ފުލުހުންނަށް އަޅާ ފްލެޓްތަކުގެ މަސައްކަތް ހޯމް މިނިސްޓަރު ބައްލަވާލައްވައިފި

ފުލުހުންނަށް ބޯހިޔާވަހިކަން ފޯރުކޮށްދޭން ހުޅުމާލޭގައި އަޅާ ފްލެޓް އިމާރާތްތަކުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދާ ގޮތް ހޯމް މިނިސްޓަރު އިމްރާން އަބްދުﷲ ބައްލަވާލައްވައިފިއެވެ. ފުލުހުންނަށް އަޅާ ފުލެޓްތައް ބައްލަވާލެއްވުމަށް ހޯމް

ތަފުސީމް