• Wed, 8 July, 2020, 7:30 pm
  ކޮވިޑަށް ސާމްޕަލް ނަގާ ޓީމުން ހަރަކާތްތެރިވަނީ --- ފޮޓޯ/ އަވަސް

  11 ދިވެހިންނާއެކު އިތުރު 24 މީހަކު ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ

  Share on twitter
  Tweet
  Share on facebook
  Share
  Share on twitter
  Tweet
  Share on facebook
  Share

  ރާއްޖެއިން އިތުރު 24 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެ، ބަލި ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު 2361 އަށް އަރައިފިއެވެ.

  އިތުރު ތަފްސީލު އަންނަނީ …

  ހިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ

  Leave a Reply

  Your email address will not be published.

  This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.