުނު އެންމެ މޮޅު އެއް ސެންޓްރަލް މިޑްފީލްޑަރު ޕޯލް ސްކޯލްސް، އޭނާ ކުޑައިރު ސަޕޯޓްކުުރި ކުލަބުގެ މެނޭޖަރު ކަމާ ހަވާލުވެއްޖެއެވެ. ދެވަނަ ލީގުގެ ކުލަބެއް ކަމަށްވާ

ތަފުސީމް

ޔުނައިޓެޑްގައި އިތުރު އެއް އަހަރު މަޑުކުރަން ޔަންގް ނިންމައިފި

މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑާއެކު ހަދާފައިވާ އެއްބަސްވުން އިތުރު އެއް އަހަރަށް ދިގު ދައްމާލަން އެ ޓީމުގެ އިތުރުބާރު ފުލްބެކް އޭޝްލީ ޔަންގް ނިންމައިފިއެވެ. އެސްޓަން ވިލާއިން 2011 ވަނަ

ތަފުސީމް

އެފްއޭއެމް ގެ ލީޑަޝިޕްގެ އިތުބާރު ނެތް ކަމުގެ މައްސަލައެއް ހުށަހަޅައިފި

ފުޓްބޯޅަ އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް (އެފްއޭއެމް)ގެ ލީޑަޝިޕްގެ އިތުބާރު ނެތް ކަމުގެ މައްސަލަ ހުށަހެޅުމަށްފަހު ކުއްލި ކޮންގްރެސްއެއް ބާއްވައިދިނުމަށް އެދިއްޖެ އެވެ. މިމައްސަލަ ހުށަހެޅީ 19 ކުލަބުގެ

ތަފުސީމް

ޔަންގްއާއެކު ޔުނައިޓެޑުން ހަދާފައިވާ އެއްބަސްވުން އާކުރުމާ ގާތަށް!

އިތުބާރު ފުލްބެކް އޭޝްލީ ޔަންގްއާއެކު މެންޔެސްޓާ ޔުނައިޓެޑުން ހަދާފައިވާ އެއްބަސްވުން އާކުރުމާ ގާތަށް ޖެހިލައިފިއެވެ. އެސްޓަން ވިލާއިން 2011 ވަނަ އަހަރު ޔުނައިޓެޑާ ގުޅުނު ޔަންގްއާއެކު ހަދާފައިވާ

ތަފުސީމް

ޗައިނާގެ ކުލަބަކަށް ހަމްސިކް ބަދަލުވުމުގެ ކަންކަން ހުއްޓުމަކަށް!

ޗައިނާގެ ކުލަބަކަށް ނަޕޯލީގެ ކެޕްޓަން ސްލޮވާކިއާގެ މިޑްފީލްޑަރު މަރެކް ހަމްސިކް ބަދަލުވުމުގެ އެއްބަސްވުން ސަސްޕެންޑްކޮށްފިއެވެ. ނަޕޯލީގެ ކޯޗު ކާލޯ އަންޗެލޮޓީ ބުނީ، އުމުރުން 31 އަހަރުގެ ހަމްސިކް

ތަފުސީމް

ހިގުއައިން ދެ ގޯލުން ޗެލްސީ ހަތަރު ވަނައަށް!

ޗެލްސީ އަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ ލަނޑު ނުޖެހުމުގެ މައްސަލަ ހައްލުކުރަން އެ ޓީމަށް ގެނައި ގޮންޒާލޯ ހިގުއައިންގެ ދެ ގޯލާއެކު ހަޑަލްސްފީލްޑްގެ މައްޗަށް ކުރި ހޯދައި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ

ތަފުސީމް

މާޝިއަލް އިތުރު ފަސް އަހަރު ޔުނައިޓެޑްގައި މަޑުކުރަނީ؟

މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑުން ފްރާންސްގެ ވިންގާ އެންތަނީ މާޝިއަލް އެ ކުލަބުގެ އިތުރު ފަސް އަހަރު މަޑުކުރަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފިއެވެ. އެކަން އަދި ޔުނައިޓެޑުން ހާމަނުކުރި

ތަފުސީމް