ތަކެތީގެ އަގު މައްޗަށްދާތީ، ތުރުކީ ސަރުކާރުން މާރުކޭޓްތައް ހަދައިގެން ތަކެތި ވިއްކަނީ

އިސްޓަންބުލް (ރޮއިޓާސް): ތުރުކީގައި ކާތަކެތީގެ އަގުތައް މައްޗަށްދާން ފެށުމުން އެކަން ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށް، އެގައުމުގެ ސަރުކާރުން ހިންގާ މާރުކޭޓްތަކެއް ހުޅުވައި، ކާތަކެތި އަގުހެޔޮކޮށް ވިއްކަން ފަށައިފިއެވެ. އާންމު

ތަފުސީމް

ސައުދީއަށް ބޯކޮށް ވާރޭވެހި ފެންބޮޑުވެ 12 މީހުން މަރުވެއްޖެ

ރިޔާދު، ސައުދި އަރަބިއާ: ސައުދީ އަރަބިއާއަށް މިހާރު ކުރަމުންދާ ވިއްސާރައިގައި ބޯކޮށް ވާރޭވެހި ފެންބޮޑުވުމުގެ ސަބަބުން 12 މީހަކު މަރުވެ 170 މީހުންނަށް އެކި ވަރުގެ އަނިޔާވެއްޖެއެވެ.

ތަފުސީމް

އިންޑިއާގެ ވައި ނުސާފުވެގެން މިދިޔަ އަހަރު އެކަނިވެސް 1.24 މިލިއަން މީހުން މަރުވި!

ނިއު ދެއްލީ – އިންޑިއާގެ ވިހަ ވައިގެ ސަބަބުން މިދިޔަ އަހަރު އެކަނިވެސް 1.24 މިލިއަން މީހުން މަރުވެފައިވާކަމަށް ދިރާސާ އަކުން ދައްކައިފިއެވެ. މިއީ އެގައުމުގައި މިދިޔަ

ތަފުސީމް

ދެ ހަފްތާގެ ތެރޭގައި ސޫރިޔާ ދޫކޮށް ހިޖުރަ ކުރި މީހުންގެ އަދަދު ދެ ލައްކަ އަށް

ފާއިތުވި ދެ ހަފްތާގެ ތެރޭގައި ސޫރިޔާގެ އުތުރުގައި ހަމަލާތައް ވަރުގަދަ ވެފައިވާތީ، އެސަރަހައްދު ދޫކޮށް ހިޖުރަކުރި މީހުންގެ އަދަދު ދެ ލައްކަ ހަތްދިހަ ހާހަށް އަރާފައިވާކަމަށް އދގެ

ތަފުސީމް

އެމެރިކާގެ ސެކްރެޓަރީ އޮފް ސްޓޭޓް އުތުރު ކޮރެއާއަށް

އެމެރިކާގެ ސެކްރެޓަރީ އޮފް ސްޓޭޓް މައިކް ޕޮމްޕިއޯ މި ހަފްތާގެ ތެރޭގައި އުތުރު ކޮރެއާއަށް ވަޑައިގަންނަވާނެ ކަމަށް ވައިޓް ހައުސް އިން ބުނެފި އެވެ. ވައިޓް ހައުސް

ތަފުސީމް

ސަރުކާރާއި ދެކޮޅަށް ކުރި މުޒާހަރާގައި ހަތަރު މީހަކު މަރާލައިފި

އިރާނުގެ ސުޕްރީމް ލީޑަރު ސައްޔިދު އަލީ ހުސެއިނީ ޚާމަނާއީ އާއި ދެކޮޅަށް އެ ގައުމުގައި އިއްޔެ ކުރި މުޒާހަރާގައި ހަތަރު މީހަކު މަރާލައިފި އެވެ. މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް

ތަފުސީމް

މަރުގެ ހުކުމް އިއްވާފައިތިބި އެންމެން މަރަން އަމުރުކޮށްފި

އިރާގުގައި މަރުގެ ހުކުމް އިއްވާފައިތިބި އައިއެސް ޖަމާއަތަށް ނިސްބަތްވާ އެންމެންގެ މައްޗަށް ލަސްނުކޮށް މަރުގެ ހުކުމް ތަންފީޒު ކުރަން އިރާގުގެ ބޮޑުވަޒީރު ހައިދަރު އަލް-އަބާދީ އަމުރު ކުރައްވައިފި

ތަފުސީމް

ރޯމާދުވާލު މަންމަ ކުރިމަތީގައި ކުޑަ ދަރިފުޅު ކަތިލައިފި

ތޫނިސްގައި އިއްޔެ ހިންގި ޖަރީމާއެއްގައި މަންމައެއްގެ އަތުން ކުޑަކުއްޖަކު އަތުލައިގަނެ އެ ކުއްޖާގެ މަންމަގެ ކުރިމަތީގައި އެ ކުއްޖާ ކަތިލައިފި އެވެ. ކަތިލާ މަރާލާފައިވަނީ އުމުރުން ތިން

ތަފުސީމް

އިޒްރޭލުން ފަލަސްތީނަށް ރޮކެޓް ހަމަލާތަކެއް ދީފި

ހަމާސް ޖަމާއަތުން އިޒްރޭލު ސިފައިންނަށް އަމާޒުކޮށް ދިން ހަމަލާތަކެއްގެ ރައްދުގައިކަމަށްބުނެ އިޒްރޭލުން ފަލަސްތީނުގެ ގާޒާ އަށް ރޮކެޓް ހަމަލާތަކެއް ދީފި އެވެ. މި ހަމަލާތަކާއި ބެހޭގޮތުން އިޒްރޭލުން

ތަފުސީމް