މޮރީނިއޯ އެންމެ ފަހުން ޝޯ ހޯސްޓް ކުރުމަށް!

މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑްގެ ކުރީގެ ކޯޗު ހޯސޭ މޮރީނިއޯ އަމިއްލަ ޓީވީ ޝޯއެއް އުފައްދަން ނިންމައިފިއެވެ. ”އޮން ދަ ޓަޗްލައިން ވިތް ހޯސޭ މޮރީނިއޯ“ ގެ ނަމުގައި އެ

ތަފުސީމް

ޕޯލް ސްކޯލްސް، އޭނާ ކުޑައިރު ސަޕޯޓްކުރި ކުލަބުގެ މެނޭޖަރަކަށް!

ދުނިޔޭގައި އުފެދުނު އެންމެ މޮޅު އެއް ސެންޓްރަލް މިޑްފީލްޑަރު ޕޯލް ސްކޯލްސް، އޭނާ ކުޑައިރު ސަޕޯޓްކުުރި ކުލަބުގެ މެނޭޖަރު ކަމާ ހަވާލުވެއްޖެއެވެ. ދެވަނަ ލީގުގެ ކުލަބެއް ކަމަށްވާ

ތަފުސީމް

ޔުނައިޓެޑްގައި އިތުރު އެއް އަހަރު މަޑުކުރަން ޔަންގް ނިންމައިފި

މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑާއެކު ހަދާފައިވާ އެއްބަސްވުން އިތުރު އެއް އަހަރަށް ދިގު ދައްމާލަން އެ ޓީމުގެ އިތުރުބާރު ފުލްބެކް އޭޝްލީ ޔަންގް ނިންމައިފިއެވެ. އެސްޓަން ވިލާއިން 2011 ވަނަ

ތަފުސީމް

މާޝިއަލް އިތުރު ފަސް އަހަރު ޔުނައިޓެޑްގައި މަޑުކުރަނީ؟

މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑުން ފްރާންސްގެ ވިންގާ އެންތަނީ މާޝިއަލް އެ ކުލަބުގެ އިތުރު ފަސް އަހަރު މަޑުކުރަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފިއެވެ. އެކަން އަދި ޔުނައިޓެޑުން ހާމަނުކުރި

ތަފުސީމް

ވެސްޓް ހަމްގެ ލޫކަސް ޕެރޭޒް ހޯދަން ޝަލްކޭއިން މަސައްކަތް ކުރަނީ

ވެސްޓް ހަމްއަށް ކުޅެމުން އަންނަ ސްޕެއިންގެ ފޯވާޑް ލޫކަސް ޕްރޭޒް ހޯދަން ޝަލްކޭއިން މަސައްކަތް ފަށައިފިއެވެ. އެޓްލެޓިކޯ މެޑްރިޑް އަދި އާސެނަލްއަށް ވެސް ކުޅުނު އުމުރުން 30

ތަފުސީމް

10 ހަފްތާއަށް ނޭމާ ކުޅުމާ ދުރަށް، ޔުނައިޓެޑާ ދެކޮޅަކަށް ނުކުޅެވޭނެ!

ޕެރިސް ސެއިންޓް ޖާމައިން އަދި ބްރެޒިލްގެ ފޯވާޑް ނޭމާގެ ކުޑަހުޅަށް ލިބުނު އަނިޔާގެ ސަބަބުން 10 ހަފްތާއަށް ކުޅުމާ ދުރަށް ދާންޖެހި، ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ގަދަ 16ގައި

ތަފުސީމް