ޝަހީދާ
01 August 2018
މަޤްބޫލު ޙަބަރު

ބަޔޯ ޕިކް ތައް ހަދަންވާނީ ހަގީގީ ބަތޮލުންނަށް ކަމަށާއި ފިލްމުތަކުގެ ބަތޮލުންގެ ހަޔާތުގެ މައްޗަށް ނޫންކަމުގައި ބޮލީވުޑް ބަތޮލު އަކްޝޭ ކުމާރު ބުނެފި އެވެ.

އޭނާ މިހެން ބުނެފައިމިވަނީ ސަންޖޭ ދަތުގެ ހަޔާތުގެ މައްޗަށް އުފެއްދި ބަޔޯ ޕިކް “ސަންޖޫ” އަށް ވިޔަފާރީގެ ގޮތުން ބޮޑު ކުރިއެރުމެއް ލިބިފައިވީނަމަވެސް ފާޑުކިޔުންތައް ގިނަވެފައިވާ ދަނޑިވަޅެއްގައި އެވެ.

ސަންޖޫ އަށް ފާޑުކިޔާ މީހުން ބުނަނީ އެ ފިލްމުގައި މަސައްކަތްކޮށްފައިވަނީ ސަންޖޭ ދަތަކީ އެއްވެސް ކުށެއް ނެތް އަދި ހަޔާތުގައި ލައްގަނޑެއް ނެތް ހުދު ފޮތިކޮޅަކަށް ހަދަން ކަމަށެވެ. އަދި އެ ފިލްމުގައި އޮޅުވާލުންތައް ގިނަ ކަމަށެވެ.

އަކްޝޭ ބުނެފައިވަނީ ބަޔޯ ޕިކް ހަދަން ވާނީ ތަޕަން ދާސް އަދި އަރުނަޗާލަމް މުރުގަނަންތަމް ފަދަ ހަގީގީ ބަތޮލުންގެ ހަޔާތުގެ މައްޗަށް ކަމަށެވެ. އަކްޝޭ މިހާރު ކުޅެމުން އަންނަ ފިލްމު ގޯލްޑަކީ ތަޕަން ދާސްގެ ހަޔާތުގެ މައްޗަށް އުފައްދާފައިވާ ފިލްމެކެވެ. ޕެޑްމޭނަކީ އަރުނަޗާލަމް މުރުގަނަންތަމްގެ ހަޔާތުގެ މައްޗަށް އުފައްދާފައިވާ ފިލްމެކެވެ.

އަކްޝޭ އިތުރަށް ބުނެފައިވަނީ އޭނާގެ ހަޔާތުގެ މައްޗަށް ފޮތެއްވެސް ނުލިޔާނެ ކަމަށާއި އަދި ފިލްމެއްވެސް ނު އުފައްދާނެ ކަމަށެވެ.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

haftha.mv ©