ފުލުހުންނަށް އަޅާ ފްލެޓްތަކުގެ މަސައްކަތް ހޯމް މިނިސްޓަރު ބައްލަވާލައްވައިފި

ފުލުހުންނަށް ބޯހިޔާވަހިކަން ފޯރުކޮށްދޭން ހުޅުމާލޭގައި އަޅާ ފްލެޓް އިމާރާތްތަކުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދާ ގޮތް ހޯމް މިނިސްޓަރު އިމްރާން އަބްދުﷲ ބައްލަވާލައްވައިފިއެވެ. ފުލުހުންނަށް އަޅާ ފުލެޓްތައް ބައްލަވާލެއްވުމަށް ހޯމް

ތަފުސީމް

ފުރަގަސްފަރާތުގައި ފޮރުވައިގެން ފުވައްމުލަކަށް މަސްތުވާތަކެތި އެތެރެކުރަން އުޅުނު މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ފުރަގަސްފަރާތުގައި ފޮރުވައިގެން ފުވައްމުލަކަށް މަސްތުވާތަކެތި އެތެރެކުރަން އުޅުނު މެދު އުމުރުގެ މީހަކު ފުލުހުން ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ. ފުލުހުން ބުނީ، އުމުރުން 43 އަހަރުގެ އެ މީހާ ހައްޔަރުކުރީ މިދިޔަ

ތަފުސީމް

ޒަހަމްވި ޒުވާނާ މަގުމައްޗަށް ވެއްޓި މަރަށް ތެޅުނުއިރު، އެހީވާނެ މީހަކު ނުވި!

އިއްޔެ ހަވީރުގެ ވަގުތެއްގައި އާންމުން ގިނަ އަދަދަކަށް ގޮސް އުޅޭ ޖުމްހޫރީ މައިދާން ކައިރީގައި ކަރަށް ވަޅި ހެރުމުން ޒަހަމްވި ޒުވާނާ، މަގުމައްޗަށް ވެއްޓި މަރަށް ތެޅުނުއިރުވެސް

ތަފުސީމް

އަދާލަތު ޕާޓީގެ ނަމުގައި މީޑިއާތަކަށް މައުލޫމާތުދިން މައްސަލަ ފުލުހުންނަށް

އަދާލަތު ޕާޓީންގެ މެންބަރުންގެ ނަމުގައި މީޑިއާތަކަށް މައުލޫމާތު ދީފައިވާތީ، އެކަން ޝަހްޝު އޮޅުވާލި މައްސަލައެއްގެ ގޮތުގައި ތަހުގީގު ކޮށްދިނުމަށް އަދާލަތު ޕާޓީގެ ފަރާތުން ފުލުހުންނަށް ހުށަހަޅައިފިއެވެ. އަދާލަތު

ތަފުސީމް

ސިއްހީ ހާލުކޮޅު ގޯސްވެފައި ވަނިކޮށް ރައީސް މައުމޫން ދޫނިދޫއަށް ބަދަލުކޮށްފި

ޖަލު ހުކުމެއް ތަންފީޒު ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމްގެ ހާލުކޮޅު ސީރިއަސް ވެފައި ވަނިކޮށް، އެމަނިކުފާނު ދޫނިދޫ ޖަލަށް ބަދަލުކޮށްފިއެވެ. މައުމޫން ރީފޯމް މޫވްމަންޓުން

ތަފުސީމް

ތާއީދު ހޯދުމުގެ ގޮތުން ގައިދީން ޕްރޮމޯޓްކުރާނަމަ ފިޔަވަޅު އަޅާނަން: ފުލުހުން

ރާއްޖޭގެ ބައެއް ސިޔާސީ ޕާޓީތަކަށް ތާއީދު ހޯދުމުގެ ގޮތުން ގައިދީން ޕްރޮމޯޓް ކުރާކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވާތީ، އެފަދަ އަމަލުތައް ހިންގާ ފަރާތްތަކާމެދު ގާނޫނީ ފިޔަވަޅު އަޅާނެ ކަމަށް ފުލުހުން

ތަފުސީމް

ރި-ރެޖިޓްރޭޝަން ފޯމުތަކުގެ ސައްހަކަން ކަށަވަރު ކޮށްދޭން ފުލުހުންގައި އެދިއްޖެ

އަންނަ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި ވޯޓުލުމަށް، ރަށްވެހިވެފައިވާ ރަށް ނޫން އެހެން ރަށެއްގައި ރީ ރެޖިސްޓްރީ ކުރުމަށް ހުށަހެޅި ފޯމްތަކުގައި ޖަހާ ފިންގަ ޕްރިންޓްތައް ސައްހަތޯ ބަލައިދޭން އިލެކްޝަން

ތަފުސީމް

މާރާމާރީގެ މައްސަލައަކާއި ގުޅިގެން ހަތަރު މީހަކު ހޯދަން ފަށައިފި

މާރާމާރީގެ މައްސަލައަކާއި ގުޅިގެން ފުލުހުން ހަތަރު މީހަކު ހޯދަން ފަށައިފިއެވެ. ފުލުހުންގެ ވެބްސައިޓްގައި މިއަދު ވީޑިއޯއެއް އާންމު ކުރުމަށް ފަހު ފުލުހުން ވިދާޅުވީ ވީޑިއޯ އިން ފެންނަ

ތަފުސީމް

ފުލުހުންނަށް އަހަރީ ޗުއްޓީގެ ގޮތުގައި 38 ދުވަސް

ފުލުހުންގެ ވަޒީފާއާބެހޭ ގަވާއިދާއި، ސަލާމް ބުނުމާއި ޗުއްޓީ ނެގުމުގެ ގަވާއިދަށް ބަދަލު ގެންނަވައި ފުލުހުންނަށް އަހަރީ ޗުއްޓީ ދޭ އުޞޫލަށް ބަދަލުތަކެއް ގެނެސްފިއެވެ. މިއަދު ގެންނެވި މި

ތަފުސީމް

އޭދަފުށީގައި ފެންބޮޑުވެ ފުލުހުން ހަރަކާތްތެރިވާން ފަށައިފި

ބޯކޮށް ވާރޭ ވެހި ބ އޭދަފުށީ ބައެއް ސަރަހައްދުތަކުގައި ފެންބޮޑުވެފައިވާތީ ފުލުހުން ހަރަކާތްތެރިވަމުން އެބަ ގެންދެއެވެ. ފުލުހުންގެ އިދާރާއިންބުނީ އޭދަފުއްޓަށް ބޯކޮށް ވާރޭ ވެހި ބައެއް ސަރަހައްދުތަކުގައި

ތަފުސީމް