ޔުނައިޓެޑްގައި އިތުރު އެއް އަހަރު މަޑުކުރަން ޔަންގް ނިންމައިފި

މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑާއެކު ހަދާފައިވާ އެއްބަސްވުން އިތުރު އެއް އަހަރަށް ދިގު ދައްމާލަން އެ ޓީމުގެ އިތުރުބާރު ފުލްބެކް އޭޝްލީ ޔަންގް ނިންމައިފިއެވެ. އެސްޓަން ވިލާއިން 2011 ވަނަ

ތަފުސީމް

މާޝިއަލް އިތުރު ފަސް އަހަރު ޔުނައިޓެޑްގައި މަޑުކުރަނީ؟

މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑުން ފްރާންސްގެ ވިންގާ އެންތަނީ މާޝިއަލް އެ ކުލަބުގެ އިތުރު ފަސް އަހަރު މަޑުކުރަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފިއެވެ. އެކަން އަދި ޔުނައިޓެޑުން ހާމަނުކުރި

ތަފުސީމް

10 ހަފްތާއަށް ނޭމާ ކުޅުމާ ދުރަށް، ޔުނައިޓެޑާ ދެކޮޅަކަށް ނުކުޅެވޭނެ!

ޕެރިސް ސެއިންޓް ޖާމައިން އަދި ބްރެޒިލްގެ ފޯވާޑް ނޭމާގެ ކުޑަހުޅަށް ލިބުނު އަނިޔާގެ ސަބަބުން 10 ހަފްތާއަށް ކުޅުމާ ދުރަށް ދާންޖެހި، ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ގަދަ 16ގައި

ތަފުސީމް

ޗައިނާގެ ކުލަބަކަށް ފެލައިނީ ވިއްކާލަން ޔުނައިޓެޑުން މަޝްވަރާ ކުރަނީ

މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑަށް ކުޅެމުން އަންނަ ބެލްޖިއަމްގެ މަރުއާނޭ ފެލައިނީ ވިއްކާލުމަށްޓަކާ ޗައިނާގެ ކުލަބަކާއެކު މަޝްވަރާ ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް ޔުނައިޓެޑުން ކަށަވަރުކޮށްދީފިއެވެ. އެވަޓަންއަށް ކުޅުމަށްފަހު 2013 ވަނަ

ތަފުސީމް