Mon, 28 November, 2022, 7:48 am
އަލަމްގިރް ---

ގިނަ ބަޔަކާއެކު ލިވާތުކުރި ކަމަށް އެއްބަސްވި އަލަމްގީރަށް 7 މަހުގެ ޖަލު ހުކުމެއް

އެއް ޖިންސުން ގުޅުން ހިންގި ކަމުގެ ކުށް ސާބިތުވެފައިވާ ބަންގްލަދޭޝްގެ އަލަމްގީރު ހަތް މަހާއި ހަތް ދުވަހަށް ޖަލަށްލާން ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ދާދި ދެންމެ ހުކުމް ކޮށްފިއެވެ.

ދައުލަތުން އޭނާގެ މައްޗަށް އުފުލާފައި ވަނީ އެއްޖިންސުން ގުޅުން ހިންގުމުގެ ތިން ދައުވާއެކެވެ. އެ މައްސަލައިގެ އަޑުއެހުންތައް ސިއްރުކޮށްގެން ކުރިއަށް ގެންދާއިރު، ފުރަތަމަ އަޑުއެހުން ބޭއްވީ މިދިޔަ ހޯމަ ދުވަހުއެވެ.

އެ އަޑުއެހުމުގައި އަލަމްގިރްގެ މައްޗަށް ދައުވާ އިއްވުމުން އޭނާ ވަނީ ކުށަށް އިއުތިރާފުވެފައެވެ. އެހެންވެ މައްސަލަ ބައްލަވާ ގާޒީ އަލީ އާދަމް ނިންމެވީ އަވަސް ނިޔާގެ އަޑުއެހުމެއްގެ ގޮތުގައި ޝަރީއަތް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށެވެ.

މިއަދު ހެނދުނު ސިއްރުކޮށްގެން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ހުކުމްކުރުމުގެ އަޑުއެހުމުގައި އަލަމްގިރްގެ އިއުތިރާފަކީ ސައްހަ އިއުތިރާފެއް ކަމަށް ކަނޑައަޅައި ގާޒީ އަލީ އާދަމް ވަނީ އަލަމްގިރްއަށް ހަތް މަހާއި ހަ ދުވަހުގެ ޖަލު ހުކުމެއް އިއްވައިފައެވެ. އަދި އަލަމްގިރް އެދިގެން ގާޒީ ވަނީ އޭނާއަށް ތައުބާ ލައިދީފައެވެ.

ހިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ

ހިޔާލު ދެއްވާ!

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.