ބާސެލޯނާގެ ޒުވާން ސްޓައިކަރު، މުނީރު އަލް ހައްދާދީ ސެވިއްޔާއަށް!

ބާސެލޯނާގެ ޒުވާން ސްޓައިކަރު މުނީރް އަލް ހައްދާދީ ސެވިއްޔާއަށް ބަދަލުވުމާ ގުޅޭގޮތުން އެ ދެ ކުލަބުން އެއްބަސްވުމަކަށް އަތުވެއްޖެއެވެ. ބާސެލޯނާގެ ރަސްމީ ވެބްސައިޓުގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުން، އުމުރުން

ތަފުސީމް

ފެބްރިގާސް މޮނާކޯ އަށް ބަދަލުވެއްޖެ

ޗެލްސީއަށް ކުޅެމުން އައި ސްޕެއިންގެ މިޑްފިލްޑަރު ސެސްކް ފެބްރިގާސް، ފްރާންސްގެ ލީގު ވަންގެ މޮނާކޯއަށް ބަދަލުވެއްޖެއެވެ. އާސިނެލްއަށް އެކުގައި ކުޅުނު ތިއެރީ އޮންރީ ކޯޗު ކޮށްދެމުން އަންނަ

ތަފުސީމް