ދެ އަހަރާ ބަޔަށްފަހު ވިލިމާލޭގައި އަލުން މީހުން ވަޅުލާން ފަށަނީ

ދެ އަހަރާއި ބަޔަށްފަހު ވިލިމާލޭ ގަބުރުސްތާނުގައި އަލުން މީހުން ވަޅުލަން ފަށަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުން ބުނެފިއެވެ. މާލެ އަދި ވިލިމާލޭގައި މީހުން ވަޅުލުން

ތަފުސީމް