މޮރީނިއޯ އެންމެ ފަހުން ޝޯ ހޯސްޓް ކުރުމަށް!

މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑްގެ ކުރީގެ ކޯޗު ހޯސޭ މޮރީނިއޯ އަމިއްލަ ޓީވީ ޝޯއެއް އުފައްދަން ނިންމައިފިއެވެ. ”އޮން ދަ ޓަޗްލައިން ވިތް ހޯސޭ މޮރީނިއޯ“ ގެ ނަމުގައި އެ

ތަފުސީމް