Sun, 23 February, 2020, 2:56 am
މޯލްޑިވްސް ކޮރަލް އިންސްޓިޓިއުޓްް ގެ ނަމުގައި ރައީސް ނަޝީދު ޖަމްއިއްޔާއެއް އުފައްދައިފި

ތިމާވެއްޓާ ގުޅުން ހުރި މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށް ކުރީގެ ރައީސް ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދުޖަމިއްޔާއެއް އުފައްދައިފިއެވެ.

ޔޫތު މިނިސްޓްރީގައި މިއަދު ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ “މޯލްޑިވްސް ކޮރަލް އިންސްޓިޓިއުޓް”ގަ ރައީސް ނަޝީދުގެ އިތުރުން ގ. އާނޫރާނީ މަރްޔަމް ރާޙިލް ނަސީމް މުވައްސިސެއްގެ ގޮތުގައި ވަނީ ހިމަނާފައެވެ. މިޖަމިއްޔާގެ އިދާރާއަކީ ރައީސް ނަޝީދުގެ ގެކޮޅު، ގ. ކެނެރީގެ އެވެ.

މިޖަމިއްޔާއަކީ އަކީ ދުނިޔޭގެ މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާ ގުޅިގެން ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ގައުމު ތަރައްގީ ކުރާނެ ގޮތް ހޯދައި ފަރުތައް ހިމާޔަތް ކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރުމަށް އުފެއްދެވި ޖަމިއްޔާއެކެވެ.

Leave a comment

Your email address will not be published.