Mon, 1 June, 2020, 6:03 pm
ހުރަސްތައް ނައްތާލުމަށް ގޮވާލާ ފުނަދޫން މާލެއަށް ބޭއްވި ފެތުމުގައި ފަސްޓް ލޭޑީ ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފި
4

އެސްޓީއޯއިން މާލެ ކައިރީގައި ތެޔޮ ރައްކާކުރާ ރަށް ފުނަދޫން 100 އަންހެނުން، މާލެއަށް ބޭއްވި ފެތުމުގެ މުބާރާތުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަނބިކަނބަލުން އަދި ފަސްޓް ލޭޑީ ފަޒްނާ އަހުމަދު ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފިއެވެ.

މިއަހަރުގެ ބައިނަލްއަގުވާމީ އަންހެނުންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ލައިފް ގާޑް އެސޯސިއޭޝަނުން އިންތިޒާމުކޮށްގެން މިއަދު ބޭއްވި ފެތުމުގެ ހަރަކާތުގައި އެކި ދާއިރާތަކުން އެކި އުމުރުފުރައިގެ 100 އަށްވުރެ އަންހެނުން ބައިވެރިވެފައިވެއެވެ.

ހުރަސްތައް ނައްތާލުމުގެ މޮޓޯއާއެކު “ބްރޭކް ދަ ބެރިއާ” ގެ ނަމުގައި ފުނަދޫން ފަށައިގެން 7 ކިލޯމީޓަރުގެ އެ ފެތުން ނިންމާލާފައިވަނީ އިއްޒުއްދީން ފާލަމަށެވެ.

އެ ހަރަކާތުގައި ރައީސްގެ އަނބިކަނބަލުން ފަޒްނާ ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއިރު، އެކަމަނާ ވަނީ އިޖްތިމާއީ ގިނަ ހަރަކާތްތަކެއްގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފައެވެ. އެގޮތުން ދުވުމުގެ ގިނަ ހަރަކާތްތަކެއްގެ އިތުރުން ރާއްޖޭގެ ގާލް ގައިޑް އެސޯސިއޭޝަންގެ ޗީފް ގައިޑެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން ވެސް އެކަމަނާ އިސްކޮށް ހަރަކާތްތެރިވާކަން ފާހަގަކޮށްލެވެއެވެ.

ބައިނަލްއަގުވާމީ ގޮތުން ފާހަގަކުރާ އަންހެނުންގެ ދުވަހަކީ މި މަހުގެ އަށް ވަނަ ދުވަހެވެ. އެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން މުޅި ރާއްޖޭގައި ވެސް ތަފާތު ހަރަކާތްތައް ހިންގިއެވެ.

Leave a comment

Your email address will not be published.