މުޙައްމަދު އިބްރާހިމް
26 March 2019
މަޤްބޫލު ޙަބަރު

ޕޮލިސް ކޮމިޝަނަރުގެ މަގާމަށް މުހައްމަދު ހަމީދު (އެމްސީ ހަމީދު)، ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް މިއަދު އައްޔަން ކުރައްވައިފިއެވެ.

ރައީސް އޮފީހުން ބުނީ، މިވަގުތު އެކްޓިން ޕޮލިސް ކޮމިޝަނަރުގެ މަގާމުގައި ހުންނެވި ހަމީދު ކޮމިޝަނަރުގެ މަގާމަށް ރަސްމީކޮށް އައްޔަން ކުރައްވައި އެކަމުގެ ލިޔުން ހަވާލުކުރައްވާފައިވާ ކަމަށެވެ.

ރައީސް އޮފީހުގައި މިއަދު ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތެއްގައި އެ ލިޔުން ހަމީދާ ހަވާލުކޮށްދެއްވީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހުއެވެ.

ޕޮލިސް ކޮމިޝަނަރުގެ މަގާމު ދެއްވުމުގެ ކުރިން ހަމީދު ހުންނެވީ ޑެޕިއުޓީ ޕޮލިސް ކޮމިޝަނަރުގެ މަގާމުގައެވެ.

ރައީސް ސޯލިހުގެ ޅިޔަނު، ހަމީދަކީ ޗީފް ސުޕްރިޑެންޓެންޓެއްގެ މަގާމުގައި ހުންނަވަނިކޮށް، ފުލުހުންގެ ސިއްރު މައުލޫމާތު ތަކެއް ލީކުކޮށްލިކަމުގެ ތުހުމަތުގައި ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި ބޭފުޅެކެވެ.

ނަމަވެސް މިދިޔަ ޑިސެމްބަރު މަހުގެ ކުރީކޮޅު އޭނާއަށް އަނބުރާ ވަޒީފާ ދިނުމަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުން ވަނީ ހުކުމްކޮށްފައެވެ. އަދި އެ ހުކުމްކުރިތާ ދެ ދުވަސް ތެރޭގައި ހަމީދަށް ފުލުހުންގެ ވަޒީފާ ދީ އެސިސްޓެންޓް ކޮމިޝަނާގެ މަގާމު ވަނީ ހަވާލުކުރައްވައިފައެވެ.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

haftha.mv ©