މި ގުރާގެ ކަމަކީ ވެރިމީހާގެ އެމަޒަން އެލެކްސާ ބޭނުންކޮށްގެން އޮންލައިންކޮށް ވިޔަފާރިކުރުން!

ބައެއް ވައްތަރުގެ ގުރައަކީ އެއަށް ލިބިގެންވާ ތޫނުފިލި ކަމުގެ ސަބަބުން އާދަޔާ ހިލާފު ކަންކަން ކޮށްލާ ދޫންޏެކެވެ. ބައެއް ބަސްތަކާއި ލަފުޒުތައް ކިޔާލުމުގެ ކުޅަދާނަކަން ވެސް ބައެއް

ތަފުސީމް

އިންޑިއާގައި ފައްޅިއަކުން ދިން ކާއެއްޗެއް ކައިގެން 10 މީހަކު މަރުވެއްޖެ!

ނިއު ދެއްލީ (އޭޕީ) – އިންޑިއާގެ ހިންދޫ ފައްޅިއަކުން ދިން ކާއެއްޗެއް ކައިގެން 10 މީހަކު މަރުވެއްޖެއެވެ. ފުލުހުންގެ އޮފިސަރު މަހާދޭވް ވިދާޅުވި ގޮތުގައި، ބެންގަލޯގެ ދެކުނުގައި

ތަފުސީމް

ޓެކްސްއަށް މަކަރު ހެދި ކަމުގެ ތުހުމަތު މިފަހަރު ޝަކީރާއަށް

ޓެކްސްއަށް މަކަރު ހެދި ކަމުގެ ތުހުމަތުގައި، ކޮލަމްބިއާގެ މަޝްހޫރު އަންހެން ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ޝަކީރާގެ މައްޗަށް ދައުވާކުރަން ސްޕެއިންގެ ޓެކްސް އިދާރާއިން ނިންމައިފިއެވެ. ސްޕެއިންގެ ޕްރޮސިކިއުޓަރުން ބުނާގޮތުގައި، މަޝްހޫރު

ތަފުސީމް

ދުނިޔޭގައި އެންމެ ގިނަ ބިލިއަނަރުން އުޅޭ 10 ގައުމަކީ މިއީ!

ދުނިޔޭގައި އުޅޭ ބިލިއަނަރުން ނުވަތަ މުއްސަނދި މަހުޖަނުންގެ އަދަދު ވަރަށް ވެސް ގިނައެވެ. އަދި އެ އަދަދު ދަނީ ވެސް އިތުރުވަމުންނެވެ. ސުވިޒަލެންޑުގެ އިންވެސްޓްމަންޓް ބޭންކިން ކުންފުންޏެއް

ތަފުސީމް

މިނިމަސް ކާންވެގެން މީހަކު މަރާލި ދެ މީހަކު އުމުރަށް ޖަލަށް!

ސައުތު އެފްރިކާގައި މިނިމަސް ނުވަތަ އިންސާނުންގެ މަސް ކައިގެން އުޅުނު ކަމަށް ސާބިތުވި ދެ މީހަކަށް އުމުރު ދުވަހުގެ ޖަލު ހުކުމެއް އެގައުމުގެ ކޯޓަކުން އިއްވައިފިއެވެ. އެ

ތަފުސީމް

ތާޖް މަޙަލް ބަލާލުމަށް ވިއްކާ ޓިކެޓުގެ އަގު ހަތަރު ގުނަ ބޮޑުކޮށްފި!

އިންޑިއާގައި ހުރި، ދުނިޔޭގެ ހަތް އަޖައިބުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ތާޖުމަހަލް އަކީ ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް އެތައް ހާސް ބަޔަކު އެތަން ދެކިލުމަށް ޒިޔާރާތް ކުރާ ތާރީޚީ ރީތި

ތަފުސީމް

ތަފާތުކުރުން ގެންގުޅުނު ބޭފުޅެއް ކަމަށްބުނެ ގާނާ ޔުނިވާސިޓީގައި ހުރި ގާންދީގެ ބުދު ނަގައިފި

ޔުނިވާސިޓީ އޮފް ގާނާގައި ބަހައްޓާފައި ހުރި، އިނގިރޭސިންގެ ކިބައިން އިންޑިއާ މިނިވަންކުރުމަށް އެންމެ ގަދައަޅައި މަސައްކަތްކުރެއްވި ލީޑަރު، މަހާތުމާ ގާންދީގެ ބުދު ނަގައިފިއެވެ. ގާނާގެ ވެރިރަށް އަކްރާގައި

ތަފުސީމް

ދޮންނަ މެޝިނެއްގެ ތެރޭގައި ތާށިވެ، މެޝިނު އެނބުރެން ފެށުމުން ހަތަރު އަހަރުގެ ކުއްޖަކު މަރުވެއްޖެ!

ޔުނައިޓެޑް އެރެބް އެމިރޭޓްސް (ޔޫއޭއީ)ގައި ދޮންނަ މެޝިނެއްގެ ތެރޭގައި ތާށިވި އުމުރުން ހަތަރު އަހަރުގެ ކުއްޖަކު ނޭވާ ހާސްވެގެން މަރުވެއްޖެއެވެ. އަޖްމަން ފުލުހުންގެ ލެފްޓިނެންޓް ކާނަލް ޔަހްޔާ

ތަފުސީމް

އިޒްރޭލުގެ ހަމަލާއެއްގައި ޒަހަމްވި ފަލަސްތީނުގެ ހަތަރު އަހަރުގެ ކުއްޖަކު މަރުވެއްޖެ!

އިޒްރޭލުން ދިން ހަމަލާއެއްގައި ޒަހަމްވެ ފަރުވާ ހޯދަމުންދިޔަ ހަތަރު އަހަރުގެ ކުއްޖަކު މަރުވެއްޖެއެވެ. ޣާޒާގެ ހެލްތު މިނިސްޓްރީގެ ތަރުޖަމާން އަޝްރަފް އަލް ގިދްރާ ވިދާޅުވި ގޮތުގައި، އިއްޔެގެ

ތަފުސީމް

މިމަހު 17ގައި މުޅި ސްރީލަންކާގައި މުޒާހަރާކުރަން ނިންމައިފި

ސްރީލަންކާގެ ރައީސް މައިތުރިޕާލަ ސިރިސޭނާ ދެކޮޅަށް މުޅި ސްރީލަންކާގައި މުޒާހަރާކުރަން ބޮޑުވަޒީރުކަމުން ދުރުކޮށްފައިވާ ރަނިލް ވިކްރަމަސިންހަ ނިންމަވައިފިއެވެ. ރަނިލް މިހާރު ދިރިއުޅުއްވަމުން ގެންދަވާ ބޮޑުވަޒީރުގެ ރަސްމީ ގެކޮޅު،

ތަފުސީމް