28 ޖުލައި އާއި 15 އޮގަސްޓަކީ ސަރުކާރު ބަންދު ދުވަހެއް ކަމަށް ކަނޑައަޅައިފި

މިމަހުގެ 28 ވަނަ ދުވަހާއި އަންނަ މަހުގެ 15 ވަނަ ދުވަހަކީ ސަރުކާރު ބަންދު ދުވަހެއްގެ ގޮތުގައި ސަރުކާރުން ކަނޑައަޅައިފި އެވެ.

ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހްގެ ތަރުޖަމާން އިބްރާހިމް ހޫދު މިއަދު ކުރެއްވި ޓުވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ، އެ ދެ ދުވަސް ބަންދު ކުރަން ރައީސް ސޯލިހު ނިންމެވީ މިނިވަން ދުވަހާއި ބޮޑު އީދާ ގުޅިގެން ކަމަށެވެ.

މިގޮތަށް ސަރުކާރުން ނިންމެވުން އަންނަ ހަފްތާގެ ހުކުރު ދުވަހު ފާހަގަކުރާ މިނިވަން ދުވަހާ ގުޅިގެން ސަރުކާރު މުވައްޒަފުންނަށް ހަފްތާ ބަންދު ފިޔަވައި، އިތުރު އެއް ދުވަސް ބަންދުގެ ގޮތުގައި ލިބޭނެ އެވެ. އެއީ 28 އޮގަސްޓް ވަނީ އާދީއްތަ ދުވަހަކަށް ވާތީ އެވެ.

މީގެ އިތުރުން 15 އޮގަސްޓަކީ ސަރުކާރު ބަންދު ދުވަހެއްގެ ގޮތުގައި ސަރުކާރުން މިއަދު ކަނޑައެޅުމުން، އީދު ބަންދުގެ ގޮތުގައި ސަރުކާރު މުވައްޒަފުންނަށް ނުވަ ދުވަސް ލިބޭނެ އެވެ. އެއީ ހަފްތާ ބަންދު ދުވަސްތައް ލައިގެން ނެވެ.

މިއަހަރުގެ ހައްޖު ދުވަހަކީ އޮގަސްޓް މަހުގެ 10 ވަނަ ދުވަހެވެ. އެހެންކަމުން ބޮޑު އީދު ކުރިއަށްދާނީ 11 އިން 14 އަށެވެ.

އިމާރާތަކުން ވެއްޓުނު ދަގަނޑަކުން ޖެހި މީހެއްގެ ބޯ ފަޅައިގެން ހިނގައްޖެ

ހެންވޭރުގައި ހަނދަމުންދިޔަ އިމާރާތެއްގައި ސޭފްޓީއަށް ޖަހާފައި ހުރި ދަގަނޑެއް ވެއްޓި މީހެއްގެ ބޯ ފަޅައިގެން ހިނގައްޖެ އެވެ.

ރޭ ދަންވަރު 12:10 ހާއިރު ހިނގި އެ ހާދިސާ ހިނގާފައިވަނީ މަގު ބަންދު ކޮށްގެން އިމާރާތް ކުރަމުންދިޔަ ކުރަމުންދިޔަ ސައިޓޭއްގެ ސޭފްޓީއަށް ޖަހާފައި ހުރި ދަގަނޑެއް ވަޔަށް ވެއްޓިގެން ނެވެ.

ހާދިސާގައި ދަގަނޑަކުން ޖެހި ބޯ ފަޅައިގެން ގޮސްފައިވަނީ ބަންދު ކޮށްފައި ހުރި މަގުގެ ނުބައި ލޭނުން ދަތުރުކުރި ސައިކަލެއްގެ ފަހަތުގައި އިން މީހާ އަށެވެ. އޭނާ އައިޖީއެމްއެޗަށް ގެންގޮސް ރޭ ފަރުވާ ދީފައިވާއިރު ލިބުނު އަނިޔާގެ ތަފްސީލެއް އަދި ނުލިބެ އެވެ.

އެ މައްސަލަ ފުލުހުން ދަނީ ބަލަމުން ނެވެ.

ފަލަސްތީން ކުޑަ ކުއްޖެއްގެ ގައިގާ ވެހިކަލުން ޖައްސައި ޝަހީދު ކޮށްލައިފި

ހުޅަނގު އައްސޭރީގެ ސިޓީ އެއް ކަމަށްވާ ހެބްރޮންގައި ހައްދުފަހަނައެޅި ޔަހޫދީ އިޒްރޭލު މީހަކު ދުއްވި ވެހިކަލަކުން ޖައްސައި، ފަލަސްތީން ކުޑަ ކުއްޖަކު ޝަހީދު ކޮށްލައިފި އެވެ.

ފަލަސްތީންގެ ހެލްތު މިނިސްޓްރީއާ ހަވާލާދީ މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނާ ގޮތުން، މިދިޔަ ހޯމަ ދުވަހުގެ ރޭ ހިނގި އެ ހާދިސާގައި ލިބުނު ސީރިއަސް އަނިޔާތަކުގެ ސަބަބުން ޝަހީދުވެފައިވަނީ ތާރިގް ޒެބާނިއާ ނަމަކަށް ކިޔާ އުމުރުން ހަތް އަހަރުގެ ކުއްޖެކެވެ.

ރިޕޯޓްތައް ބުނާ ގޮތުން، ޒެބާނިއާ ގައިގާ ވެހިކަލުން ޖައްސާފައިވަނީ މަގުމަތީގައި އޭނާ ބައިސްކަލު ދުއްވަން އުޅެނިކޮށެވެ. ކުއްޖާ ގައިގާ ވެހިކަލުން ޖެއްސުމަށްފަހު، ޔަހޫދީ އިޒްރޭލު މީހާ ވަނީ ފިލައިފަ އެވެ.

މަންޒަރު ދުށް މީހުން ވަގުތުން ވަނީ އިޒްރޭލުގެ ސަލާމަތީ ފައުޖުތަކަށް އެކަން އަންގައި، މިލިޓަރީ އެމްބިއުލާންސެއްގައި ޒެބާނިއާ އިޒްރޭލުގެ ހޮސްޕިޓަލަކަށް ގެންގޮސްފަ އެވެ. ނަމަވެސް ފަރުވާ ދެމުން ދަނިކޮށް ކުއްޖާ ވަނީ ޝަހީދު ވެފަ އެވެ.

ފަލަސްތީނުގެ މަސްދަރުތަކުން ބުނާ ގޮތުގައި، ކުއްޖާގެ ގައިގާ ވެހިކަލުން ޖެއްސި މީހާ ހައްޔަރު ކުރުމަށް އިޒްރޭލުގެ ކަމާބެހޭ އިދާރާތަކުން އެއްވެސް މަސައްކަތެއް ނުކުރެ އެވެ.

މިއަހަރުގެ ފަހު ހަނދު ކޭތަ މިރޭ ހިފާނެ، ރާއްޖެއަށް ފެންނާނެ

މިރޭ ހިފާނެ މިއަހަރު އެންމެ ފަހު ހަނދުކޭތަ ރާއްޖެއަށް ފެންނާނެ އެވެ. މިރޭ ހިފާ ހަނދުކޭތައަކީ ވެސް މިދިޔަ އަހަރު ހިފި ކަހަލަ ބްލަޑް މޫން ހަނދުކޭތަ އެކެވެ.

މިރޭގެ ހަނދުކޭތަ ހިފާނެކަމަށް ފަލަކީ ހިސާބުތަކުން ދައްކަނީ މިރޭ 11:43 ގައެވެ. މިރޭގެ ހަނދުކޭތަ ފަސް ގަޑިއިރާއި 34 މިނެޓަށް ދިގު ދެމިގެންދާނެ އެވެ. ކޭތަ އެންމެ ބޮޑަށް ހިފާފައި ހުންނާނީ މެންދަމުން އަލިވެ 2:30 ގަ އެވެ.

މެޓް އޮފީހުން ބުނީ، މިރޭގެ ހަނދުކޭތަ ރާއްޖެއަށް ސާފުކޮށް ފެނުނު ނަމަވެސް ރާއްޖެ މަތީގައި ވިލާ ބޯ ކަމަށްވެފައި މުޅި ހަނދުކޭތަ އެއްކޮށް ނުފެނިދާނެ ކަމަށެވެ.

ހަނދު ކޭތަ ހިފަނީ ދުނިޔެ އޯބިޓް ކުރުމުގެ ތެރޭގައި ހަނދާއި އިރާ ދެމެދަށް ދުނިޔެ ވަނުމުގެ ސަބަބުން، ދުނިޔޭގެ ހިޔަނި ހަނދަށް އެޅިގެނެވެ. އަދި މިރޭ ހިފާ ކޭތަ ރާއްޖޭގެ އިތުރުން އޭޝިއާގެ އެހެން ބައެއް ގައުމުތަކަށާއި ޔޫރަޕްގެ ބައެއް ހިސާބުތަކާއި އެފްރިކާ ބައްރާއި އޮސްޓްރޭލިއާއަށް ވެސް ފެންނާނެ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެ އެވެ.

ރާއްޖެއަކީ މައިމީހާގެ ފަރާތުން ދަރިފުޅަށް އެއްޗައިވީ ވާސިލްނުވާ ގައުމެއް ކަމުގައި ކަނޑައަޅައިފި

ރާއްޖެއަކީ މައިމީހާގެ ފަރާތުން ދަރިފުޅަށް އެޗްއައިވީ އަދި ސިފިލިސް ވާސިލްނުވާ ގައުމެއް ކަމުގައި ދުނިޔޭގެ ސިއްހަތު ޖަމްއިއްޔާ (ޑަބްލިއުއެޗްއޯ) އިން ކަނޑައަޅައި، އެކަމުގެ ލިޔުން ރާއްޖެއާ ހަވާލުކޮށްފި އެވެ.

މިކަމުގެ ލިޔުން ރާއްޖެއަށް ހަވާލު ކޮށްދެއްވީ ހޮޓެލް ޖެންގައި މިއަދު ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތެއްގައި ޑަބްލިއުއެޗްއޯގެ ދެކުނު އިރުމަތީ އޭޝިއާގެ ރީޖަނަލް ޑިރެކްޓަރ ޑރ. ޕޫނަމް ކެތްރަޕާލް ސިންގު އެވެ. ރާއްޖޭގެ ފަރާތުން މި ލިއުމާ ހަވާލުވެ ވަޑައިގަތީ ނައިބް ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމެވެ.

ރާއްޖެއަކީ މި ސަރަހައްދުން މި ލިޔުން ލިބުނު ދެ ވަނަ ގައުމެވެ. އަދި މުޅި ދުނިޔެއިން އެކަން ހާސިލްކުރި 12 ވަނަ ގައުމަކީ ރާއްޖެ އެވެ.

މިއީ ގައިންގަޔަށް އަރާ ބައްޔެއް ނައްތާލެވުނު ކަމަށް ރާއްޖެއަށް ދުނިޔޭގެ ސިއްހަތު ޖަމްއިއްޔާއިން ލިބުނު 4 ވަނަ ލިޔުމެވެ. މީގެ ކުރިން މެލޭރިއާ، ފައިލޭރިއާ އަދި ހިމަބިހި ނައްތާލެވުނު ކަން ކަނޑައަޅައި، ރާއްޖެއަށް ލިޔުން ލިބިފައިވާއިރު، ރާއްޖެ ހިމެނޭ ދެކުނު އިރުމަތީ އޭޝިއާ ސަރަހައްދުން ޕޯލިއޯ އަދި ތުއްތު ކުދިންނަށް ޖެހޭ ޓެޓަނަސް ނައްތާލެވުނު ކަމަށް ވަނީ ކަނޑައެޅިފައެވެ.

ހެލްތު މިނިސްޓްރީން ބުނީ، ރާއްޖެއަކީ މައިމީހާގެ ފަރާތުން ދަރިފުޅަށް އެއްޗައިވީ ވާސިލްނުވާ ގައުމެއް ކަމަށް ކަނޑައެޅުމުގެ މަސައްކަތް ފެށީ 2014 ވަނަ އަހަރު ކަމަށެވެ.

އެގޮތުން ދުނިޔޭގެ ސިއްހަތު ޖަމްއިއްޔާއިން މިކަމަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ ސްޓޭންޑަޑް ތަކާ އެއްގޮތަށް، މިމަސައްކަތް ވިލަރެސް ކުރުމަށް ނެޝަނަލް ވެލިޑޭޝަން ކޮމިޓީއެއް ގާއިމްކުރެވު ނެވެ. އަދި ކަނޑައެޅިފައިވާ މިންގަޑުތަކާއެއްގޮތަށް ކަންތައްތައް ހުރިތޯ ދެނެގަތުމަށްޓަކައި 2018 ވަނަ އަހަރުގެ ކުރީކޮޅު ކަމާގުޅޭ ތަފާސް ހިސާބާއި މައުލޫމާތު އެއްކުރުމުގެ ހަރަކާތްތަކެއް މުޅި ރާއްޖޭގައި ހިންގުނެވެ.

މީގެ ތެރޭގައި މާބަނޑު ދުވަސްވަރު ސިއްހީ ޚިދުމަތް ހޯދާ މީހުންގެ ނިސްބަތާއި މާބަނޑު ދުވަސްވަރު އެޗްއައިވީ އަދި ސިފިލިސްއަށް ޓެސްޓް ކުރެވޭ މީހުންގެ ނިސްބަތް ދެނެގަނެވުނު ކަމަށް ހެލްތު މިނިސްޓްރީން ބުނެއެވެ.

ހެލްތު މިނިސްޓްރީން ބުނީ، އެކަމާ ގުޅޭ ގައުމީ ރިޕޯޓް އެކުލަވާލައި ދުނިޔޭގެ ސިއްހަތު ޖަމިއްޔާއަށް ހުށަހެޅީ މިދިޔަ އަހަރު ކަމަށެވެ.

އެއަށްފަހު އެ ރިޕޯޓްގައިވާ ކަންތައްތައް ފުރިހަމަވެފައި ހުރި މިންވަރު ދެނެގަތުމަށް ސަރަހައްދީ ވެލިޑޭޝަން ޓީމެއް ރާއްޖެ ވަޑައިގެން، މާލެއާއި އަތޮޅު ތެރޭގެ ސިއްހީ ޚިދުމަތްދޭ ބައެއް ތަންތަނާއި އުފަންވެނި ސިއްހަތާއި އަދި މައިންނާއި ތުއްތުކުދިންގެ ސިއްހަތާ ބެހޭ ޕްރޮގްރާމްތައް އަދި އެޗްއައިވީއާއި ޖިންސީ ގުޅުމުން އަރާ ބަލިތަކާ ބެހޭ ޕްރޮގްރާމްތައް ހިނގާ ގޮތާއި މިކަމާބެހޭ ކަންކަން ދިރާސީ ރޮގަކުން ބެއްލެވި ކަމަށް މިނިސްޓްރީން ބުނެ އެވެ.

ރާއްޖެއަކީ މައިމީހާގެ ފަރާތުން ދަރިފުޅަށް އެއްޗައިވީ ވާސިލްނުވާ ގައުމެއް ކަމުގައި ކަނޑައެޅުމަށް ކޮމެޓީން ނިންމި ސަބަބުތަކުގެ ތެރޭގައި ރާއްޖޭގައި މާބަނޑު ދުވަސްވަރު ބޭނުންވާ ސިއްހީ ހިދުމަތްތައް އަދި އެޗްއައިވީ އާއި ސިފިލިސްއަށް ޓެސްޓް ކުރުމުގެ ހިދުމަތް އެންމެނަށް ފަސޭހައިން، އަތްފޯރާ އަގުގައި ފޯރުކޮށްދިނުމާއި މާބަނޑު މީހުންގެ ތެރެއިން ސިއްހީ ހިދުމަތް ހޯދާ މީހުންގެ ނިސްބަތް ދުނިޔޭގެ ސިއްހަތު ޖަމްއިއްޔާއިން ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ އާންމު މިންގަނޑުތަކަށް ވުރެ މަތީގައި ހުރުން ފާހަގަކޮށްފައިވެ އެވެ.

އޭގެ އިތުރުން ބަލިދެނެގަތުމަށް ޓެސްޓް ކުރުމަށް ފެންވަރު ކަށަވަރު ކުރެވިފައިވާ ލެބޯރޓްރީ ހިދުމަތް ރާއްޖޭގައި ލިބެން ހުރުމާއި އެޗްއައިވީ އަދި ސިފިލިސްއަށް ފަރުވާ ލިބެން ހުރުމާއި ނާޒުކު ގިންތިތަކަށާއި އިޖްތިމާއީ ގޮތުން އެކަހެރިވެފައިވާ ފަރާތްތަކަށްވެސް މި ހިދުމަތްތައް ލިބެން ހުރުން ވެސް ކޮމެޓީން ފާހަގަކުރި ކަމަށް ހެލްތު މިނިސްޓްރީން ބުނެ އެވެ.

މިނިސްޓްރީން ބުނީ، ރާއްޖެއަށް މިއަދު ލިބުނު ލިޔުން ހޯދުމުގައި ވެލިޑޭޓްކުރެވުނު ގިނަ ކަންތައްތަކަކީ ވަރަށް ދުވަސް ވަންދެން ރާއްޖޭގައި ޤާއިމް ކުރެވި، ރައްޔިތުންނަށް ކަމާގުޅޭގޮތުން ހިދުމަތްދިނުމުގައި ބޭނުންކުރެވެމުން އަންނަ ކަންތައްތައް ކަމަށެވެ.

ނަމަވެސް މިއަދު ލިޔުން ލިބުމާއެކުވެސް މިހާރު ޤާއިމު ކުރެވިފައިވާ ހިދުމަތްތައް މި ފެންވަރުގައި ދަމަހައްޓާކަން ދުނިޔޭގެ ސިއްހަތު ޖަމައިއްޔާއިން ކަށަވަރުކުރަމުން ގެންދާނެ އެވެ.

ލޭ އަޅަމުން ވެސް ހިތްވަރު ދެއްކި ފޮޓޯގުރާފަރު، އަދޫ ނިޔާވެއްޖެ

މޯލްޑިވިއަން އައިޑޮލް އިން ވިދާލި ޝަލަބީ އިބްރާހިމްގެ ފޮޓޯގްރާފަރު، އަދުހަމް މުހައްމަދު (އަދޫ) ނިޔާވެއްޖެ އެވެ.

ތެލަސީމިއާ ކުއްޖަކަށް ވީތީ ކޮންމެ މަހަކު ދެ ފަހަރު ލޭ އަޅަމުން، ޑެސްފަރޯލް ޖަހަމުން، ކޮންމެ ދުވަހަކު ކާން ޖެހޭ ބޭސްތައް ކަމުން ވެސް ހިތްވަރު ދެއްކި އުމުރުން 24 އަހަރުގެ އަދޫ ނިޔާވީ މިއަދުގެ ވަގުތެއްގަ އެވެ. އޭނާގެ ކަށު ނަމާދު މިއަދު މެންދުރު ނަމާދަށްފަހު އާސަހަރާ މިސްކިތުގައި ވަނީ ކޮށްފަ އެވެ.

އަދޫ އަކީ ޝަލަބީގެ އިތުރުން ބަރިސްތާ މޯލްޑިވްސް އަދި ހައުސް އޮފް މިއުޒިކްގެ އޮފިޝަލް ފޮޓޯގްރާފަރެވެ.

ލައިފްސްޓައިލް މަޖަައްލާއެއް ކަމަށްވާ “ދޯ” އަށް މިދިޔަ ޖޫން މަހު ދިން އިންޓަވިއުއެއްގައި އަދޫ ވަނީ އޭނާގެ ދިރިއުޅުން ހިއްސާ ކޮށްފަ އެވެ.

އެގޮތުން ދެ އަހަރުން ފެށިގެން އަދޫގެ ގަޔަށް ލޭ އަޅަމުން ދިޔައިރު 2006 ވަނަ އަހަރާ ހަމައަށް، އުފަން ރަށް ހއ. އުލިގަމުން ލޭ ނޭޅޭތީ އޭނާގެ އާއިލާ އުޅުނީ ވަރަށް ހާލުގަ އެވެ.

އެގޮތުން އޭރު ކޮންމެ ދެ ހަފްތާއަކުން ލޭ އަޅަން ވީމަ ދާންޖެހުނީ ކުޅުދުއްފުއްޓަށް ނޫނީ ދިއްދު އަށް ނޫނީ ހޯރަފުއްޓަށެވެ. ނަމަވެސް ފަހުން ރަށުގައި ލޭ އެޅޭނެ އިންތިޒާމު ހަމަޖެހުނަސް ބައެއް ކަންކަމުގައި އުނދަގޫތައް ހުރުމުން ސްކޫލް ނިންމާފައި އަދޫ ދެން އައީ މާލެއަށެވެ.

އަދޫގެ އިންޓަވިއުއެއްގައި އޭނާ ބުނީ، ފޮޓޯ ގުރާފަރަކަށް ވުމުގެ ކުރިން އެއާޕޯޓުގައި ވަޒީފާ އަދާކުރަން ދެކެމުންދިޔަ ހުވަފެނުގައި ކުލަ ޖައްސަން ބޭނުންވެގެން އެކަމަށް ކުރިމަތިލި ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް ލޭ އަޅަމުން އެ ވަޒީފާ އަދާ ނުކުރެވޭނެ ކަމަށް ބުނުމުން ވަޒީފާއަކަށް އޭނާ ކުރިމައްޗެއް ނުލަ އެވެ.

އޭގެ ފަހުން އޮންލައިންކޮށް ފޮޓޯގްރަފީ ކިޔަވައިދޭ ކޯހެއްގައި އޭނާ ބައިވެރިވެ ޑިޕްލޮމާ އޭނާ ހާސިލް ކުރިއެވެ.

އަދޫ ބުނި ގޮތުގައި، ފޮޓޯގްރަފީ ކެރިއަރާއި ހިތްހަމަޖެހޭ ވަޒީފާއަކާ އެކު އޭނާ ދިރިއުޅެމުން ދިޔައީ ވަރަށް އުފާވެރި ދުވަސް ތަކެކެވެ. އެހެންވެ، ތެލަސީމިއާ ބަލި ރަނގަޅު ކުރެވޭ ހަމައެކަނި ފަރުވާ ކަމަށްވާ ބޯންމެރޯ ޓްރާންސްޕްލާންޓް ހަދަން އިތުރު ފުރުސަތެއް ހޯދާކަށް އަދޫ މަސައްކަތެއް ނުކުރެ އެވެ.

ގެއްލިގެން ހޯދަމުންދިޔަ ސައިކަލު ފެނުނީ މޫދު އަޑިން

މީގެ ތިން މަސް ދުވަސް ކުރީން މާލޭން ގެއްލުނު ސައިކަލެއް މޫދު އަޑިން ފެނިއްޖެ އެވެ.
މާލޭ ނޯތް ހާބަރު މޫދު އަޑިން އެ ސައިކަލު ފެނިފައިވަނީ ރޭ 8:00 ހާއިރު ހާބަރުގައި އޮތް ބޯޓަކުން މޫދަށް ވެއްޓުނު އެއްޗެއް ނަގަން ފުންމާލި މީހަކަށެވެ.
އަދި ފުލުހުންނަށް އެކަން ރިޕޯޓްކުރީ، އެ ސައިކަލު މޫދު އަޑިން ނެގުމަށްފަހު އެވެ.
ފުލުހުން ބުނީ، ބެލި ބެލުމުން އެއީ މިދިޔަ އޭޕްރިލް މަހުގެ 16 ވަނަ ދުވަހު ގެއްލިގެން ފުލުހުންނަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ސައިކަލެއް ކަމަށެވެ. އަދި އެކަމާ ގުޅިގެން ބަލަންޖެހޭ ކަންތައްތައް ބަލަމުންދާ ކަމަށް އެ އިދާރާއިން ބުނެފައިވެ އެވެ.

އިސްލާމިކް ބޭންކުންް އިންޓަނޭޝަނަލް ކާޑު ތައާރަފްކުރަަނީީ

މޯލްޑިވްސް އިސްލާމިކް ބޭންކުގެ ކަސްޓަމަރުންނަށް އިންޓަނޭޝަނަލް ކާޑު ވަރަށް އަވަހަށް ތައާރަފްކުރާނެކަމަށް އެ ބޭންކުން ބުނެފިއެވެ.

މޯލްޑިވްސް އިސްލާމިކް ބޭންކުގެ ޗީޕް އޮޕަރޭޓިންގ އޮފިސަރ އަޙްމަދު ރިޒާ ވިދާޅުވީ، އެ ބޭންކުން އިންޓަނޭޝަނަލް ކާޑެއް ތަޢާރަފްކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރަމުން އަންނަތާ ދުވަސްކޮޅެއްވެއްޖެކަމަށެވެ. އެގޮތުން މިކަމަށް ބޭނުންވާ ހުއްދަތައް ލިބިފައިވާކަމަށާއި، މިހާރު ކުރިއަށްދަނީ ކާޑު ޓެސްޓުކުރުމުގެ މަސައްކަތްކަމަށެވެ. އެގޮތުން އެ ބޭންކުގެ ކަސްޓަމަރުންނަށް ވަރަށް އަވަހަށް އިންޓަނޭޝަނަލް ކާޑު ތައާރަފްވެގެންދާނެކަމަށް ރިޒާ ވިދާޅުވިއެވެ.

އޭނާ ވިދާޅުވީ ދިވެހިންނަކީ ވަރަށް ގިނައިން ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ދަތުރުކުރާ ބަޔަކަށްވެފައި، އޮންލައިން ވިޔަފާރިވެސް ވަރަށް ގިނައިން ކުރާ ބަޔަކަށްވުމުން މި ކާޑުގެ ސަބަބުން އެ ބޭންކުގެ ކަސްޓަމަރުންނަށް އިތުރު ލުއިފަސޭހަތަކެއް ލިބިގެންދާނެކަމަށެވެ.

ބާނާ މަހަށް ހަަމަ އަގު ހޯދޭނީ ކޫއްޑޫގައި ކޭނިން ފެކްޓަރީއެއް ގާއިމްކޮށްގެން: ސައުދު

ދިވެހި މަސްވެރިން ބާނާ މަހަށް ހަމަ އަގު ލިބޭނީ، ގއ. ކޫއްޑޫ ފިޝަރީޒް ކޮމްޕުލެކްސްގައި މަސް ބަންދު ކުރެވޭނެ ފެކްޓަރީއެއް ގާއިމްކޮށްގެން ކަމަށް ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ ވިލިނގިލި ދާއިރާގެ މެންބަރު ސައުދު ހުސެއިން ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

ސައުދު މިހެން ވިދާޅުވިއިރު، މޯލްޑިވްސް އިންޑަސްޓްރިއަލް ފިޝަރީޒް ކޮމްޕެނީ (މިފްކޯ)ގެ ބެލެނިވެރި ކުންފުނި، އެސްޓީއޯގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު ހުސެއިން އަމްރު ދާދި ފަހުން ވަނީ ފެލިވަރުގައި މަސް ބަންދުކުރުމުގެ ކެޕޭސިޓީ ކުޑަވުމުން، މަސްވެރިން އަތުން ގަންނަ މަސް ގަނޑުކޮށްފައި ތައިލެންޑަށް ނުއަގުގައި ވިއްކާލަންޖެހޭ ކަމަށް ވިދާޅުވެފަ އެވެ.

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ސަރުކާރު ހިއްސާވާ ކުންފުނިތަކާ ބެހޭ ކޮމިޓީއަށް މަޢުލޫމާތު ދެއްވަމުން އަމްރު ވިދާޅުވީ، މަސްވެރިން ބާނާ މަހަށް ހަމަ އަގެއް ދެވެން އޮތީ މަސްވެރިން ބާނާ ހުރިހާ މަހެއް ރާއްޖޭގައި ބަންދު ކޮށްގެން ކަމަށެވެ. އަދި އެގޮތަށް އެކަން ކުރެވިއްޖެނަމަ މިފްކޯއަށް ބޮޑެތި ފައިދާތަކެއްވާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވި އެވެ.

އެކަމާ ގުޅިގެން “ހަފްތާ”އަށް މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން ސައުދު ވިދާޅުވީ، މަސްވެރިން ބާނާ މަހަށް ހަމަ އަގު ހޯދޭނީ ދަޅުގައި މަސް ބަންދުކޮށްގެން ކަން އެންމެންނަށް ވެސް ގަބޫލުކުރެވޭ ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް އެކަން ކުރުމަށް ނަގަންޖެހޭ ޑިޒިޝަން ނަގަން ފަސްޖެހޭ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

ސައުދު ވިދާޅުވި ގޮތުގައި، މަސްވެރިން ބާނާ މަހަށް ހަމަ އަގު ހޯދައިދިނުމަށާއި ދަޅުގައި މަސް ބަންދު ކުރުމުގެ ކެޕޭސިޓީ އިތުރު ކުރުމަށް ފުރަތަމަ ކުރަންޖެހޭ ކަމަކީ މިފްކޯ އިން ހިންގާ ކޫއްޑޫ ފިޝަރީޒް ކޮމްޕުލެކްސްގައި ކޭނިން ފެކްޓަރީއެއް ގާއިމް ކުރުމެވެ.

އެކަން ކުރަންޖެހޭ ސަބަބުތައް ފާހަގަކުރައްވާ އޭނާ ވިދާޅުވީ ކޫއްޑޫ ކާރުހާނާއަކީ ރާއްޖޭގެ މަސްވެރިން އެންމެ ގިނައިން މަސް ކިރުވާ އެއް ތަނެވެ. ދުވާލަކު އެވްރެޖްކޮށް 150 ޓަނުގެ މަސް އެ ކާރުހާނާއަށް ކިރުވާއިރު މަސްވެރިކަން ރަނގަޅުވާ މޫސުންތަކުގައި 200 ޓަނަށް ވުރެ ގިނައިން އެތަނަށް މަސް ކިރުވަ އެވެ.

އޭގެ އިތުރުން ރާއްޖެއިން ބޭރަށް މަސް އެކްސްޕޯޓް ކުރުމުގެ އެންމެ ބޮޑު ރަށަކީ ވެސް ކޫއްޑޫ ކަން ސައުދު ފާހަގަކުރެއްވި އެވެ. އެގޮތުން މަސްވެރިން އަތުން މަސް ގަތުމަށްފަހު ގަނޑުކޮށްފައި، އަހަރަކު ގާތްގަނޑަކަށް 20000 ޓަނުގެ މަސް ކޫއްޑޫއިން ޑައިރެކްޓްކޮށް ތައިލެންޑަށް އެކްސްޕޯޓް ކުރާ ކަަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

ސައުދު އިތުރަށް ވިދާޅުވީ، މިވަގުތު މަސް ބަންދުކުރުމުގެ މަސައްކަތްތައް ހަމައެކަނި ކުރިއަށް ގެންދާ ފެލިވަރަށް ވެސް އެންމެ ގިނަ އަދަދަކަށް މަސް ފޮނުވަނީ ކޫއްޑޫ ސައިޓުން ނެވެ.

ނަމަވެސް ކޫއްޑޫގައި ދަޅުގައި މަސް ބަންދުކުރާ ކާރުހާނާއެއް ގާއިމްކޮށްފިނަމަ، މަސްވެރިން އަތުން ގަންނަ މަސް ތާޒާ ކަމާއެކު ދަޅުގައި ބަންދު ކުރެވޭނެ މަގު ފަހިވެގެންދާނެ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

“ކޮންމެ ސަރުކާރަކުން ވެސް ބުނަނީ މަސްވެރިން ބާނާ މަހަށް ހަމަ އަގު ލިބޭނީ ބަލްކުކޮށް ނުއަގުގައި މަސް ބޭރަށް ވިއްކުމުގެ ބަދަލުގައި ދަޅުގައި މަސް ބަންދުކުރާ މިންވަރު އިތުރު ކުރަންޖެހޭ ކަމަށް. ނަމަވެސް އެއްވެސް ސަރުކާރަކުން އެކަން ކުރާކަށް ނުކެރޭ. އެހެންކަމުން މިހާރުން މިހާރަށް ވެސް ކޫއްޑޫގައި ކޭނިން ފެކްޓަރީއެއް އަޅަންޖެހޭ،” ސައުދު ވިދާޅުވި އެވެ.

އުމަރު ބާއްވާ ޖަލްސާ، އަންނަ ބުރާސްފަތި ދުވަހަށް ފަސްކޮށްފި

ހ. ހާޖަރާގެ، އަބްދުﷲ ލުތުފީ ރާއްޖެ ގެނައުމާ ގުޅިގެން ލިބުނު ކާމިޔާބީ ފާހަގަކުރުމަށް، ކުރީގެ ހޯމް މިނިސްޓަރު އުމަރު ނަސީރު ބާއްވަން ނިންމައިފައިވާ ރެލީ، އަންނަ ހަފްތާގެ ބުރާސްފަތި ދުވަހަށް ފަސްކޮށްފި އެވެ.

އުމަރު އިސްކޮށް ހުންނަވައި ބާއްވާ އެ ޖަލްސާ ބޭއްވުމަށް ފުރަތަމަ ނިންމާފައިވަނީ މިރެއަށެވެ. ނަމަވެސް ޕްލޭނިން މިނިސްޓްރީން މިއަދު އުމަރު އަށް ފޮނުވި ސިޓީގައި ވިދާޅުވީ، އެ ސަރަހައްދު ބޭނުން ކުރަން މީގެ ކުރިން އެހެން ބަޔަކަށް ހުއްދަ ދީފައިވާތީ، އަންނަ ބުރާސްފަތި ދުވަހު އެ ސަރަހައްދުގައި ބަލްސާ ބޭއްވުމަށް ހުއްދަ ދީފަ އެވެ.

ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދުގެ ވެރިކަމުގައި ޖެނުއަރީ 16، 2010 ގައި ބޭސްފަރުވާއަށް ތިން މަހަށް ބޭސްފަރުވާއަކަށް ކަމަށް ބުނެ ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ދިޔަ ގޮތަށް ނުވަ އަހަރާއި ހަ މަހާއި 23 ދުވަހު ފިލައިގެން އުޅުމަށްފަހު އޭނާ ރާއްޖެ ގެނައީ އިއްޔެ ރޭ 9:31 ހާއިރު އެވެ.

އަދި މިދިޔަ އޭޕްރިލް މަހު ލަންކާގައި ދިން ޓެރަރިސްޓް ހަމަލާތަކަށްފަހު އެގައުމުގެ ފުލުހުން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ އޮޕަރޭޝަންތަކާ ގުޅިގެން ލުތުފީ ވަނީ މިދިޔަ މެއި މަހުގެ 1 ވަނަ ދުވަހު ލަންކާގައި ހުންނަ އެމްބަސީއާ އަމިއްލައަށް ގޮސް ހަވާލުވެފައި އެވެ.

ނަމަވެސް ލުތުފީ އެމްބަސީއަށް ގޮސް އަމިއްލައަށް ހަވާލުވިކަން ދިވެހި ސަރުކާރުން ހާމަކުރީ އޭގެ 54 ދުވަސް ފަހުންނެވެ. އެއީ ކުރީގެ ހޯމް މިނިސްޓަރު އުމަރު ނަސީރު އެކަން ފަޅާ އަރުވައިލުމުންނެވެ.

އެ މައްސަލައާ ގުޅިގެން ސަރުކާރަށް ވަރަށް ބޮޑެތި ފާޑުކިޔުންތަކެއް އަމާޒުވިއިރު، އެމްބަސީގައި ލުތުފީ އަށް ދެމުންދިޔައީ ވީއައިޕީ ހިދުމަތްތަކެއް ކަމަށް ވެސް އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ތުހުމަތުކުރި އެވެ. ނަމަވެސް ސަރުކާރުން ބުނަމުންދިޔައީ ލުތުފީ ރާއްޖެ ގެންނަން ލަސްވެފައި ވަނީ ލަންކާ ސަރުކާރުގެ ކަމާ ބެހޭ ފަރާތްތަކުގެ ހުއްދަތައް ނުލިބިގެން ކަމަށާއި ލުތުފީ ހުރީ ދިވެހި ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ކަމަށެވެ.