.
05 October 2019
މަޤްބޫލު ޙަބަރު

އޮލިމްޕަހުގައި ކާމިޔާބު ޝޯވް ތަކެއް ދައްކާފައިވާ ދިވެހި ފިލްމު “ލީނާ” މިމަހުގެ 10ވަނަ ދުވަހުގެރޭ އައްޑޫސިޓީ ހިތަދޫގައި އެޅުވުމަށް ނިންމައިފިއެވެ.

ފިލްމީ ތަރި އަބްދުﷲ މުއާޒް (މުއާ) ޑައިރެކްޓްކޮށްފައިވާ މި ފިލްމަކީ ރާއްޖޭގައި ހިނގާފައިވާ މަރުގެ ހާދިސާ އަކާއި ގުޅޭގޮތުން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ފީޗާ ފިލްމެކެވެ.

މިހާރު އައްޑޫސިޓީ މަރަދޫގައި މިފިލްމް ދައްކަމުންދާއިރު ހިތަދޫގައި މިމަހުގެ 10 އަދި 11 ވަނަދުވަހުގެ ރޭ މިފިލްމު އަޅުވަނެ އެވެ. ހިތަދޫގައި ފިލްމު ދައްކާނީ ބިލަބޮންގ ހައި ސްކޫލްގައެވެ.

އަދި މި ފިލްމުގެ ޓިކެޓު ބައްލަވައިގަތުމަށް ޝައުގުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން 9499676 އަށް ގުޅައިގެން ޓިކެޓް ގަތުމުގެ ކަންކަން ހަމަޖެހޭނެކަމަށް ފިލްމު އަޅުވާ ފަރާތުން ބުނެއެވެ.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

haftha.mv ©