ސިޔާމް، މައުރޫފް އަދި އާމިރު ހިމެނޭ ގޮތަށް އެމްޑީއޭގެ ޓިކެޓް 8 ބޭފުޅަކަށް!

ކުރިއަށް އޮތް ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ އިންތިހާބުގައި މޯލްޑިވްސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އެލަޔަންސް (އެމްޑީއޭ)ގެ ފަރާތުން ވާދަކުރުމަށް 8 ބޭފުޅަކަށް ޓިކެޓް ހަވާލުކޮށްފިއެވެ. އެ ބޭފުޅުންގެ ތެރޭގައި މިހާރު ވެސް

ތަފުސީމް

އެމްއާރުއެމްގެ ކެންޑިޑޭޓުންނަށް މައުމޫން: ރައްޔިތުންގެ ހައްގުގައި މަސައްކަތް ކޮށްދެއްވާ!

އެމްއާރުއެމްގެ ފަރާތުން ވާދަކުރައްވާ ކެންޑިޑޭޓުންނަކީ އަމިއްލަ މަސްލަހަތު އިސްނުކޮށް ރައްޔިތުންގެ ހައްގުގައި މަސައްކަތް ކޮށްދެއްވާނެ ބޭފުޅުންނަށް ވުމަށް ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމް އެދިވަޑައިގެންފިއެވެ. ރައީސް މައުމޫން

ތަފުސީމް

ޓިކެޓް ދޫކޮށްލައްވައި، މަޖިލީހަށް ވާދަނުކުރައްވާން އާޒިމާ ނިންމަވައިފި

ކުރިއަށް އޮތް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިހާބުގައި ވާދަކުރެއްވުމަށް، ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލްގައްޔޫމްގެ ސަރުކާރުގެ ލީގަލް އެފެއާޒް މިނިސްޓަރު އާޒިމާ ޝަކޫރަށް ޕީޕީއެމުން ދިން ޓިކެޓް ދޫކޮށްލައްވައިފިއެވެ.

ތަފުސީމް

މަޖިލީސް އިންތިހާބަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލަިފި

މިއަހަރު ބާއްވާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިހާބަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި އެވެ. އެކަމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލިކަން އިއުލާންކުރެއްވީ، އިލެކްޝަން ކޮމިޝަންގެ ލޯގޯއާއި ކުލަ އިފްތިތާހު ކުރުމަށް މިރޭ

ތަފުސީމް

ޖާބިރުގެ މެންބަރު ކަމުގައި ކާށިދޫ: ރިއަލް އެސްޓޭޓްގެ ވިޔަފާރިއާއި ފަޅުގައި ހަތަރު ތަރީގެ ރިސޯޓެއް!

ކުރިއަށް އޮތީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިހާބަށް އެތައް ބަޔަކު ޝައުގުވެރިކަން ފާޅުކޮށް ކުރިމަތިލައްވައިގެން ކެމްޕޭން ދަނީ ކުރައްވަމުންނެވެ. މޮޅެތި ޝިއާރުތަކާއެކު މިއަދު ރައްޔިތުންގެ ގާތަށް ވަޑައިގެން ފިރުމައި

ތަފުސީމް

އަމިއްލަ ގޮތުން އީސީގެ ކުރީގެ ރައީސް، ފުއާދު ތައުފީގު ވެސް މަޖިލީހަށް!

އަންނަ އަހަރުގެ ކުރީކޮޅު ބާއްވާ ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ އިންތިހާބުގައި ވާދަކުރައްވަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް އިލެކްޝަން ކޮމިޝަންގެ ކުރީގެ ރައީސް، ފުއާދު ތައުފީގު އިއުލާން ކުރައްވައިފިއެވެ. ތިން އަހަރާއި

ތަފުސީމް