Mon, 25 May, 2020, 11:01 pm
ކައިވެނީގެ ރަޖިސްޓްރާ ސަސްޕެންޑްކޮށްފި
7

ފެމިލީ ކޯޓުގެ ކައިވެނީގެ ރަޖިސްޓްރާގެ މަޤާމުގައި ހުންނެވި އަޙްމަދު އަބްދުﷲ ސަސްޕެންޑްކޮށްފިއެވެ.

މައުލޫމަތު ލިބިފައިވާގޮތުގައި އޭނާ ސަސްޕެންޑްކޮށްފައި ވަނީ މިމަހުގެ 9ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށެވެ. ނަމަވެސް އޭނާ ސަސްޕެންޑް ކުރި ސަބަބެއް ނޭންގެއެވެ.

އަޙްމަދު އަބްދުﷲ ސަސްޕެންޑްކުރިއިރު ޖޭއެސްސީން ޤާޒީ ހަސަން ސަޢީދާ ގުޅޭ ގޮތުން 2016ވަނަ އަހަރު ބެލި މައްސަލައެއްގައި އޭނާ ހެކިބަސްދިން މައްސަލައެއް ވަނީ ފެންމަތިވެފައެވެ.

Leave a comment

Your email address will not be published.