ލޯންޗް ގޮއްވާލި މައްސަލާގައި އަދީބަށް ކުރި ހުކުމް ބާތިލް ކޮށްފި!

ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ދަތުރުކުރެއްވި، ފިނިފެންމާ ލޯންޗްގައި އެއްޗެއް ގޮއްވާލި މައްސަލާގައި ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް އަހުމަދު އަދީބު ޖަލަށް ލާން ކުރި ހުކުމް ބާތިލްކޮށް، އެ މައްސަލާގެ ޝަރީއަތް އަލުން ހިންގަން ހައި ކޯޓުން މިއަދު އަމުރުކޮށްފި އެވެ.

އެ ލޯންޗްކޮޅުގައި އެއްޗެއް ގޮއްވާލި މައްސަލާގައި ޓެރަރިޒަމްގެ ކުށް ސާބިތުވެ، އަދީބު ޖަލަށް ލާން ކުރީ 15 އަހަރަށެވެ.

ހައިކޯޓުން މިއަދު ކުރި އަމުރުގައި ވަނީ، މިދިޔަ އަހަރުގެ ފެބްރުއަރީ 1 ގައި ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނެރުނު އަމުރުގައި ސިޔާސީ ފަރާތަކަށް ކުރި ދައުވާތަކަކީ ގާނޫނާ ޚިލާފަށް ކޮށްފައިވާ ހުކުމްތަކުގެ ވާހަކަ ބަޔާން ކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި އެ ޝަރީއަތްތަކަކީ ފަނޑިޔާރުންގެ ނުފޫޒު ފޯރުވައިގެން ހިންގާފައިވާ ޝަރީއަތްތަކެއް ކަމަށް ބެލުމުގެ ފުރުސަތު އޮތް ކަމަށެވެ.

އަދި އެ މައްސަލާގައި އަދީބަށް ކުރި ހުކުމުގެ މައްސަލަ ދަށު ކޯޓުން އަލުން ބެލުމަށްފަހު ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް ތަހުވީލު ކުރުމަށް ހައިކޯޓުން ކުރި އަމުރުގައި ވެއެވެ.

އެގޮތުން އަދީބުގެ ބަންދާ މެދު ދަށު ކޯޓުން އަލުން ގޮތެއް ނިންމަންދެން، އަދީބު 15 ދުވަހަށް ރިމާންޑް ޖަލެއްގައި ބަހައްޓަން ވަނީ ނިންމާފަ އެވެ.

މާލޭ މަގުމައްޗަށް ކުނި އެޅި 17 މީހަކު ޖޫރިމަނާ ކޮށްފި

ގަވާއިދާ ހިލާފަށް މާލޭގެ މަގުމައްޗަށް ކުނި އެޅި 17 މީހަކު އެންވައިރުމެންޓް ފުލުހުން ޖޫރިމަނާ ކޮށްފި އެވެ.

އެންވައިރުމެންޓް ފުލުހުން އާންމުކޮށްފައިވާ ތަފާސް ހިސާބުތަކުން ދައްކާ ގޮތުގައި، މިދިޔަ ހަފްތާ ތެރޭގައި މަގުމަތީގަ ކުނި ބަހައްޓި ގެތަކާއި ފިހާރަތަކާއި ކެފޭ ރެސްޓޯރެންޓް ތަކުގެ އިތުރުން ކޮންސްޓްރަކްޝަން ސައިޓާއި އޮފީސްތައް ހިމެނޭ ގޮތަށް 75 ފަރާތަކަށް ވަނީ ނަސޭހަތް ދީފަ އެވެ.

އަދި 75 މީހުންގެ ތެރެއިން 61 މައްސަލައެއް ފުލުހުން ވަނީ ހައްލު ކޮށްފައި ކަމަށް ތަފާސް ހިސާބުތަކުގައި ވެއެވެ. އޭގެ އިތުރުން މައްސަލަ ހައްލުނުކުރި މީހުންނާއިއެކު ޖުމްލަ 17 ފަރާތެއް ޖޫރިމަނާ ކޮށްފައިވާ ކަމަށް ވެސް އެންވައިރުމެންޓް ފުލުހުން ބުނެއެވެ.

ހަމައެހެންމެ މަނާ ސަރަހައްދުތަކުގައި ދުންފަތުގެ އިސްތިއުމާލު ކުރި 19 ފަރާތެއް ވެސް އެންވައިރުމެންޓް ފުލުހުން ވަނީ ޖޫރިމަނާކޮށްފަ އެވެ.

ޗީފް އޮފް ޑިފެންސް ފޯސް އެމެރިކާއަށް!

ސަރަހައްދީ ގައުމުތަކުގެ އަސްކަރިއްޔާތަކުގެ ގުޅުން ބަދަހި ކުރުމަށް ބާއްވާ ސިމްޕޯސިއަމްއެއްގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުމަށް ޗީފް އޮފް ޑިފެންސް ފޯސް މޭޖަރ ޖެނެރް އަބްދުﷲ ޝަމާލު މިއަދު އެމެރިކާއަށް ފުރާވަޑައިގެންފިއެވެ.

ޑިފެންސް މިނިސްޓްރީން ބުނީ، ޗީފް އޮފް ޑިފެންސް ފޯސް ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާ “ލެންފެކް ސިމްޕޯސިއަމް އެންޑް އެގްޒިބިޝަން 2019”  ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ އަންނަ އަންގާރަ ދުވަހުން ފެށިގެން ތިން ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް އެމެރިކާގެ ހަވާއީގައި ކަމަށެވެ.

އެގޮތުން ޗީފް އޮފް ޑިފެންސް ފޯސްއަށް ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓުން އަލްވަދާއު ދެންނެވީ ވައިސް ޗީފް އޮފް ޑިފެންސް ފޯސް ބްރިގޭޑިއަރ ޖެނެރަލް އަބްދުއްރަހީމް އަބްދުއްލަތީފްގެ އިތުރުން ޖެނެރަލް އޮފިސަރުންނެވެ.

މި ދަތުރުފުޅުގައި ޗީފް އޮފް ޑިފެންސް ފޯސްގެ އަރިހުގައި ސާޖަންޓް މޭޖަރ ހަސަން ފަޔާޒު ބައިވެރިވަޑައިގަންނަވައެވެ.

ސިކުނޑި އިންފެކްޓްވިި ދެ ކުދިން އަންނަނީ ރަނގަޅުވަމުން

ޗިކުންގުންޔާ ޖެހި ސިކުނޑި އިންފެކްޓްވެގެން އައިޖީއެމްއެޗްގައި ފަރުވާ ދެމުން އަންނަ ދެ ކުދިންގެ ހާލު އަންނަނީ ރަނގަޅު ވަމުން ކަމަށް އައިޖީއެމްއެޗުން ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

އައިޖީއެމްއެޗްގެ ކުޑަކުދިންގެ ޑޮކްޓަރު އަހުމަދު ފައިސަލް، ވިދާޅުވީ ޗިކުންގުންޔާ ޖެހި، ސިކުނޑި އިންފެކްޓްވި ދެ ކުދިންގެ ހާލު ވެސް މިހާރު ރަނގަޅު ވަމުން އަންނަ ކަމަށެވެ.

ފަރުވާ ދެމުން އަންނަ ހަތް އަހަރުން ދަށުގެ ކުޑަ ދެ ކުދިންނަކީ ޗިކުންގުންޔާ ޖެހިގެން ދެ ރަށަކުން ގެނައި ދެ ކުދިންނެވެ. އަދި އެ ދެ ކުދިންގެ ސިކުނޑި އިންފެކްޓްވެ ހާލު ސީރިއަސްވުމުން، މިހާރު ފަރުވާ ދެމުން އަންނަނީ އައިސީޔޫގައެވެ.

މަދިރީގެ ޒަރިއްޔާ އިން ފެތުރޭ ޗިކުންގުންޔާ އާއި ޑެންގޫ ޖެހީ މިންވަރު މިފަހަކަށް އައިސް އިތުރުވެފެއިވާތީ ހެލްތް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އިން ވަނީ އެކަމަށް ރައްކާތެރިވުމަށް އިލްތިމާސް ކޮށްފަ އެވެ.

އެޗްޕީއޭ އިން ބުނީ މިއަހަރުގެ މިހާތަނަށް ޗިކުންގުންޔާގެ 846 ކޭސް ވަނީ ރިޕޯޓްކޮށްފައި ކަމަށެވެ. އަދި ޑެންގޫގެ 1957 މައްސަލަ ރިޕޯޓް ކޮށްފައިވާ ކަމަށް ވެސް އެ އިދާރާއިން ބުނެއެވެ.

އައްޑޫ އެކްސިޑެންޓުގައި ސީރިއަސްވި ޒުވާނާ ވެންޓިލޭޓަރުގެ އެހީގައި މާލެއަށް!

ރޭ ދަންވަރު އައްޑޫ ސިޓީ ހިތަދޫގެ ބޮޑު މަގުގައި ހިނގި ނުރައްކާތެރި އެކްސިޑެންޓުގައި ސީރިއަސް އަނިޔާތަކެއް ލިބުނު ޒުވާނާ ވެންޓިލޭޓަރުގެ އެހީގައި މާލެ ފުރުވާލައިފިއެވެ.

ރޭ ދަންވަރު 2:42 ހާއިރު އެ އެކްސިޑެންޓް ހިނގާފައިވަނީ ކާރަކާއި ސައިކަލެއް ޖެހިގެންނެެވެ. އެކްސިޑެންޓުގައި ސީރިއަސް އަނިޔާތަކެއް ލިބުނީ ސައިކަލު ދުއްވަން އިން ހިތަދޫ، މުތީ، ނަދީމް މޫސާ، 25 އަށެވެ.

ހިތަދޫ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް (އެޗްއާރުއެޗް)ގެ މީޑިއާ އޮފިޝަލާ ހަވާލާދީ އައްޑޫ ލައިވްގައި ބުނެފައިވަނީ، ނަދީމް އިތުރު ފަރުވާއަށް މާލެ ފުރުވާލީ އޭނާގެ ހާލު ސީރިއަސްވެ، އެ ހޮސްޕިޓަލުން އިތުރު ފަރުވާ ދެވެން ނެތިގެން ކަމަށެވެ.

އަދި މާލެ ފޮނުވާލީ ވެސް ވެންޓިލޭޓަރުގެ އެހީގައި ކަމަށް ބުނެފައިވެއެވެ.

ފުލުހުން ރޭ ބުނި ގޮތުގައި، އެކްސިޑެންޓުގައި ނަދީމްގެ ވާތު ވައި ބިނދި، ބޮލުގެ ނާށިގަނޑު ވަނީ ފަޅައިގެން ގޮސްފައެވެ. އޭގެ އިތުރުން އޭނާގެ މޫނަށާއި ކޮނޑުގެ އިތުރުން ލޮލަށް ވެސް ސީރިއަސް އަނިޔާތަކެއް ވަނީ ލިބިފައެވެ.

އައްޑޫގައި ރޭ އެކްސިޑެންޓުވި އެކަކަށްް އައިސީޔޫގައި ފަރުވާދެނީ

އައްޑޫ ސިޓީގައި ރޭ ކާރަކާ ސައިކަލެއް އެކްސިޑެންޓުވި، އަނިޔާވި މީހާއަށް އައިސީޔޫގައި ފަރުވާދެމުން އެބަދެއެވެ.

ފުލުހުންގެ މީޑިއާ އޮފިޝަލަކު ވިދާޅުވީ، އެ ހާދިސާގައި އަނިޔާވެފައި ވަނީ ސައިކަލު ދުއްވަން އިން އުމުރުން 25 އަހަރުގެ މީހާއަށް ކަމަށެވެ. އަދި ކާރު ދުއްވަން އިން އުމުރުން 29 އަހަރުގެ މީހާއަށް އެއްވެސް އަނިޔާއެއް ލިބިފައި ނުވާ ކަމަށް ފުލުހުން ބުންޏެވެ.

އަނިޔާވި މީހާއަށް މިހާރު ހިތަދޫ ހޮސްޕިޓަލުގެ އައިސީޔޫގައި ފަރުވާދެމުންދާއިރު އިތުރު ފަރުވާއަށް އޭނާ މާލެ ގެންދިޔުމުގެ މަސައްކަތްވެސް މިހާރު ދަނީ ކުރަމުންނެވެ. އެގޮތުން އެކްސިޑެންޓުގައި އޭނާގެ ވާތު ފައި ބިނދި، ބޯ ވަނީ ފަޅައިގެން ގޮސްފައިވާއިރު އޭގެ އިތުރުންވެސް އެހެން އަނިޔާތަކެއް ލިބިފައިވާކަމަށް އޮފިޝަލު ވިދާޅުވި އެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ މި އެކްސިޑެންޓް ހިނގިކަމުގެ ރިޕޯޓު ފުލުހުންނަށް ލިބުނީ ރޭ ދަންވަރު 2:42 ހާއިރު ކަމަށާއި ދެ މީހުންގެ އަތުގައިވެސް ލައިސެންސް އޮންނަ ކަމަށެވެ.

ފަރުދަކު މުންކަރާތަކަށް އަރައިގަންނަނަމަ މުޅި މުޖުތަމައުގެ ބަރަކާތް ކެނޑޭނެ: ހުތުބާ

މުޖުތަމައުގައި އެންމެ ފަރުދަކުވެސް މުންކަރާތަކަށް އަރައިގަންނަނަމަ އޭގެ ނޭދެވޭ އަސަރު މުޅި މުޖުތަމައުއަށް ފޯރާ ކަމަށް މިއަދުގެ ހުކުރު ޚުތުބާގައި ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

“ހެޔޮ ކަންކަމަށް އަމުރުކުރުމާއި މުންކަރާތް މަނާކުރުން” މި މައުޟޫއަށް މިއަދު ދެއްވި ހުކުރު ހުތުބާގައި ވިދާޅުވީ، ވިޔާނުދާ ގޯސް އަމަލުކުރާ ބައެއް މީހުން އެމީހުން ކުރާ ކަންކަމަކީ އެހެން މީހުންނާ ބެހޭ ކަމެއް ނޫން ކަމަށާއި އަދި އެއީ އޭނާގެ އަމިއްލަ ކަމެއް ކަމަށް ދެކޭ ކަމަށެވެ.

އަދި އެފަދަ އަމަލުތަކުން އަޛާބު ލިބެންޏާ ލިބޭނީ ވެސް އޭނާއަށް އެކަނި ކަމަށް ދެކޭ ކަމަށް ހުކުރު ހުތުބާގައި ވިދާޅުވިއެވެ.

“މިއީ ވަރަށް ބޮޑު ކުންހީއެކެވެ. މުޖްތަމައުގައި އެންމެ ފަރުދަކުވެސް މުންކަރާތަކަށް އަރައިގަންނަ ނަމަ އެގެ ނޭދެވޭ އަސަރު މުޅި މުޖްތަމައަށް ފޯރާނެ އެވެ. އެސުންޕާ އަމަލުގެ ސަބަބުން ﷲގެ ރަހުމަތާއި ބަރަކާތް ކެނޑޭނެ އެވެ. އެކަމުގެ ސަބަބުން މުޅި މުޖުތަމައުއަށް އާންމުވެގެންވާ ކޯފާއެއް އަންނައިރު އެއްވެސް މީހަކު ސަލާމަތެއް ނުވާނެއެވެ.އެހެންކަމުން ހުރިހާ މުންކަރާތަކުން އަޅުގަނޑުމެން އެއްފަރާތްވާން ޖެހޭނެއެވެ،” ހުތުބާގައި ވިދާޅުވިއެވެ.

ހުތުބާގައި އިތުރަށް ވިދާޅުވީ، މުންކަރާތްތައް ނަހީކުރުމުގައި އެ ބަޔަކަށް ލިބިފައިވާ ބާރާއި އިހްތިޔާރުގެ ތެރެއިން ހުރިހާ މުއައްސަސާތަކުން ވެސް އެބައެއްގެ ވާޖިބު އަދާކުރަން ޖެހޭނެ ކަމަށެވެ. އަދި ނުބައި އެނެމެހާ ކަންކަން މަނާކުރުމަކީ ދީނީ ގޮތުން ކޮންމެހެން ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

“މުންކަރާތް ނަހީކުރުމުގައި ކޮންމެ މީހަކު އެމީހެއްގެ ޒިންމާ ދެނެގަންނަން ޖެހޭނެއެވެ. ކޮންމެ މުއައްސަސާ އަކުން އެ މުއައްސަސާގެ ވާޖިބު އަދާކުރަންޖެހޭނެ އެވެ. ކޮންމެ މުންކަރާތަކީ ވެސް މަނާކުރެވެންޖެހޭނެ ކަމެކެވެ،” ޚުތުބާގައި ބުންޏެވެ.

ލުތުފަރު މަރާލީ އެއް ޖިއްސުން ގުޅުން ހިންގާ ކަމަށް ބުނެ: ފުލުހުން

ށ. ޅައިމަގު މާލެ ދަތުރުކުރާ ބޯޓެއްގައި މަސައްކަތް ކުރަން އުޅުނު ބިދޭސީ މީހާ، ލުތުފަރު މަރާލީ އެއް ޖިއްސުން ގުޅުން ހިންގާ ކަމަށް ތުހުމަތުކޮށް ކަމަށް ފުލުހުން މިއަދު ބުނެފިއެވެ.

ލުތުފަރުގެ މަރުގެ މައްސަލައާ ގުޅިގެން މީޑިއާއަށް މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން ފުލުހުން މިއަދު ބުނީ، އެކި ފަހަރު މަތިން ބޯޓުގައި ދެން ތިބި އެހެން ބިދޭސީންނާއެކު ލުތުފަތު ޖިންސީ ގުޅުން ހިންގަން މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާ ކަމަށް ތަހުގީގަށް އެނގިފައިވާ ކަމަށެވެ.

އަދި ލުތުފަރު މަރާލި ރޭ ގާތްގަނޑަކަށް 9:30 އެހާކަންހާއިރު، ބޯޓުގައި ހުރި ބިދޭސީއަކާއެކު ގަދަކަމުން ޖިންސީ ގުޅުން ހިންގަން ލުތުފަތު މަސައްކަތް ކުރި ކަމަށް، އެ މައްސަލާގައި ހައްޔަރުކުރި ބިދޭސީން ދިން މައުލޫމާތުގެ އަލީފައި ފުލުހުން ބުނެފައިވެއެވެ.

މިއަދުގެ ޕްރެސް ކޮންފަރެންސްގައި ފުލުހުން ވަނީ، ލުތުފަރު މަރާލި ގޮތާއި އަދި މަރާލުމަށްފަހު އޭނާގެ ހަށިގަނޑާމެދު އެކަން ކުރި ބިދޭސީން އަމަލުކުރި ގޮތް ވެސް ތަފްސީލުކޮށް ކިޔައިދީފައެވެ.

އަދި ލުތުފަރު ހޯދުމަށް ފުލުހުން ކަނޑުގެ ސަރަހައްދު ބެލި ބެލުމުގައި ކަނޑުގެ އަޑިން ފެނުނު ލުތުފަރުގެ ހަށިގަނޑުގެ ކަށިތަކެއް ކަމަށް ބެލެވޭ ކަށިތަކުގެ ފޮޓޯތަކެއް ވެސް މީޑިއާއާ ވަނީ ހިިއްސާކޮށްފައެވެ.

ޖާގަ ތަނަވަސް، ހިތްގައިމު އަދި އަގުހެޔޮ ރޯދަ ވީއްލުމަކަށް “ދަ ޑެކް”!

ބަރަކާތްތެރި ރަމަޟާން މަހުގެ ފުރަތަމަ 10 ނިމެން ދާއިރު، ރެސްޓޯރެންޓްތަކާއި ކެފޭތަކުގައި ރޯދަ ވީއްލުމުގެ ފޯރި މިވަނީ ގަދަވެފައެވެ. ދިރިއުޅޭ ކުދިކުދި ތަންތަންކޮޅުން ނުކުމެ، އާއިލާ ނުވަތަ ރަހްމަތްތެރިންނާއެކު އުފާވެރި ވަގުތު ކޮޅެއް ހޭދަކޮށްލަން ބޭނުންވާތީއެވެ.

ނަމަވެސް ރެސްޓޯރެންޓަކަށް ރޯދަ ވީއްލަން ދާނަމަ ގިނަ ބަޔަކު އުފައްދާ ސުވާލުތަކެއް ހުރެއެވެ. އެތަނެއް މާހައުލާއި ކެއުމުގެ ރަހައާއި އަގަށް ވިސްނާ މީހުން ގިނައެވެ.

އެކަމަށް އޮތް ހައްލަކީ ކާނިވާ ސަރަހައްދުގައި މިވަގުތު ހުރި އެންމެ ފުރިހަމަ އެއް ރެސްޓޯރެންޓް “ދަ ޑެކް”އެވެ. ބޮޑު މަރާމާތަކަށްފަހު ޖާގަ ތަނަވަސްކޮށް، ފެންވަރު މަތިކޮށް، އެންމެންނާ ގުޅޭ މާހައުލަކަށް ދަ ޑެކް ވަނީ ހަދައިފައެވެ.

ރޯދަ ވީއްލަން ދަ ޑެކް އަށް ދާންވީ އެއް ސަބަބަކީ ވެސް އެއީއެވެ. ޖާގަ ތަނަސްވުމާއި ހިތްފަސޭހަ ވުމެވެ. ހާއްސަކޮށް އޮފީހެއްގެ މުވައްޒަފުންތަކެއް ނުވަތަ ގިނަ ބަޔަކު އެކުގައި ރޯދަ ވީއްލަން ދާނަމަ އެންމެ ކަމުދާނެ ތަނަކީ ދަ ޑެކްއެވެ.

އޭސީ ބަޔަކާއެކު ތިން ފުލޯ އަދި އައުޓްޑޯ ދެ ޑެކް ހިމެނޭ ގޮތަށް ހިއްލާލާފައިވާ ދަ ޑެކްގައި 100 މީހުންއިން ފެށިގެން 200 މީހުންނަށް އެއް ފަހަރާ ކޭޓާ ކޮށްލެވޭނެއެވެ.

އަނެއް ސަބަބަކީ ދަ ޑެކްގެ ރޯދަ މެނޫ އާއި އަގެވެ. ބުފޭ ގޮތަށް ހަފްތާގެ ކޮންމެ ދުވަހަކު ވެސް ނަން ހުސްކޮށް ކާއެއްޗެހި ހިމަނާފައިވެއެވެ. ބުއިމާއި މެއިން ކޯސް އަދި ޑެޒާޓްގެ އިތުރުން ދަ ޑެކްގެ މެނޫގައި ސްޓާޓަރ އަކާއި ސެލެޑް އަދި ސޫޕެއް ވެސް ހިމަނާފައިވެއެވެ. ބަނޑު ފުރާ ކާން ބޭނުންނަމަ ދަ ޑެކްއަކީ ހަމަ މަރެކެވެ.

ދެން އޮތީ އަގެވެ. އަގަކީ ކޮންމެ މީހަކަށް އެންމެ 150 ރުފިޔާއެވެ. މީގެ އިތުރުން ފަސް އަހަރުން ދަށުގެ ކުދިންނަށް އެއްވެސް ޗާޖެއް ނުނަގާއިރު، ފަސް އަހަރާއި 10 އަހަރާ ދެމެދުގެ ކުދިންނަށް ޗާޖު ކުރާނީ އަގުގެ ދެބައިކުޅަ އެއްބައެވެ.

ދަ ޑެކްގެ މެނޫ ބަލާލުމަށް: https://haftha.mv/roadhamenu/the-deck/

ރޯދައަށް ހުުރިިކަަންް ހަނދާންނެތިގެން ކެވިއްޖެނަމަ ޙުކުމަކީ ކޮބާ؟ 

ރޯދައަށް ހުރިކަން ހަނދާން ނެތިގެން އެއްޗެއް ކައި ނުވަތަ ބޮއެ ހެދިއަސް އޭނާގެ ރޯދަ ޞައްޙަވާނެއެވެ. ނަމަވެސް އެއީ އޭނާ ހުރީ ރޯދައަށް ކަން ހަނދާން ވުމަށްފަހު އިތުރަށް ދެން ކެއުން ކުރިއަށް ނުގެންދާނަމައެވެ. އަދި މިފަދަ މީހަކު އެ ރޯދަ ޤަޟާ ކުރާކަށް، އަދި ކައްފާރާއެއް ދޭކަށްވެސް ނުޖެހޭނެއެވެ. ހަނދާން ނެތިގެން ކެވިއްޖެނަމަ ޖެހޭނީ ރޯދަ ދޫނުކޮށް ފުރިހަމަ ކުރާށެވެ. މި ޙުކުމުގައި ފަރުޟު ރޯދައާއި ސުންނަތް ރޯދަ ހަމަހަމައެވެ.

ބުޚާރީއާއި މުސްލުމުގައި ވާރިދުވެފައިވާ ޙަދީޘެއްގައިވަނީ: عَنْ ‏ ‏أَبِي هُرَيْرَةَ ‏ ‏رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ‏ ‏قَالَ ‏ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏مَنْ نَسِيَ وَهُوَ صَائِمٌ فَأَكَلَ أَوْ شَرِبَ فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللَّهُ وَسَقَاهُ

މާނައަކީ: “އޭނާ ރޯދައަށް ހުރިކަން ހަނދާން ނެތި، ކައި ނުވަތަ ބޮއެފިނަމަ، ފަހެ އޭނާގެ ރޯދަ ފުރިހަމަ ކުރާށެވެ. ފަހެ ހަމަކަށަވަރުން އެނާއަށް ކާން ދެއްވާ ބޯން ދެއްވީ މާތް ﷲ އެވެ.”

އެހެން ޙަދީޘެއްގައި ވެއެވެ: عَنْ أبِي هرَيرَة أن النَبي -صَلى الله عَلَيه وَسَلم- قَال ” مَنْ أَفطَرَ فِيْ رَمَضَان -نَاسِيًا- فَلا قَضَاء عَلَيْهِ وَلَا كَفارَة ” قال الحافظ بن حجر: إسناده صحيح

މާނައަކީ: ”ހަނދާންނެތި ހުރެ ރޯދަމަހު (ދުވާލު) ރޯދަ ކެނޑިއަސް، ފަހެ އޭނާގެ މައްޗަށް ޤަޟާކުރުމެއް އަދި ކައްފާރާއެއް ވެސް ނެތެވެ.”

ރޯދައަށް ހުރެ ހަނދާންނެތިގެން ކައިބުޔަސް ރޯދަ ބާޠިލު ނުވާނެކަމާއި ކިއެއްތަ އެ ރޯދަ ފުރިހަމަ ކުރަންޖެހޭނަކަން، މި ޙަދީޘުތަކުން އެބަ އެނގެއެވެ.

ސުންނަތް ރޯދައާއި މެދުވެސް ކަންތައް އޮތީ ހަމަ މި ބީދައިންނެވެ. އެއީ ޙަދީޘުގެ ޢާއްމު މާނާގައި ފަރުޟު ރޯދައާއި ސުންނަތް ރޯދަވެސް ހިމެނޭތީއެވެ. އަދި ރޯދަ ނުގެއްލުމުގެ ޢުޛުރު ކަމުގައި މިތާނގައި ބެލެވޭ ”ހަނދާން ނެތުން”އެއީ ފަރުޟު ރޯދައެކޭ އެއް ގޮތަށް ސުންނަތް ރޯދައިގައިވެސް ދިމާވެދާނެ ކަމެކަށް ވާތީއެވެ.

ހަމަ މި ބީދައިން ރަސޫލާ ޙަދީޘް ކުރައްވާފައިވަނީ: عَنْ ‏ ‏أَبِي ذَرٍّ الْغِفَارِيِّ ‏ ‏قَالَ ‏ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ

މާނައަކީ: ”ހަމަ ކަށަވަރުން މާތް ﷲ، ތިމަންކަލޭގެފާނުގެ އުއްމަތުގެ މީހުންނަށް، އޮޅިގެން ނުބައިކޮށް ކުރެވޭ ކަންތަކާއި، ހަނދާންނެތި ކުރެވޭ ކަންތަކާއި، މަޖުބޫރު ކަމުގެ ދަށުގައި ކުރުވޭ ކަންތައް ނު ގުނުއްވަވާނެއެވެ.”

އަލްއަޙްޒާބް ސޫރަތުގެ 5 ވަނަ އާޔަތުގައި މާތް ﷲ ވަޙީކުރައްވަނީ: وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

މާނައަކީ: “އަދި ތިޔަބައިމީހުންނަށް ނޭންގި، ކުށުން ކުރެވުނު ކަމަކަށް އެއްވެސް ފާފައެއް ތިޔަބައިމީހުންނަކަށް ނުވެއެވެ. އެކަމަކު ފާފައެއްކަމުގައި ހިމެނޭނީ ތިޔަބައިމީހުންގެ ހިތްތަކުން އެކަންތަކަށް ޤަޞްދުކުރިން ކަންތަކެވެ. އަދި މާތް ﷲ އީ ފާފަފުއްސަވާ ރަޙީމުވަންތަ ކަލާނގެއެވެ. ”

މީގެ އިތުރުން ބަޤަރާ ސޫރަތުގެ 286 ވަނަ އާޔަތުގައި ﷲ ވަޙީ ކުރައްވަނީ: رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا

މާނައަކީ :” އޭ އަޅަމެން ހައްދަވާ ބޮޑުކުރެއްވި ރަސްކަލާކޮ. އަޅެމެން ހަނދާންނެތިގެން، ނުވަތަ ކުށުން ކުރެވޭ ނުރަނގަޅުކަންތައްތަކަށް އަޅަމެންނަށް ޢަޛާބުނުދެއްވާންދޭވެ.”