މުރްސީގެ މައްޗަށް ޣައިބަށް ކަށުނަމާދު ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައެއް ނެތް: މިނިސްޓްރީ

އިއްޔެ އަވަހާރަވި މިސްރުގެ ކުރީގެ ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު މުރުސީގެ މައްޗަށް ރާއްޖޭގައި ޣައިބަށް ކަށުނަމާދު ކުރުމަށް އަދި ހަމަޖެހިފައި ނުވާ ކަމަށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ބުނެފި އެވެ.

އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީގެ މީޑިއާ އޮފިޝަލު އިސްމާއިލް އަފްރާހް ވިދާޅުވީ، މުރްސީގެ މައްޗަށް ޣައިބަށް ކަށުނަމާދު ކޮށްދިނުމަށް އެދި އާންމު ފަރާތަކުން ވަނީ އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީއަށް ސިޓީއެއް ހުށަހެޅިކަން އަދި އެނގިފައި ނެތް ކަމަށެވެ.

އަދި މުރްސީގެ މައްޗަށް ރާއްޖޭގައި ޣައިބަށް ކަށުނަމާދު ކުރުމަށް އަދި ހަމަޖެހިފައި ނެތް ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

މުރުސީ އަވަހާރަވީ އޭނާގެ މައްޗަށް އިއްވާފައިވާ ހުކުމެއްގެ ޝަރީއަތް ކައިރޯގެ ކޯޓެއްގައި ކުރިއަށް ދަނިކޮށް ކުއްލިއަކަށް ހޭފުޅު ނެތިގެން ވެއްޓިވަޑައިގަތުމުން ފަރުވާ ދެމުން ދަނިކޮށެވެ. ހާޓް އެޓޭކެއް ޖެހިވަޑައިގެން އަވަހާރަވިއިރު އުމުރުފުޅަކީ 67 އަހަރެވެ.

ކަށުކަމާކެމީގެ ކަންކަމަށްފަހު މުރްސީގެ ހަށިގަނޑު މިހާރު ފަސްދާނުލާފައިވާއިރު އިސްލާމީ ބައެއް ގައުމުތަކުގައި މުރްސީގެ މައްޗަށް ދަނީ ޣައިބަށް ކަށުނަމާދު ކުރަމުންނެވެ.

އެގޮތުން ފަލަސްތީންގައި ހުންނަ މުސްލިމުންގެ ތިން ވަނައަށް އެންމެ މުގައްދަސް ބިނާ، އަލް މަސްޖިދުލް އަގްސާ ގައާއި އިޒްރޭލު ޖަލުތަކުގައި ހައްޔަރުކޮށްފައި ތިބި ފަލަސްތީންގެ ސިޔާސީ ހައްޔަރީން ވެސް ވަނީ މުރްސީގެ މައްޗަށް ޣައިބަށް ކަށުނަމާދު ކޮށްފަ އެވެ.

ފަލަސްތީންގެ އިތުރުން ތުރުކީގައި ވެސް ވަނީ މުރްސީގެ މައްޗަށް ޣައިބަށް ކަށުނަމާދު ކޮށްފައެވެ. ފާތިހް މިސްކިތުގައި ކުރި ކަށުނަމާދުގައި އެތައް ހާސް ބަޔަކާއެކު ތުރުކީގެ ރައީސް ތައްޔިބް އުރުދުޣާން ވެސް ބައިވެރިވެވަޑައިގަތެވެ.

ޖޫން 30، 2012 ވަނަ އަހަރު މިސްރުގެ ވެރިކަމާ ހަވާލުވެވަޑައިގަތީ، 2011 ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި މިސްރުގެ ކުރީގެ ރައީސް ހުސްނީ މުބާރަކުގެ ވެރިކަން އިންގިލާބަކުން ބަދަލުކުރުމަށްފަހު ބޭއްވުނު މިނިވަން ރިޔާސީ އިންތިހާބު ކާމިޔާބު ކުރެއްވުމަށްފަހު އެވެ. އެގޮތުން މުރުސީ ވެގެން ގޮސްފައިވަނީ މިނިވަން އިންތިޚާބަކުން އިންތިޚާބު ކުރެވުނު ފުރަތަމަ ރައީސް އަށެވެ.

ނަމަވެސް ވެރިކަމަށް އެއް އަހަރާ ތިން ދުވަސް ފަހުން މުރުސީގެ ވެރިކަން ވެއްޓުނީ އެގައުމުގެ އަސްކަރިއްޔާއިން ނުކުމެ ހިންގި ބަޣާވާތަކުން ނެވެ.

މުރުސީ ހައްޔަރުކުރުމަށްފަހު ހަ އަހަރު ވަންދެން އޭނާ ޖަލު ހައްޔަރުގައި ހުންނެވިއިރު، އަވަހާރަވިއިރު އޭނާގެ ވެރިކަން ވެރިކަމާ ދެކޮޅަށް މުޒާހަރާ ކުރި ގިނަ އަދަދެއްގެ ބަޔަކު ހައްޔަރުކޮށް އަނިޔާވެރިވުމަށާއި މެރިކަމުގެ ދައުވާ ސާބިތުވެ މުރުސީގެ މައްޗަށް އިއްވި 20 އަހަރުގެ ޖަލު ހުކުމަކާއި އުމުރުދުވަހުގެ ހުކުމެއް ގެންދެވީ ތަންފީޒު ކުރައްވަމުން ނެވެ.

ޖަޕާނަށް ބާރުގަދަ ބިންހެލުމަކާއެކު ސުނާމީގެ އިންޒާރު ނެރެފި

ރޮއިޓާސް – ޖަޕާނަށް ބާރުގަދަ ބިންހެލުމަކާއެކު ސުނާމީގެ އިންޒާރު ނެރެފި އެވެ.

ޔުނައިޓެޑް ސްޓޭޓްސް ޖިއޮލޮޖިކަލް ސާވޭ (ޔޫއެސްޖީއެސް)އިން ބުނީ، 6.5 މެގްނިޓިއުޑްގެ ބާރުގަދަ އެ ބިންހެލުން އައިސްފައިވަނީ ޖަޕާނުގެ އެންމެ ބޮޑު ރަށް، ހޮންޝޫގެ ހުޅަނގު އައްސޭރި ފަށަށް ކަމަށެވެ.

ރިޕޯޓްތައް ބުނާގޮތުން، ބިންހެލުން އައިސްފައިވަނީ ބިމުގެ 5 ކިލޯމީޓަރު އަޑިއަށެވެ.

ބިންހެލުމާ ގުޅިގެން އަދި އެއްވެސް ތަނަކަށް ގެއްލުމެއް ލިބުނު ކަމެއް ނުވަތަ މީހަކަށް އަނިޔާއެއް ލިބުނު ކަމުގެ ރިޕޯޓެއް ލިބިފައި ނެތް ނަމަވެސް ޖަޕާނުގެ މީޓިއޮރޮލޮޖިކަލް އެޖެންސީން ވަނީ ބިންހެލުން އައި ސަރަހައްދުގެ 0.2 މީޓަރާއި 1.0 މީޓަރުގެ އުސް ސުނާމީއެއް އަރާފާނެ ކަމުގެ އިންޒާރު ދީފަ އެވެ.

ސުނާމީގެ އިންޒާރު ދީފައިވަނީ، ޔަަމަގަޓާ އަދި ނިގަޓާގެ އިތުރުން އިޝިކަވާގެ ނޯޓޯ ސަރަހައްދަ ށެވެ.

އުނގޫފާރު ނެރުމައްޗަށް ލޯންޗެއް އަރައި ތިން މީހަކަށް އަނިޔާވެއްޖެ

ރ. އުނގޫފާރު ނެރުމައްޗަށް ލޯންޗެއް އަރައި ތިން މީހަކަށް އަނިޔާވެއްޖެ އެވެ.

ފުލުހުންގެ މީޑިއާ އޮފިޝަލަކު ވިދާޅުވީ، އެ ހާދިސާގައި ތިން ފިރިހެނަކަށް އެކި ވަރުގެ އަނިޔާ ލިބިފައިވާ ކަމަށާއި އެ ތިން މީހުނަށް އެ ރަށު ހޮސްޕިޓަލުގައި ފަރުވާ ދެމުން އަންނަ ކަމަށެވެ.

އެ ހާދިސާ ހިނގާފައިވަނީ ‘ކެރިމީ’ ނަމަކަށް ކިޔާ އެ ލޯންޗު އުނގޫފާރުން ފުރައިގެން ޖޯލި މޯލްޑިވްސް ރިސޯޓަށްދާން ފަޅުން ނިކުތް ވަގުތު ނެރުމަތީގައި އިންޖީނު ހުއްޓިފައި ވަނިކޮށް ނެގި ރާޅެއްގެ ސަބަބުން ކަމަށް ފުލުހުން ބުންޏެވެ. އެ ހާދިސާގައި އަނިޔާވެފައިވަނީ ބަންގަލްދޭސްގެ ދެ މީހަކަށާއި ލޯންޗުގެ ކައްޕިއަކަށް ހުރި ދިވެހި މީހާ އަށެވެ.

ލޯންޗު ފުންކުރުމުގެ މަސައްކަތް އުނގޫފާރުގެ ރައްޔިތުން މިހާރު ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް އެ ރަށު ކައުންސިލުން މައުލޫމާތު ދެއެވެ. އަދި ލޯންޗު ނެރުމައްޗަށް އެރިވަގުތު އެ ރަށު ނެރުތެރެއަށް ވަން އެހެން އުޅަނދަކަށް ވެސް ރައްޔިތުން އެހީތެރިވި ކަން ފޯރުކޮށްދީފައިވާ ކަން ކައުންސިލުން ވަނީ ފާހަގަކޮށްފަ އެވެ.

ފަނޑިޔާރަކު ކުރާ ހުކުމަކާ ގުޅިގެން ސުލޫކީ ފިޔަވަޅެއް ނޭޅޭނެ: ސުޕްރީމް ކޯޓް

ފަނޑިޔާރަކު ނިންމާ ނިންމުމެއްގެ މެރިޓާ ގުޅުވައިގެން އެ ފަނޑިޔާރަކާ މެދު ސުލޫކީ ފިޔަވަޅެއް ނޭޅޭނެ ކަމަށް އަންގައި ސުޕްރީމް ކޯޓުން އަމުރެއް ނެރެފި އެވެ.

ސުޕްރީމް ކޯޓުން މި އަމުރު ނެރެފައިވަނީ، އެ ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު އަބްދުﷲ ދީދީއާ ގުޅޭގޮތުން ޖުޑީޝަލް ސާވިސް ކޮމިޝަން (ޖޭއެސްސީ) އަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ސުލޫކީ މައްސަލަ ބަލަމުންދާތީ އޭނާ ސަސްޕެންޑް ކުރަން އެ ކޮމިޝަނުން ނިންމުމުން، އެ ނިންމުމަށް އަމަލުކުރުން ފަސްކުރުމަށާއި ފަނޑިޔާރޫ ދީދީއާމެދު އެއްވެސް ފިޔަވަޅެއް ނޭޅެމަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނެރުނު ވަގުތީ އަމުރަކީ ގާނޫނުއަސާސީއާ ހިލާފު ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން މިއަދު ފާސްކޮށްފައި ވަނިކޮށެވެ.

ސުޕްރީމް ކޯޓުން މިއަދު ނެރުނު އަމުރުގައި ބުނެފައިވަނީ، އަދުލު އިންސާފު ގާއިމުކުރުމުގެ ބާރު ގާނޫނު އަސާސީން ލިބިދީފައިވަނީ ޝަރުއީ ކޯޓުތަކަށް ކަމަށާއި ފަނޑިޔާރަކު މަގާމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތާއި ވާޖިބު އަދާކުރުމަށް ކުރި ހުކުމަކާއި ނޫނީ ރައިޔުއަކާއި ގުޅިގެން އުސޫލުތަކުގެ ބޭރުން ދައުލަތުގެ އެއްވެސް މުއައްސަސާއަކަށް އެ ފަނޑިޔާރަކު ޖަވާބުދާރީ ނުކުރުވޭނެ ކަމަށެވެ.

އަދި ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނިންމާފައިވާ ނިންމުމެއް ބަދަލުކުރުމަށް ނުވަތަ ބާތިލްކުރުމަށް ނުވަތަ އެ ނިންމުމަކާ ދުރަށް ދިއުމަށް ނުވަތަ އެ ނިންމުމަށް ފަހުގެ ނިންމުންތަކާ ތަފާތުކުރުމަށް ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ލިބިދޭ އިހްތިޔާރަކަށް ހުރަހެއް ނެތް ކަމަށް ކޯޓުތަކުގެ ގާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން އަމުރުގައި ވަނީ ބަޔާންކޮށްފަ އެވެ.

އެހެންކަމުން ރާއްޖޭގެ ޝަރުއީ އެއްވެސް މަރުހަލާއެއްގައި މައުލޫއީ ގޮތުން ނުވަތަ އިޖުރާއީ ގޮތުން ވިޔަސް، މެރިޓާ ގުޅުވައިގެން އެ ނިންމުމެއް ގޯސް ކަމަށް ބުނެ އެއްވެސް ބާވަތެއްގެ ތައުދީބީ ފިޔަވަޅެއް އެޅުމަކީ އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ލިބިދީފައިވާ އިހްތިސާސެއް ނޫން ކަމަށް އަމުރުގައިވެ އެވެ.

އަމުރުގައި އިތުރަށް ބުނެފައިވަނީ، ފަނޑިޔާރަކު ނިންމާ ނިންމުމެއްގެ ސަބަބުން އިންސާފަށް ހުރަސްއެޅިފައިވާ ޝަރީއަތަށް ގަބޫލުކުރެވޭ ހާލަތްތަކުގައި، އެފަދަ ކޮންމެ ނިންމުމެއް މުރާޖައާކޮށް އިންސާފު ގާއިމުކުރެވޭ މަގަށް އެ ނިންމުން ބަދަލުކުރުމުގެ ބާރަކީ ހަމައެކަނި ދައުލަތުގެ އެންމެ މަތީ ކޯޓަށް ލިބިދީފައިވާ ބާރެއް ކަމަށެވެ.

އަދި ފަނޑިޔާރަކު ނިންމާ ނިންމުމެއްގެ ސަބަބުން އިންސާފަށް ހުރަސްއެޅިފައިވާ ޝަރީއަތަށް ގަބޫލުކުރެވޭ ހާލަތްތަކުގައި، އެފަދަ ކޮންމެ ނިންމުމެއް މުރާޖައާކޮށް އިންސާފު ގާއިމުކުރެވޭ މަގަށް އެ ނިންމުން ބަދަލުކުރުމުގެ ބާރަކީ ހަމައެކަނި ދައުލަތުގެ އެންމެ މަތީ ކޯޓަށް ލިބިދީފައިވާ ބާރެއް ކަމަށް ވެސް އެ އަމުރުގައި ބުނެފައިވެ އެވެ.

މާލޭގެެ ގެސްޓް ހައުސްއެއްގައި ދިވެހި ޒުވާނަކު މަރުވެފައި އޮއްވާ ފެނިއްޖެ

މާލޭ ގެސްޓް ހައުސްއެއްގެ ތެރޭގައި ޒުވާނަކު މަރުވެފައި އޮއްވާ ފެނިއްޖެ އެވެ.

ފުލުހުންގެ ބުނީ، މިއަދު މެންދުރު 12:18 ހާއިރު އޯކިޑްމަގުގައި ހުންނަ ގެސްޓް ހައުސްއެއްގެ ކޮޓަރިއެއްގެ ތެރޭގައި އެއްްވެސް ހަރަކާތެއް ނެތި، އަނގައިން ފޮނުތަކެއް އަރާފައި އޮތް މީހަކު އޮތް ކަމަށް ބުނެ އެ އިދާރާއަށް ރިޕޯޓް ކުރި ކަމަށެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ ގެސްޓް ހައުސް ތެރޭގައި މަރުވެފައި އޮއްވާ ފެނުނީ އުމުރުން 22 އަހަރުގެ ދިވެހި ޒުވާނެއް ކަމަށާއި އޭނާގެ ހަށިގަނޑު މިހާރު އައިޗީއެމްއެޗަށް ގެންގޮސްފައިވާ ކަމަށެވެ.

ސޯޝަލް މީޑީއާގައި ދައުރުވަމުންދާ ފޮޓޯތަކުން ފެންނަ ގޮތުގައި އޯކިޑް މަގުގައި ހުންނަ ގެސްޓް ހައުސްއަކުން އެ ޒުވާނާގެ ހަށިގަނޑު ނެރެގެން ގެންދަނީ އޭނާގެ މުޅި ހަށިގަނޑު އެއްކޮށް ނިވާވާގޮތަށް ހުދު ފޮތިގަނޑެއް، އަޅައިގެންނެވެ.

މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި އޭނާ ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންދިޔައިރު ވެސް އޮތީ މަރުވެފައެވެ. އޭނާގެ ހަށިގަނޑުގެ ބޭރުފުށުން އަނިޔާގެ އެއްވެސް ނިޝާނެއް ފެންނަން ނެތް ކަމަށް މައުލޫމާތު ލިބެއެވެ.

އެމްއެންޑީއެފަށް ޖަޕާނު ސަރުކާރުން 4.5 މިލިއަން ޑޮލަރު ހިލޭ އެހީ ދީފި

އެމްއެންޑީއެފަށް ބޭނުންވާ އަލިފާން ނިއްވާ ބޯޓަކާއި، ލޭންޑިން ކްރާފްޓެއް ހޯދުމަށް ޖަޕާނު ސަރުކާރުން ހިލޭ އެހީގެ ގޮތުގައި 4.5 މިލިއަން ޑޮލަރު ދިނުމަށް ދިވެހި ސަރުކާރާ އެކު އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

މިހާރު ކުރިއަށްދާ މޯލްޑިވްސް ޕާޓްނާޝިޕް ފޯރަމުގައި ރާއްޖޭގެ ފަރާތުން އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއި ކުރެއްވީ ފޮރިން މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ ޝާހިދު އެވެ. އަދި ޖަޕާން ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއި ކުރެއްވީ ރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅާފައި ހުންނަވާ ޖަޕާންގެ ސަފީރު ކީކޯ ޔަނައި އެވެ.

ޖަޕާނުގެ އިކޮނޮމިކް އެންޑް ސޯޝަލް ޑެވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮގްރާމުގެ ދަށުން މިއެހީ ދިނުމަށް ނިންމާފައިވާއިރު، ޖަޕާން ސަރުކާރުން ބުނީ މި އެހީގެ ސަބަބުން ކުއްލި ހާލަތުގައި ދިވެހި ސިފައިން ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތް ހަލުވިކަމާ އެކު ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ފުރުސަތު ލިބިގެންދާނެ ކަމަށް އުއްމީދުކުރާ ކަމަށެވެ.

އިއްޔެއާއި މިއަދުގެ ނިޔަލަށް ކުރިއަށް ގެންދާ މޯލްޑިވްސް ޕާޓްނާޝިޕް ފޯރަމަށް ސަރުކާރުން ވަނީ އެހީ ހޯދުމަށް އެތައް މިލިއަން ޑޮލަރެއްގެ މުހިއްމު ޕްރޮޖެކްޓްތަކެއް ހުށަހަޅާފައި ވެއެވެ.

އަދީބަށް ފިލައިގެން ނުދެވޭނެކަން ޔަގީން: ޤައުމީ ސަލާމަތުގެ ކޮމިޓީ

ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް އަހުމަދު އަދީބު ބޭސްފަރުވާއަށް ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ދިއުމަށް ދިން ފުރުސަތަކީ އަދީބަށް ފިލައިގެން ނުދެވޭނެގޮތަށް ދީފައިވާ ފުރުސަތެއްކަން ކަރެކްޝަނުން ޔަގީންކޮށްދީފައި ވާކަމަށް ޤައުމީ ސަލާމަތާއި ޚާރިޖީ ގުޅުންތަކުގެ ކޮމިޓީން ބުނެފިއެވެ.

ކަރެކްޝަނަލް ސާވިސްއިން އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތައް ސާފުކުރުމަށާއި އެކަމާއި ގުޅުންހުރި ކަމާބެހޭ ފަރާތްތައް ޤައުމީ ސަލާމަތުގެ ކޮމިޓީއަށް ހާޒިރުކުރުމަށްފަހު އެކުލަވާލި ރިޕޯޓުގައި އެކަމުގެ ޔަގީންކަން ވަނީ ދީފައެވެ.

އެ ކޮމެޓީ ބައްދަލުވުން ބޭއްވީ، އަދީބު ބޭސްފަރުވާއަށް ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ފޮނުވުމަށް މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސާވިސް ހުއްދަ ދިނުމާ ގުޅިގެން އެކަމުގައި ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށް ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު މީކާއިލް ނަސީމް ވަނީ ކުއްލި މައްސަލަ އެއް ހުށަހެޅުއްވުމުންނެވެ.

ޤައުމީ ސަލާމަތާއި ޚާރިޖީ ގުޅުންތަކުގެ ކޮމިޓީއަށް ހޯމް މިނިސްޓަރު އިމްރާން އަބްދުﷲ އާއި، ކޮމިޝަނާ އޮފް ޕޮލިސް މުހައްމަދު ހަމީދާއި ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕްރިޒަންސް އަބްދުﷲ މުނާޒާއި، އިމިގްރޭޝަން ކޮންޓްރޯލާ މުހައްމަދު އަހްމަދު (ހަނަފީ) ހާޒިރުކޮށް މައުލޫމާތު ސާފުކޮށްފައިވާ ކަމަށް އެ ކޮމިޓީން ވިދާޅުވި އެވެ.

އަދީބަށް ދީފައި ވަނީ އެންމެ ގައުމަކަށް ދަތުރުކުރެވޭ ޓްރެވަލް ފާހެއް ކަމަށާއި، އަދީބުގެ ހަރަކާތްތައް ގާތުން ބަލާނެކަން ކޮމިޓީއަށް ޔަގީންކަންދީަފައިވާ ކަމަށެވެ.

ބޭސްފަރުވާއަށް އަދީބު އިންޑިއާއަށް ވަޑައިގެންނެވީ ކަރެކްޝަންސް އޮފިސަރުންގެ ބެލުމުގެދަށުން މިމަހުގެ 14 ވަނަ ދުވަހުއެވެ.

1 އަހަރުގެ ކުދިން ސުކޫލަށް ވެއްދުމާއި މެންބަރުން ހިލާފު ވެއްޖެ 

އެއް އަހަރުން ފެށިގެން ކުދިން ޕްރީ ސްކޫލްގެ ޕްރޮގްރާމްތަކުގައި ބައިވެރިވުމަކީ ރަނގަޅު ކަމެއް ނޫން ކަމަށް ވިދާޅުވެ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ ގިނަ މެމްބަރުން ޕްރީ ސްކޫލް ހިންގުމުގެ ގާނޫނަށް އިސްލާހު ގެނައުމުގެ ބިލާއި ހިލާފު ވެއްޖެ އެވެ.

އެބިލެއް މަޖިލިހަށް ހުށަހެޅުއްވީ ފެލިދޫ ދާއިރާގެ ޕީއެންސީގެ މެމްބަރު އިބްރާހިމް ފަޒުލް ރަޝީދެވެ. އެގޮތުން އެއް އަހަރުން ފެށިގެން ހަ އަހަރާ ދެމެދުގެ ކުދިންނަށް ޕްރީ ސްކޫލްގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގަން ޖެހެ އެވެ.

އެގޮތުން އެ އިސްލާހަށް މަޖިލިހުގައި ބަހުސް ކުރެއްވި އެމްޑީޕީގެ މެމްބަރުން ފާހަގަ ކުރެއްވީ އެހާ ޅަ އުމުރުގައި ކުދިން ސްކޫލަށް ގެންދިއުމަކީ ބުއްދިވެރި ގޮތެއް ނޫން ކަމަށާއި އެ ކުދިން ސްކޫލަށް ގެންދާ ނަމަ، ކޮންމެ ކުއްޖެއް ބެލުމަށް ޓީޗަރަކު ހުންނަން ޖެހޭނެ ކަމަށެވެ

އަދި  މެމްބަރުން ވިދާޅުވީ އެއީ ސަރުކާރުގެ ތައުލީމީ ސިޔާސަތަށް ހުރަސް އެޅުމަށް މަޖިލިހަށް ހުށަހެޅި އިސްލާހެއް ކަމަށާއި މި އިސްލާހު ހުށަހަޅާފައި ވަނީ އެއްވެސް ދިރާސާއެއް ކުރުމަކާ ނުލައި ކަމަށް މެމްބަރުން ސިފަ ކުރެއްވި އެވެ.

މައްޗަންގޮޅި ދެކުނު ދާއިރާގެ އެމްޑީޕީގެ މެމްބަރު އަހުމަދު ހައިތަމް އާއި ކެލާ ދާއިރާގެ އެމްޑީޕީގެ މެމްބަރު އިބްރާހިމް ޝަރީފް ވިދާޅުވީ އެއް އަހަރުގެ ކުދިންނަށް އެންމެ މުހިއްމީ ތަރުބިއްޔަތު ކަމަށާއި އެގޮތުން އެކުދިންގެ ގެންގުޅޭނެ ގޮތާ މެދު މައިންބަފައިންނަށް ހޭލުންތެރިކުރުވުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގަން ޖެހޭ ކަމަށެވެ. އެ އުމުރުގައި ދިމާވާ ދަތިތަކަށް ހައްލު ހޯދުމަކީ ކުރެވިދާނެ ކަމެއް ކަމަށް ހައިތަމް ވިދާޅުވި އެވެ. އަދި ޕްރީ ސްކޫލް ޕްރޮގްރާމްތައް މިހާރު ވެސް ހިންގަން އޮތް އުމުރުފުރާ އަށް ބަދަލު ގެންނަން ނުފެންނަ ކަމަށް ވެސް އިބްރާހިމް ޝަރީފް ވިދާޅުވި އެވެ.

އޭގެ އިތުރުން ދަނގެތި ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަދި ކުރީގެ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު ނާޒިމް ވިދާޅުވީ ރަށްރަށުގައި ދިރިއުޅޭ ރައްޔިތުންނަށް ލިބޭ އާމްދަނީ ކުޑަވުމުގެ ސަބަބުން ކުދިން ތަރުބިއްޔަތު ކުރުމުގައި ގޮންޖެހުންތަކަކާއި ކުރިމަތިލާންޖެހޭ ކަމަށާއި ތުއްތު ކުދިންނަށް ހިލޭ ތައުލީމް ލިބޭގޮތަށް ތައުލީމީ ސިޔާސަތަށް ބަދަލު ގެންނަށް ޖެހޭ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

ފިލާފައިވާ ލުތުފީ ރާއްޖެގެނައުމަށް މަސައްކަތް ކުރޭތޯ ބަލަނީ

ރާއްޖެއަށް ނޮވެމްބަރު 3، ވަނަ ދުވަހު ދިން އުދުވާނީ ހަމަލާ ރޭވުމުގައި އިސްކޮށް ހުރި ހ. ހާޖަރާގޭ އަބްދުﷲ ލުތުފީ 2011 ވަނަ އަހަރު ފިލާފައި ވާތީ އޭނާ ރާއްޖެގެނައުމަށް، މި ސަރުކާރުން މަސައްކަތްކުރޭތޯ ސާފުކުރުމަށް ހޯމް މިނިސްޓަރު އިމްރާން އަބްދުﷲ މަޖިލީހަށް ހާޒިރުކޮށް ސުވާލުކުރުމަށް މަޖިލީހަށް ހުށައަޅައިފިއެވެ.

މިކަން ހުށަހަޅާފައި ވަނީ ނޮޅިވަރަމް ދާއިރާގެ މެންބަރު މުހައްމަދު ނަޝީދެވެ. އެގޮތުން މިނިސްޓަރު އިމްރާން އަރިހުން ސާފުކުރުމަށް އެދި މަޖިލީހަށް ހުށައަޅާފައި ވަނީ މިސަރުކާރުން ލުތުފީ ރާއްޖެ ގެނައުމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުންދޭތޯ އާއި ލުތުފީ މިހާރު ދިރިއުޅެމުންދާ ގައުމަކާއި އޭނާއާއި ގުޅޭ އެއްވެސް މައުލޫމާތެއް ސޯލިހުގެ ސަރުކާރަށް ލިބިފައިވޭތޯ ސުވާލުކުރަން ބޭނުންވާކަމަށް ވަނީ ބުނެފައެވެ.

ލުތުފީ ފިލީ 2011 ވަނަ އަހަރުގެ އެމްޑީޕީގެ ވެރިކަމުގެ ތެރެއިން އުމުރު ދުވަހުގެ ޖަލު ހުކުމެއް ތަންފީޒުކުރަމުން ދަނިކޮށް ބޭސްފަރުވާއަކަށް ލަންކާ އަށް ފޮނުވުމުންނެވެ.

ކުރީގެ ރައީސް ޔާމީންގެ ސަރުކާރުގައި ލުތުފީ ރާއްޖެ ގެނައުމަށް މަސައްކަތްތަކެއް ކުރިކަން ފުލުހުން ހާމަކޮށްފައިވާއިރު ކުރީގެ ހޯމް މިނިސްޓަރު އުމަރު ނަސީރު ވަނީ ލުތުފީ ހޯދައި ހައްޔަރު ކުރެވޭ ފަދަ މައުލޫމާތެއް ފުލުހުންނަށް ދޭ ފަރާތަކަށް 10،000 އެމެރިކާ ޑޮލަރު ނުވަތަ 154،200 ރުފިޔާ ދޭން ނިންމާފަ އެވެ.

އުމަރު ކުރިން ވިދާޅުވީ، ލުތުފީ ފިލަން ދިޔައީ ވަގު ލިޔުންތަކެއް ބޭނުންކޮށްގެން ކަމަށާއި އޭނާ ފިލައި ސްރީލަންކާގައި ދިރިއުޅެމުން ދަނީ “ޒާން”ގެ ނަމުގައި ކަމަށް ބުނެ އަސްލު އޮޅުވާލައިގެން ކަމަށެވެ.

ލުތުފީ އަށް ކުރިން އިއްވީ މަރަން ހުކުމް ކުރުމަށެވެ. ނަމަވެސް ރައީސް މައުމޫންގެ ވެރިކަމުގައި އޭނާގެ ހުކުމް ލުއިކޮށް ދެއްވާ އުމުރު ދުވަހުގެ ޖަލު ހުކުމަށް ބަދަލު ކުރީއެވެ.

ދަތް އުނގުޅަން ޖެހޭނީ ކިހާ އިރެއް ވާންދެން؟

ރީތި ހިނިތުންވުމަކަށް ދަތް ހުދުކޮށް ހުރުން ވަރަށް މުހިއްމެވެ. އަދި ދަތުގެ ދުޅަހެޔޮކަމަކީ މީހާ ޒުވާންކަންމަތީ ދެމިހުރުމަށްވެސް ބޭނުންވާ ކަމެކެވެ.

އެގޮތުން ކޮންމެ ހެނދުނަކު ހޭލައި ދަތުގައި ބުރުސް އުނގުޅާލިޔަސް ދަތުގައިހުރި ހަނޑިތައް ފިލައިގެން ދާނެ ކަމުގެ އެއްވެސް ޔަގީން ކަމެއް ނެތެވެ. ނަމަވެސް ކޮންމެ ދުވަހަކުު ވެސް ދަތުގައި ހުންނަ މިލަތައް ފިލުވާލެވޭ ނަމަ ދަތް ހުދުވެ ދަތުގެ ދުޅަހެޔޮކަން އިތުރުކޮށްދެއެވެ.

އެހެން ކަމުން ކޮންމެ ދުވަހަކު ދެފަހަރު ދަތް އުނގުޅަން ޖެހެއެވެ. އަދި ދަތް އުނގުޅަން ޖެހެނީ ކޮންމެ ފަހަރަކުވެސް ދެ މިނެޓް ވާންދެނެވެ. ދެ މިނެޓް އޭ ބުނެލަން ފަސޭހަ ވި ކަމުގައި ވިޔަސް ދެ މިނެޓަށް ސްޓޮޕްވޮޗް ޖައްސައިގެން ދަތް އުނގުޅަން ފެށުމުން އެއީ ވަރަށް ގިނަ އިރުކަން ފާހަގަވާނެ އެވެ. އަދި މިއީ ހަމަ ރަނގަޅު ގޮތް ބާއޭ އަމިއްލަ ނަފްސާ ސުވާލުކޮށްލެވޭނެ އެވެ.

މިކަމަށް ސައިންޓިސްޓުން ގެ ހިޔާލު ހޯދާލީމެވެ. ސައިންސްގެ ހޯދުންތަކުންވެސް އެނގޭ ގޮތުގައި ދަތް އުނގުޅުން އެންމެ އެދެވިގެންވަނީ ދެ މިނެޓަށެވެ. އަދި ދަތުގައި ހުންނަ މިލަތައް ކުޑަކޮށްވެސް ފިލާނީ އެންމެ މަދުވެގެން 30 ސިކުންތް ދަތް އުނގުޅުމުން ކަމަށާއި އެއްކޮށް މިލަތައް ފިލާނީ 30 ސިކުންތާއި 3 މިނެޓުގެ ދެމެދުގައި ކަމަށް ވެއެވެ. އެގޮތުން ކޮންމެ ކައި ގަޑިއެއްގައިވެސް ދަތުގައި އެކި ކަހަލަ ޖަރާސީމު އުފެދި ދަތުގެ ތެރެއަށް ޖަމާވަމުންދާ ކަމަށާއި އެ ތަކެތި ފިލާނީ މަދުވެގެން 2 މިނެޓް ދަތް އުނގުޅުމުން ކަމަށް ސައިންސްގެ ހޯދުންތަކުގައި ވެއެވެ.