ކެމްޕެއިން ނިންމާލުމަށް އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނުން މާލޭގައި ބޮޑު ހިނގާލުމަކަށް!

މާދަމާ ބާއްވާ ރިޔާސީ އިންތިހާބަށް އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނުން ފެށި ކެމްޕެއިން ހަރަކާތްތައް ނިންމާލުމަށް މާލޭގައި ބޮޑު ހިނގާލުމެއް ބާއްވަން ނިންމައިފިއެވެ. ”އިންސާފުވެރި ޖަޒީރާރާއްޖެއަކަށް“ ގެ ނަމުގައި އިދިކޮޅު

ތަފުސީމް

ވޯޓާސް ލިސްޓުގައި އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނުން ސޮއިކޮށްފި! ނަމަވެސް ލިސްޓު ނުލިބޭތީ ކަންބޮޑުވުން

މިމަހު ބާއްވާ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި ވޯޓުލުމުގެ ހައްގު ލިބިގެންވާ މީހުންގެ ލިސްޓުގައި އިދިކޮޅު ކޯލިޝަންގެ ކެންޑިޑޭޓް، އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް (އިބޫ)ގެ ފަރާތުން ސޮއިކޮށްފިއެވެ. ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ

ތަފުސީމް

އިދިކޮޅުގެ ބޮޑު ޖަލްސާއިން އެންމެ މިސްވީ މަހުލޫފް!؟

އެންމެން ވެސް ދައްކަނީ އެވާހަކައެވެ. މުޅި ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ދައުރުވަމުންދަނީ ރޭ އިދިކޮޅު އިއްތިހާދުން ކާނިވާ ސަރަހައްދުގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގެ ފޮޓޯތަކެވެ. މާލެ އާއި އަތޮޅުތެރޭގެ ގިނަ

ތަފުސީމް