ޝަހީދާ
03 August 2018
މަޤްބޫލު ޙަބަރު

ކަރަން ޖޯހަރުގެ ފިލްމެއް ކަމުގައިވާ “ގުޑް ނިއުސް” އަށް އަކްޝޭ ކުމާރު ސޮއެ ކޮށްފައިވާއިރު އެ ފިލްމަކީ އިޖްތިމާއީ ކަމަކާއި ގުޅުން ހުރި ފިލްމެއް ނޫންކަމުގައި އަކްޝޭ ބުނެފި އެވެ.

އޭނާ މިހެން ބުނެފައިވަނީ ނޫސްވެރިއަކު ކުރި ސުވާލަކަށް ޖަވާބުދެމުންނެވެ.

އަކްޝޭ ބުނެފައިވަނީ އޭނާ އަކީ ހުރިހާ ވައްތަރެއްގެ ފިލްމެއްވެސް ކުޅޭނެ މީހެއް ކަމަށާއި މިހާރު ކުޅެމުން އަންނަ ހައުސްފުލް ހަތަރަކީވެސް ހެއްވާ މަޖާ ފިލްމެއް ކަމަށެވެ.

އަކްޝޭ ވަނީ މި ފަހުން އިޖްތިމާއީ މައްސަލަތަކާއި ގުޅުންހުރި ކާމިޔާބު ހަތަރު ފިލްމެއް ކުޅެފަ އެވެ. އެއީ “އެއަރލިފްޓާއި” “ޓޮއިލެޓް އެކް ޕްރޭމް ކަތާ” އާއި “ޕެޑްމޭން” ގެ އިތުރުން މިހާރު ރިލީޒް ކުރަން ތައްޔާރުވެފައިވާ ފިލްމު “ގޯލްޑް” އެވެ.

ބޮލީވުޑް ހަބަރުތައް ގެނެސްދެ ނޫސްތަކުން ރިޕޯޓްކޮށްފައިވާގޮތުގައި ފިލްމު “ގުޑް ނިއުސް” އަކީ ދަރިއަކު ހޯދަން ދެމަފިރިއަކު ކުރާ މަސައްކަތް ދއްކުވައިދޭ ހެއްވާ މަޖާ ކަންތައްތަކެއް އެކުލެވޭ ފިލްމެކެވެ. މި ފިލްމުގައި އަކްޝޭ އާއެކު ބަތޮލާގެ ރޯލުން ފެނިގެންދާނީ ކަރީނާ ކަޕޫރެވެ.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

haftha.mv ©