Fri, 5 June, 2020, 2:14 am
ފިލްމް ދާކަޅް އިން މިފަހަރު ކަންގަނާ ފެންނަނީ ތަފާތުކޮށް
1

އަންނައަހަރު ޝޫޓިންގ ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ބޮލީވުޑް ތަރި ކަންގަނާ ރަނާއުޓްގެ އެކްޝަން ތުރިލާ ފިލްމު      “ދާކަޅް”ގެ ޓީޒާ ދައްކާލައިފި އެވެ.

ރަޒްނީޝް ގާއީ ޑައިރެކްޓް ކޮށް، ސޮހައިލް މަކްލައި ޕްރޮޑިއުސް ކުރާ އެކްޝަން ތުރިލާ މި ފިލްމުގައި ކަންގަނާ އާއެކު ކޯ ސްޓާރަކަށް މިމޯހް ޗަކްރަބޯތީ ގެ އިތުރުން މުހިންމު ރޯލަކުން ތައްބޫ ވެސް ފެންނާނެކަމަށް ބްލީވުޑްގެ ޚަބަރުތަށް ގެނެސްދޭ ނޫސްތަކުން ބުނެއެވެ.

ކަންގަނާގެ މި ފިލްމު އަންނަ އަހަރުގެ ނޮވެމްބަރު މަހުގެ ތެރޭގައި ސިނަމާތަކަށް ގެންނަން ނިންމާފައިވާއިރު ކަންގަނާ ދެން އެންމެއަވަހަށް ސްކްރީނުން ފެންނާނެ ފިލްމަކީ އަންނަ އަހަރުގެ ޖެނުއަރީ މަހު ރިލީޒް ކުރާ “ޕަންގާ” އިންނެވެ.

Leave a comment

Your email address will not be published.