ކުޑަ ކުއްޖަކާ ބެހުނު ކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ ބިދޭސީއަކު ހޯދަނީ

ކުޑަކުއްޖަކަށް ޖިންސީ ގޯނާ ކުރިކަމަށް ތުހުމަތު ކުރެވޭ ބިދޭސީއަކު ހޯދަން އޭނާގެ ފޮޓޯއާއެކު ފުލުހުން އިއުލާންކޮށްފިއެވެ. ފުލުހުން ބުނީ، ނޯޔަން (ޕާސްޕޯޓް ނަމްބަރ 0308415 އޭބީ) ނަމަކަށް

ތަފުސީމް

ކަނޑުމަގުން ރާއްޖެ އެތެރެކުރަން އުޅުނު 1 މިލިއަން ރުފިޔާގެ މަސްތުވާތަކެތި އަތުލައިގެންފި

އިންޑިއާއިން ރާއްޖެއަށް ކަނޑުމަގުން އައި ކާގޯ އުޅަނދަކުން 1 މިލިއަން ރުފިޔާގެ މަސްތުވާތަކެތި އަތުލައިގެންފިއެވެ. ކަސްޓަމްސް އިން މިއަދު ބުނީ، ފުލުހުންނާއި ކަސްޓަމްސް ގުޅިގެން އިއްޔެ ހިންގި

ތަފުސީމް

ޕާކިން ސްޓިކާ ޖެހުން ހުއްޓާލައިފި

މަގުމަތީގެ ގަވާއިދާ ހިލާފަށް ޕާކުކޮށްފައި ހުންނަ އުޅަނދުތަކުގައި ފުލުހުން ޖަހަމުން އަންނަ ޖޫރިމަނާ ސްޓިކާ ޖެހުން ހުއްޓާލައިފިއެވެ. ޕީއެސްއެމްއަށް ދެއްވި އިންޓަވިއުއެއްގައި އެކްޓިން ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް

ތަފުސީމް

ފުވައްމުލަކުންނާއި އައްޑޫއިން ބަނގުރާ ކައްކަން ބޭނުންކުރާ ގިނަ އަދަދެއްގެ ސާމާނު ހޯދައިފި

ފުވައްމުލައް ސިޓީ އިންނާއި އައްޑޫ ސިޓީ އިން ބަނގުރާ އުފެއްދުމަށް ބޭނުންކުރާ ގިނަ އަދަދެއްގެ ސާމާނު ފުލުހުން ހޯދައިފިއެވެ. ފުލުހުން މިއަދު ބުނީ، އެ ތަކެތި އަތުލައިގެންފައިވަނީ

ތަފުސީމް

ރައްޔިތުންގެ ހިޔާލު ހޯދުމަށް ފުލުހުން އޮންލައިން ޕޯޓަލްއެއް އިފްތިތާހްކޮށްފި

ރައްޔިތުންގެ ހިޔާލާއެކު ފުލުހުންގެ މުއައްސަސާ ރިފޯމް ކުރުމަށް ”ރައްޔިތުންގެ ހިޔާލު“ގެ ނަމުގައި އޮންލައިން ޕޯޓަލްއެއް އިފްތިތާހް ކޮށްފިއެވެ. އެ ޕޯޓަލް އިފްތިތާހް ކޮށްދެއްވީ މިއަދު ހެނދުނު އިސްކަންދަރު

ތަފުސީމް

މާފުށީ ޖަލަށް ވައްދަން އުޅުނު 98 ފޯނާއެކު ހަތަރު މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

މާފުށީ ޖަލަށް ގިނަ އަދަދެއްގެ ފޯނާއި އިލެކްޓްރޯނިކް ސާމާނު ވައްދަން އުޅުނު ހަތަރު މީހަކު ފުލުހުން ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ. ފުލުހުން ބުނީ، އެ އިދާރާގެ އިންޓެލިޖެންސަށް ލިބުނު މައުލޫމާތަކާއި

ތަފުސީމް

ފުލުހުންނަށް އަޅާ ފްލެޓްތަކުގެ މަސައްކަތް ހޯމް މިނިސްޓަރު ބައްލަވާލައްވައިފި

ފުލުހުންނަށް ބޯހިޔާވަހިކަން ފޯރުކޮށްދޭން ހުޅުމާލޭގައި އަޅާ ފްލެޓް އިމާރާތްތަކުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދާ ގޮތް ހޯމް މިނިސްޓަރު އިމްރާން އަބްދުﷲ ބައްލަވާލައްވައިފިއެވެ. ފުލުހުންނަށް އަޅާ ފުލެޓްތައް ބައްލަވާލެއްވުމަށް ހޯމް

ތަފުސީމް

ފުރަގަސްފަރާތުގައި ފޮރުވައިގެން ފުވައްމުލަކަށް މަސްތުވާތަކެތި އެތެރެކުރަން އުޅުނު މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ފުރަގަސްފަރާތުގައި ފޮރުވައިގެން ފުވައްމުލަކަށް މަސްތުވާތަކެތި އެތެރެކުރަން އުޅުނު މެދު އުމުރުގެ މީހަކު ފުލުހުން ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ. ފުލުހުން ބުނީ، އުމުރުން 43 އަހަރުގެ އެ މީހާ ހައްޔަރުކުރީ މިދިޔަ

ތަފުސީމް

ޒަހަމްވި ޒުވާނާ މަގުމައްޗަށް ވެއްޓި މަރަށް ތެޅުނުއިރު، އެހީވާނެ މީހަކު ނުވި!

އިއްޔެ ހަވީރުގެ ވަގުތެއްގައި އާންމުން ގިނަ އަދަދަކަށް ގޮސް އުޅޭ ޖުމްހޫރީ މައިދާން ކައިރީގައި ކަރަށް ވަޅި ހެރުމުން ޒަހަމްވި ޒުވާނާ، މަގުމައްޗަށް ވެއްޓި މަރަށް ތެޅުނުއިރުވެސް

ތަފުސީމް

އަދާލަތު ޕާޓީގެ ނަމުގައި މީޑިއާތަކަށް މައުލޫމާތުދިން މައްސަލަ ފުލުހުންނަށް

އަދާލަތު ޕާޓީންގެ މެންބަރުންގެ ނަމުގައި މީޑިއާތަކަށް މައުލޫމާތު ދީފައިވާތީ، އެކަން ޝަހްޝު އޮޅުވާލި މައްސަލައެއްގެ ގޮތުގައި ތަހުގީގު ކޮށްދިނުމަށް އަދާލަތު ޕާޓީގެ ފަރާތުން ފުލުހުންނަށް ހުށަހަޅައިފިއެވެ. އަދާލަތު

ތަފުސީމް