ފެބްރިގާސް މޮނާކޯ އަށް ބަދަލުވެއްޖެ

ޗެލްސީއަށް ކުޅެމުން އައި ސްޕެއިންގެ މިޑްފިލްޑަރު ސެސްކް ފެބްރިގާސް، ފްރާންސްގެ ލީގު ވަންގެ މޮނާކޯއަށް ބަދަލުވެއްޖެއެވެ. އާސިނެލްއަށް އެކުގައި ކުޅުނު ތިއެރީ އޮންރީ ކޯޗު ކޮށްދެމުން އަންނަ

ތަފުސީމް

ޗެލްސީ ބަލިކޮށް، ސިޓީން ފަސްވަނަ ފަހަރަށް ކޮމިއުނިޓީ ޝީލްޑް އުފުލާލައިފި

އެފްއޭ ކަޕް ޗެމްޕިއަން ޗެލްސީ ބަލިކޮށް، އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ ޗެމްޕިއަން މެންޗެސްޓާ ސިޓީން ފަސްވަނަ ފަހަރަށް އެފްއޭ ކޮމިއުނިޓީ ޝީލްޑް އުފުލާލައިފިއެވެ. އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ވެމްބްލީ ސްޓޭޑިއަމްގައި

ތަފުސީމް