Sun, 23 February, 2020, 3:32 pm
މާޒް ސަލީމަށް ހަމަލާދިން މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ހޯމް މިނިސްޓަރުގެ ނައިބު އަހުމަދު ސަލީމް (މާޒް ސަލީމް) އަށް ހަމަލާދިން މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ.

މާސް ސަލީމަށް ހަމަލާދީފައި ވަނީ މިއަދު މެންދުރު 2:30 ހާއިރު ހުޅުމާލޭ ފެރީ ޓާމިނަލް ކައިރިންނެވެ.

ހުތުރުބަހުން ވާހަކަދައްކަމުން ގޮސް މާޒް ސަލީމްގެ ބުރަކަށީގައި މީހަކު ޖަހާފައި ވަނީ އޭނާ ސައިކަލްގައި ވަޑައިގަންނަވަނިކޮށެވެ.

މާޒް ސަލީމް ވިދާޅުވީ އެމީހާ އޭނާގެ ގައިގައި ޖެހުމާއެކު ގިނަ ބަޔަކު އެ ސަރަހައްދަށް އެއްވެފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި އެވަގުތު ފުލުހުން އޭނާ ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ ކަމަށް މާޒް ސަލީމް ވިދާޅުވިއެވެ.

އޭނާ ވިދާޅުވީ ހަމަލާދިނީ ކާކުކަން އެނގިވަޑައިނުގަންނަވާ ކަމަށާއި އެ ހަމާލާގެ ސަބަބުން އެއްވެސް އަނިޔާއެއް ނުލިބޭ ކަމަށެވެ.

އެ މައްސަލަ ފުލުހުން އަންނަނީ ތަހުގީގު ކުރަމުންނެވެ.