ދެ ބިދޭސީއަކު ދުއްވަން ތިބި ދޯންޏެއް ހިފަހައްޓައިފި، ކެޕްޓަން އެއް ނަމެއް ނެތް!

ދެ ބިދޭސީއަކު ތިބި ތެޔޮ ދޯންޏެއް ހުއްޓުވާ ބިދޭސީންނައި ދޯނި ފުލުހުންނާ ހަވާލުކޮށްފިއެވެ.

އެމްއެންޑީއެފުން ބުނީ، އެ ދޯނި ހިފެހެއްޓީ ފުލުހުންނާއެކު ގުޅިގެން ކުރިއަށްގެންދާ ތަމްރީންތަކުގެ ތެރެއިން އެމްއެންޑީއެފް ސައުތާން އޭރިއާގައި ހިންގަމުންދިޔަ އޮޕަރޭޝަންގެ ތެރެއިން ކަމަށެވެ.

އެގޮތުން ފޭދޫއިން ފުރައިގެން ދިޔަ އެ ދޯނި ހުއްޓުވާ ބަލައި ފާސްކުރިއިރު ދޯނީގައި ދިވެއްސަކު ނެތް ކަމަށާއި ތިބީ ވޯކް ޕާމިޓް ނެތް ދެ ބިދޭސީން ކަމަށް އެމްއެންޑީއެފުން ބުނެއެވެ.

އަދި ދޯނީގައި ނަމެއް ނެތްއިރު، ދޯނީގެ ނަން އެނގޭ މީހެއް ވެސް ދޯނީގައި ނެތް ކަމަށާއި އެއްވެސް ސެޓްފިކެޓެއް ވެސް ނެތް ކަމަށް މައުލޫމާތު ދިނެވެ.

އެމްއެންޑީއެފުން ބުނީ، އެދޯނީގައި ހުރީ ހުޅުމީދޫ ފެނަކައަށް ގެންދާ 6000 ލީޓަރުގެ ޑީސަލް ތެލާއި ފިހާރައަކަށް ގެންދާ އައިސް ކުރި ކުކުޅު ކޮޅެއް ކަމަށެވެ. އަދި ދޯނީގެ ކެޕްޓަން ހުރީ ހުޅުމީދޫގައި ކަމަށް އެ ފަރާތުން ބުންޏެވެ.

މި މައްސަލާގައި ދޯންޏާއި ދޯނީގައި ތިބި ދެ ބިދޭސީން ވަނީ ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންގޮސްފައެވެ. އަދި ފުލުހުންދަނީ މި މައްސަލަ ބަލަމުންނެވެ.

އެމްޑަބްލިއުއެސްސީގެ ކޭބަލެއް ބުރިކޮށްލި މައްސަލާގައި 3 މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

މޯލްޑިވްސް ވޯޓާ އެންޑް ސްވަރޭޖް ކޮމްޕެނީ (އެމްޑަބްލިއުއެސްސީ) އިން ގދ. ގައްދޫގައި ބޭއްވި ބޮޑު ކޭބަލެއް ބުރިކޮށްލި މައްސަލާގައި ތިން މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.
ފުލުހުން ބުނީ އެ މައްސަލަ ހުށައަޅާފައި ވަނީ މިދިޔަ ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ރޭ 23:00 އެހައިކަންހާއިރު ކަމަށާއި ބުރިކޮށްލީ ރެރަށުގައި އަލަށް އިމާރާތް ކޮށްފައިވާ ސްކޫލް ކައިރީގައި ބާއްވާފައި އޮތް ބޮޑު ކަރަންޓް ކޭބަލެކެވެ.

އަދި އެ މައްސަލާގައި ތަހުގީގަށް ލިބުނު މައުލޫމާތަށް ބިނާކޮށް، 34 އަހަރުގެ މީހަކާއި 36 އަހަރުގެ މީހެއްގެ އިތުރުން 42 އަހަރުގެ މީހެއް ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ ކަމަށް ފުލުހުން ބުންޏެވެ. އެގޮތުން އެ ތިން މީހުންނަށް ގދ. ވާދޫ ކޯޓުން އަމުރު ކޮށްފައި ވަނީ  ޝަރީއަތް ނިމެންދެން ބަންދުކޮށްފައި ބޭތިއްބުމަށެވެ.

ހުޅުމާލޭގައި ގޮއްވާލީ ފުޅިއެއް، މައްސަލަ ބަލަނީ

ހުޅުމާލޭގައި ބާރުގަދަ އެއްޗެއް ގޮވި އަޑު އިވުނީ ފުޅިއެއް ގޮއްވާލައިގެން ކަމަށާއި އެ މައްސަލަ ބަލަމުންދާ ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެފިއެވެ.

ފުލުހުން މިރޭ ބުނީ، ހުޅުމާލެ 16 ނަންބަރު ފުލެޓް ކައިރީގައި އެއްޗެހި ގޮވިކަހަލަ ބާރުގަދަ އަޑެއް ވިނުނު ކަމަށް ބުނެ އާންމުންގެ ފަރާތަކުން ރޭ 10:10 ހާއިރު މައުލޫމާތު ހުށަހެޅި ކަމަށެވެ.

އެ މައުލޫމާތާ ގުޅިގެން ބެލި ބެލުމުން 16 ނަންބަރު ފުލެޓާއި 18 ނަންބަރު ފުލެޓާ ދޭތެރޭގައި ސާފް ލިކުއިޑް އަޅައިގެން ފުޅިއެއް ފުޅިއެއް ގޮއްވާލާފައި އޮއްކަން އެނގުނު ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެފިއެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ، އެ މައްސަލަ ތަހުގީގު ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށާއި ނަމަވެސް އަދި އެއްވެސް މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ ނުވާ ކަމަށެވެ.

މައްކާއާ ޖިިއްދާއަށް އަމާޒުކުރި ދެ މިސައިލް ވައްޓާލައިފި

މައްކާއާ ޖިއްދާއަށް އަމާޒުކުރި ދެ މިސައިލެއް ސައުދީ އަރަބިއްޔާ އެއާ ޑިފެންސް އިން ވައްޓާލައިފި އެވެ.

ސައުދީ އަރަބިއްޔާގެ މީޑިޔާ ރިޕޯޓުތަކުން މައުލޫމާތުލިބޭ ގޮތުގައި، މައްކާއާ ޖިއްދާއަށް އަމާޒުކުރި ދެ މިސައިލެއް އެގައުމުގެ އެއާ ޑިފެންސް އިން މިދިޔަ ހޯމަ ދުވަހު ވައްޓާލިކަމުގެ ޔަގީންކަންދޭ ކަމަށެވެ.

އެ މިސައިލްތައް ހޯދާފައި ވަނީ ޖިއްދާ އަދި ތައިފް ސިޓީގެ މަތިން ނެވެ. އަދި އެތަނުން އެއް މިސައިލް އަމާޒުވެފައިވަނީ މައްކާއަށް ކަމަށް ރިޕޯޓުތައް ބުނެއެވެ.

އެގޮތުން މިއީ ޔަމަން އާއި އީރާނުގެ ޓެރަރިސްޓް ޖަމާއަތެއްގެ ހަމަލާތަކެއް ކަމަށް ސައުދީ އަރަބިއްޔާއިން ތުހުމަތު ކުރެއެވެ. އަދި އެއީ މިދިޔަ މާރޗް މަހު ޔަމަންގެ އެ ޖަމާއަތުން އެކަމުގެ އިންޒާރު ދީފައި ވާތީ ކަމަށާއި އެމީހުން އޭރު ދިން އިންޒާރުގައި، ސައުދީ އަރަބިއްޔާގެ ވެރިރަށް ގައުމުތަކަށް އަމާޒުކޮށް ހަމަލާދޭނެ ކަމަށް ވަނީ ބުނެފައި ކަމަށެވެ.

މިއީ މައްކާއަށް އަމާޒުކުރި ދެވަނަ ހަމަލާކަމަށްވާއިރު، ސައުދީގެ ސަލާމަތީ ބާރުތައް ވަނީ އެކަމަށް ތައްޔާރުވެ، ބާރުތައް ވަރުގަދަ ކޮށްފައެވެ.

ނުވަ އަހަރުގެ ކުއްޖާއަށްް ޖިންސީ ގޯނާ: މަންމަގެ ލޯބިވެރިޔާ ހައްޔަރުކޮށްފި

އަތޮޅު ތެރޭގެ ރަށެއްގައި އުމުރުން ނުވަ އަހަރުގެ ކުއްޖަކަށް އެ ކުއްޖާގެ ދެ ބޭބެއަކު ޖިންސީ ގޯނާ ކުރިކަމަށް ބުނާ މައްސަލައިގައި އަންހެން ކުއްޖާގެ މަންމަގެ ލޯބިވެރިޔާވެސް ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ އެ މައްސަލައިގެ ތުހުމަތުގައި ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް މިއަދު ގެނައީ، 71 އަހަރުގެ މީހަކު ކަމަށެވެ.

މިމަހުގެ 10 ވަނަ ދުވަހު ފުލުހަށް ހުށަހެޅި މި މައްސަލައިގަ އިތުރަށް ހައްޔަރުކުރި ކަމަށް އެނގިފައި ވަނީ އަންހެން ކުއްޖާގެ މަންމަގެ ލޯބިވެރިޔާ އެވެ.

ފުލުހުން ކުރިން ބުނީ، އެ މައްސައިގައި ފުލުހުން ހިނގި ތަހުގީގުން ބެލިބެލުމުގައި، ކުއްޖާއަށް ޖިންސީ ގޯނާ ކުރި ކަމުގެ ތުހުމަތު ކުރެވެނީ އެ ކުއްޖާގެ އުމުރުން 16 އަހަރުގެ ބޭބެއަކަށާއި އުމުރުން 13 އަހަރުގެ ބޭބެއަކަށް ކަމަށެވެ.

އެކުއްޖާގެ އަތޮޅާއި ރަށް އަދި ހާމަ ނުކުރާއިރު، ފުލުހުން ދަނީ މި މައްސަލަ ވަރަށް ސީރިއަސް މައްސަލައެއްގެ ގޮތުގައި ތަހުގީގު ކުރަމުންނެވެ.

ކުރިއަށް އޮތް ހަފްތާއެއްހާ ދުވަހު ރާއްޖެއަށް ވިއްސާރަ ކުރާނެ

ކުރިއަށް އޮތް ހަފްތާއެއްހާ ދުވަހު ރާއްޖެއަށް ވިއްސާރަ ކުރާނެ ކަމަށް ރާއްޖޭގެ މޫސުމާބެހޭ އިދާރާ މެޓް އޮފީހުން ލަފާކޮށްފިއެވެ.

މެޓް އޮފީހުން ލަފާކުރާ ގޮތުގައި ކުރިއަށް އޮތް ހަފްތާއެއްހާ ދުވަހަށް ކުރަމުންދާ ވިއްސާރާގައި ގުރުރުމާއެކު ބޯކޮށް ވާރޭވެހޭނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވެނީ މެދުރާއްޖެތެރެ އާއި ދެކުނުގެ އަތޮޅުތަކަށެވެ. އަދި އުތުރުގެ އިތޮޅުތަކަށް ގުގުރުމާއެކު ކެރީގެ އަސަރުކުރާނެ ކަމަށެވެ.

މެޓް އޮފީހުން ވަނީ މިއަދު ހެނދުނު 9:30 ން ހަވީރު 3:30 ވަންދެން ފ. އަތޮޅުން ފެށިގެން އައްޑޫ ސިޓީއާ ހަމައަށް ވައިޓް އެލާޓްވެސް ވަނީ ނެރެފައެވެ.

ދެކުނާއި މެދުރާއްޖޭގެ އަތޮޅުތަކަކަށް ހުޅަނގު ދެކުނާއި ހުޅަނގުން ގަޑިއަކު 05 މޭލާއި 15 މޭލާ ދެމެދުގެ ބާރު މިނުގައި ވައި ޖެހޭ ކަމަށާއި ވިލާގަނޑުގައި ގަޑިއަކު ގާތްގަނޑަކަށް 35 މޭލު ބާރުމިނަށް ވައި ގަދަވާނެ ކަމަށް މެޓް އޮފީހުން ވަނީ ލަފާކޮށްފަ އެވެ.

މިއަދު ފެށި ހުނޅަގު މޫސުމުގެ ހަތަރުވަނަ ނަކަތެ ކަމުގައިވާ ރޯނު ނަކަތެވެ. މި ނަކަތުގައި ގަދަ ވަޔާއިއެކު ވިއްސާރަކޮށް ކަނޑުގަދަވާނެ ކަމަށް ލަފާކޮށްފައި ވެއެވެ.

ހައްޖު ކޯޓާ ބެހީ ޕީޕީއެމް އިސްމީހުންނަށާއި ވަޒީރުންނަށް!

މިދިޔަ އަހަރު ރާއްޖެއިން މީހުން ހައްޖަށް ގެންދިއުމަށް ސައުދީ އަރަބިއްޔާއިން އިތުރަށް ދިން 1000 ކޯޓާގެ ތެރެއިން ގިނަ ޖާގަތައް ޕީޕީއެމްގެ އިސް ބޭފުޅުންނަށާއި އޭރު އޮތް ސަރުކާރުގެ ވަޒީފުންނަށް ދިންކަން ހާމަވެއްޖެއެވެ.

މިދިޔަ އަހަރު ހައްޖަށް މީހުން ގެންދިއުމަށް ރާއްޖެއަށް އިތުރަށް ދިން 1000 ޖާގައިގެ ތެރެއިން 900 ޖާގަ ދިނީ ހައްޖު ކޯޕަރޭޝަނަށެވެ. އަދި ބާކީ އިން 100 ކޯޓާ ދިނީ އަމިއްލަ ދެ ޖަމާއަތަކަށެވެ.

ނަމަވެސް ހައްޖު ކޯޕަރޭޝަނަށް ލިބުނު ހައްޖު ކޯޓާތައް އޭރު އޮތް ޕީޕީއެމް ސަރުކާރުގެ އިސް މީހުންނަށް ބަހާލިކަން ހާމަވީ ކޯޓާތައް ބަހާލަންވީ ގޮތްކަމަށް ވިދާޅުވެ އޭރުގެ އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރު ޒިޔާދު ބާގިރު ހައްޖު ކޯޕަރޭޝަނަށް ފޮނުވާފައިވާ ސިޓީއެއްގައެވެ.

އެ ސިޓީގައިވާ ޒިޔާދު ވިދާޅުވެފައިވަނީ، 900 ކޯޓާގެ ތެރެއިން 259 ޖާގަ އެ ކޯޕަރޭޝަނަށް ނެގުމަށްފަހު ބާކީ ކޯޓާތައް ޕީޕީއެމުން އެދިފައިވާ ފަރާތައް އެ ކޯޕަރޭޝަނުން ހައްޖަށް ގެންގޮސްދިނުމަށް އެދޭ ކަމަށެވެ. އަދި ސިޓީއާއެކު ޕީޕީއެމުން ހައްޖަށް ގެންދަން ބޭނުންވާ މީހުންގެ ލިސްޓެއް ވެސް ފޮނުވާފައިވެއެވެ.

އެ ލިސްޓުގައިވާ ގޮތުން، 20 މަޖިލިސް މެންބަރަކަށް 144 ޖާގަ ދިނުމަށް އެދިފައިވެއެވެ. އަދި ސަރުކާރުގެ ވަޒީރުންނަށާއި ކުންފުނިތަކުގެ އިސްވެރިންނާއި އެހެނިހެން އިސް ބޭފުޅުންނަށް 200 ޖާގަ ޖަހާފައިވެއެވެ.

މީގެ އިތުރުން ވެސް އަމިއްލަ ބައެއް ކުންފުނިތަކަށައި ކައުންސިލްތަކަށާއި ފުލުހުންގެ މުވައްސަސާ އަދި ސަރުކާރު ހިއްސާވާ ކުންފުނިތަކައި އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީގެ މުވައްޒަފުންނަށް ވެސް ޖާގަ ކަނޑައަޅައި ބަހާފައިވެއެވެ.

މިދިޔަ އަހަރު އިތުރަށް ލިބުނު ހައްޖު ކޯޓާގެ ތެރެއިން ބޮޑު ބައެއް އޭރު އޮތް ސަރުކާރުގެ އިސް ބޭފުޅުންނަށް ދީފައިވާކަން ހާމަވެފައިވާއިރު، ހައްޖު ކޯޕަރޭޝަނަށް ހައްޖު ކޯޓާ ދޫކުރުމުގައި ސިޔާސީ ފަރާތްތަކަށާއި ވިޔަފާވެރިންނަށް މަންފާވާގޮތަށް ކޯޓާ ދޫކުރާކަން އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުން ނެރުނު ރިޕޯޓްގައި ވެސް ވަނީ ފާހަގަކޮށްފައެވެ.

ގާޒާގެ ރައްޔިތުނަށް ރޮނާލްޑޯ 1.5 މިލިޔަން ޑޮލަރު ހަދިޔާ ކޮށްފިި

މަޝްހޫރު ޔުވެންޓަސްގެ ތަރި ކްރިސްޓިއާނާ ރޮނާލްޑޯ ފަލަސްތީނުގެ ގާޒާގެ ރައްޔިތުނަށް 1.5 މިލިޔަން ޑޮލަރު، ހަދިޔާކޮށްފި އެވެ.

ބޭރުގެ ރިޕޯޓުތައް ބުނާގޮތުގައި ރޮނާލްޑޯ ގާޒާއަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދީފައި މިވަނީ، ރޯދަ މަހާ ދިމާކޮށް ފަލަސްތީނުގެ ގާޒާގައި ރޯދަ ވިއްލާނެ ގޮތެއް ނެތް، ހާލުގައި ޖެހިފައިވާ މީހުންގެ ރޯދަ ވިއްލުމުގެ އިންތިޒާމްތައް ހަމަޖެއްސުމަށް ކަމަށެވެ.

ޕޯޗުގަލް އަށް އުފަން ރޮނާލްޑޯ މީގެ ކުރިންވެސް ވަނީ ހާލުގައި ޖެހިފައިވާ ގިނަ ފަރާތްތަކަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދީފަ އެވެ. އެގޮތުން 2012 ވަނަ އަހަރު، ރޮލާންޑޯއަށް ލިބިފައިވާ ގޯލަޑަން ބޫޓް ވިއްކާލުމަށްފަހު ލިބުނު 1.5 މިލިޔަން ޑޮލަރު، ފަލަސްތީނަށް ވަނީ ހަދިޔާކޮށްފަ އެވެ. އެ ފައިސާ ހަދިޔާ ކުރީ އިސްރާޢީލުން ފަލަސްތީނަށް ދެމުން އަންނަ ހަމަލާތަކުގައި ހަލާކުވެފައިވާ ސްކޫލް ތަކެއް އިމާރާތް ކުރުމަށެވެ.

މީގެ އިތުރުންވެސް ރޮނާލްޑޯ އަންނަނީ އިސްރާޢީލުން ފަލަސްތީނަށްދޭ ހަމަލާތައް ފާޅުގައި ކުށްވެރިކުރަމުންނެވެ.

ރާއްޖޭގެ އެކި ހިސާބުގައި ސަރަހައްދީ ދާރުލްއާސާރުތަކެއް ހަދަނީ

ރާއްޖޭގެ އެކި ހިސާބުތަކުގައި ސަރަހައްދީ ދާރުލް އާސާރުތަކެއް ހުޅުވުމުގެ ޕްލޭންތައް ތައްޔާރުކުރެވި މަޝްވަރާ ކުރެވެމުންދާ ކަމަށް ކަލްޗާ އެންޑް ހެރިޓޭޖް މިނިސްޓަރު ޔުމްނާ މައުމޫން މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

މިއަދު ފާހަގަކުރާ ބައިނަލްއަގްވާމީ ދާރުލްއާސާރު ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި މިނިސްޓަރު ދެއްވި މެސެޖުގައި ވިދާޅުވީ، ދާރުލްއާސާރަކީ ގައުމެއްގެ އިޖުތިމާއީ އަދި އިގްތިސާދީ ތަރައްގީގައި މުހިންމު ދައުރެއް އަދާކުރާ ތަނެއްކަމުން ދާރުލްއާސާރުތައް ތަރައްގީކޮށް އެތަން މުއްސަނދިކުރުން ވެގެންދާނީ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާ މެދުވެރިކޮށް ރާއްޖެއަށް މާލީ މަންފާތަކެއް ލިބި އިގްތިސާދަށް ވެސް ހެޔޮ އަސަރުތަކެއް ކުރާނޭ ކަމެއް ކަމަށެވެ.

އެހެންކަމުން، ދާރުލްއާސާރުގެ އެކިއެކި ގޮފިތައް ހުޅުވި، ސަރަހައްދީ ދާރުލްއާސާރުތަކާއި އަމިއްލަ ދާރުލް އާސާރުތައް ހުޅިވިގެންދިއުމަކީ ދިވެހީންގެ ޒަމާންވީ ތާރީހާއި ތަރިކައާއި ސަގާފަތާމެދު ދިވެހިންގެ ހިތްތަކުގައި ފަހުރުވެރިކަން އުފެދޭނެ ކަމެއް ކަމަށް މިނިސްޓަރުގެ ހިތާބުގައި ވިދާޅުވިއެވެ.

“މިގޮތަށް ހުޅުވޭ ސަރަހައްދީ ދާރުލްއާސާރުތައް ވެގެންދާނީ ރާއްޖޭގެ ދެމެހެއްޓެނިވި ތަރައްގީއަށް މުހިންމު ދައުރެއް އަދާކުރާ ތަނަކަށެވެ. މިގޮތުން، 2018 ސެޕްޓެންބަރު 11 ގައި ހުވަދޫ ސަރަޙައްދީ ދާރުލްއާސާރު ވަނީ ހުޅުވާފައެވެ. މީގެ އިތުރުންވެސް އެހެނިހެން ހިސާބުތަކުގައި ސަރަޙައްދީ ދާރުލްއާސާރު ހުޅުވުމުގެ ޕްލޭންތައް ތައްޔާރުކުރެވި މަޝްވަރާތައް ދަނީ ކުރެވެމުންނެވެ،” މިނިސްޓަރު ޔުމްނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

ދާރުލްއާސާރުގައި ހުރި އާސާރުތަކަކީ ދިވެހިންގެ ހަނދާންތަކާއި ޝުއޫރުތަކާއި އަމިއްލަވަންތަކަމާއި ގުޅިފައިވާ އެއްޗެހިކަން ފާހަގަކުރައްވާ މިނިސްޓަރު އިތުރަށް ވިދާޅުވީ، އެއީ މިގައުމުގެ ކާބަފައިން ހަވާލުކުރައްވާފައިވާ އަގުބޮޑު އަމާނާތެއް ކަމަށެވެ.

އެހެންކަމުން މިތަކެތި ރައްކާތެރިކޮށް ދަމަހައްޓާ އަދުގެ ޖީލަށާއި އަންނާން އޮތް ޖީލުތަކަށް ފޯރުކޮށްދިނުމަކީ އަޅުގަނޑުމެން އެންމެންގެ ޒިންމާއެއް ކަމުގައި ވިދާޅުވިއެވެ.

ބައިނަލްއަގްވާމީ ދާރުލްއާސާރު ދުވަހަކީ އިންޓަރނޭޝަނަލް ކައުންސިލް އޮފް މިއުޒިއަމްސް (އައިކޮމް)ގެ ފަރާތުން 1977 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ކޮންމެ އަހަރެއްގެ މެއި މަހުގެ 18 ވަނަ ދުވަހު ފާހަގަކުރާ ދުވަހެކެެވެ.

އެގޮތުން މި އަހަރުގެ ދާރުލްއާސާރު ދުވަހުގެ ޝިޢާރަކީ “ދާރުލްއާސާރުތަކަކީ ސަޤާފަތުގެ ނާރެސް – އާދަކާދައިގެ ކުރިމަގު” މިއެވެ.

ރާއްޖޭގައި ފުރަތަމަ ގައުމީ ދާރުލްއާސާރެއް ހުޅުވާފައިވަނީ 19 ނޮވެމްބަރު 1952 ގައި އޭރުގެ ވަޒީރުލްއަޢުޒާމް ސުމުއްވުލް އަމީރު މުޙައްމަދު އަމީން ދޮށިމޭނާ ކިލެގެފާނެވެ.

އޭގެ ފަހުން ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމްގެ ވެރިކަމުގައި ޒަމާނީ ދާރުލްއާސާރެއް ގާއިމްކުރުމުގެ ޕްލޭންތައް ތައްޔާރުކުރެއްވި 12 ނޮވެމްބަރު 2008 ވަނަ ދުވަހު ގައުމީ ދާރުލްއާސާރުގެ އައު އިމާރާތުގެ ބިންގާ އަޅުއްވައިދެއްވިއެވެ.

އަދި އެ އިމާރާތް ހުޅުއްވައިދެއްވާފައިވަނީ، 26 ޖުލައި 2010 ވަނަ އަހަރު ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދެވެ.

އައިއެސް އާއިއެކުު ހަނގުރާމަކުރަން ދިވެހިން ދަނީ ލައްކާމަގުން، ނޫނީ ލަންކާގަ މަޑުކޮށްފަ: ލަންކާ އާމީ ޗީފް

މި ސަރަހައްދުގެ ގައުމުތައް ތެރެއިން އިސްލާމިކް ސްޓޭޓްސް (އައިއެސް) ޖަމާއަތާއިއެކު ސީރިއާގައި ހަނގުރާމަކުރަން ދެވަނަ އަށް އެންމެ ގިނައިން މީހުންދަނީ ރާއްޖެއިން ކަމަށް ސްރީލަންކާގެ އާމީ ޗީފް މަހޭޝް ސެނަނަޔާއޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

އޭނާ އެހެން ވިދާޅުވ އިންޑިއާގެ ނޫހެއް ކަމަށްވާ “އިންޑިއާ ޓުޑޭ” އަށް މިދިޔަ ހޮނިހިރު ދުވަހު އިން ޓީވީ އިންޓަވިއުއެއްގަ އެވެ. އާމީ ޗީފް މަހޭޝް ވިދާޅުވީ އައިއެސް އާއިއެކު ސީރިއާގައި ހަނގުރާމަކުރަންދާ ދިވެހިން، އެގައުމަށް ދަނީ ލަންކާމަގުން ނުވަތަ ލަންކާގައި މަޑުކުރުމަށްފަހު ކަމަށެވެ.

ނަމަވެސް އޭގެ މާނައަކީ ދިވެހި ސަރުކާރުން ނުވަތަ ރާއްޖޭގެ ކަމާބެހޭ އިދާރާތަކުން އެކަމުގައި ބައިވެރިވުމެއް ނޫން ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ. އަދި ވިދާޅުވީ އެއީ މަގު އޮޅުވާލުމުގެ ތެރެއިން އަމިއްލަ ފަރުދަކު ނުވަތަ ބަޔަކު ކުރާ އަމިއްލަ ގުޅުން ތަކެއްގެ ތެރެއިން ހިންގާ ކަންތައްތަކެއް ކަމަށެވެ.

ލަންކާ އާމީ ޗީފް އެހެން ފާހަގަކުރެއްވީ އައިއެސްއާ ގުޅުން އޮތް ބަޔަކު، މިދިޔަ އެޕްރީލް މަހުގެ 21 ވަނަ ދުވަހު ލަންކާގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކަށް ދިން ޓެރަރިސްޓު ހަމަލާތަކަކީ ޕާކިސްތާނުގެ ބައިވެރިވުން އޮތް ކަމެއްތޯ ނޫސްވެރިޔާ ކުރި ސުވާލަކަސް ޖަވާބު ދެއްވަމުންނެވެ.

އެޔަށް ސީދާ ޖަވާބު ދެއްވަމުން އާމީ ޗީފް ވިދާޅުވީ، އެ ހަމަލާތަކަކީ އިންޓަނޭޝަނަލް ޓެރަރިސަމްގެ އަމަލަކަށް ވާތީ އެއީ ޕާކިސްތާން އިން ބައިވެރިވާކަން ސީދާ އޮތް ކަމެއްގެ ގޮތުގައި ނުބުނެވޭނެ ކަމަށެވެ.

އަވަށްޓެރި ސްރީ ލަންކާއަށް ދިން ހަމަލާއާއި ގުޅިގެން 250 އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން ވަނީ މަރުވެފަ އެވެ. އަދި މިހާތަނަށް ހަމަލާއާއި ގުޅިގެން ހޯދާ މީހުންނާއި ޝައްކު ކުރެވޭ މީހުން ހިމެނޭގޮތަށް 150 އަށްވުރެ ގިނަ މީހުން ވަނީ ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންގޮސްފައެވެ. ލަންކާގެ އެކްޓިން ޕޮލިސް ޗީފް ވިދާޅުވި ގޮތުގައި އެގައުމަށް ދިން ނުރައްކާތެރި ބޮމުގެ ހަމަލާތައް ރޭވި އެންމެން ވާނީ ހައްޔަރުކުރެވިފައި ނުވަތަ މަރުވެފައި ކަމަށެވެ.