Sun, 29 March, 2020, 10:40 am
ނަޝީދަށް އިންތިޚާބުގައި ވާދަނުކުރެވޭ ގޮތް ހަދާފައިވަނީ ގާނޫނީ ހަމައަކުން ނޫން: މައުމޫން ހަމީދު

ކުޜިގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދަށް ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި ވާދަނުކުރެއްވޭނެ ގޮތް ހަދާފައިވަނީ އެއްވެސް ގާނޫނީ ހަމައަކުން ނޫން ކަމަށާއި، ޣައިރު ގާނޫނީ ބާރުތަކެއްގެ ނުފޫޒާއި ބާރުގެ ބޭނުންކޮށްގެން ކަމަށް މަޝްހޫރު ގާނޫނީ ވަކީލް މައުމޫން ހަމީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އެގޮތުން ރައީސް ނަޝީދުގެ ކެންޑިޑޭސީ އާއި ގުޅިގެން 2013 ވަނަ އަހަރު ކުރައްވާފައިވާ ޓްވީޓެއް އަލުން ރީޓްވީޓް ކުރައްވަމުން މިއަދު މައުމޫން ހަމީދު ވިދާޅުވީ ނަޝީދުގެ ކެންޑިޑެސީ އާމެދު ދެކެނީ މީގެ ފަސް އަހަރު ކުރިންވެސް ދެކުނު ގޮތަށް ކަމަށެވެ.

މައުމޫން ވިދާޅުވީ ރައީސް ނަޝީދަށް ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި ވާދަނުކުރެއްވޭނެ ގޮތް ހަދާފައިވަނީ އެއްވެސް ގާނޫނީ ހަމައަކުން ނޫން ކަމަށާއި، ޣައިރު ގާނޫނީ ބާރުތަކެއްގެ ނުފޫޒާއި ބާރުގެ ބޭނުންކޮށްގެން ކަމަށެވެ.

މީގެ އިތުރުން އޭނާ ވިދާޅުވީ މަޝްހޫރު އަދި މީހުންގެ ތެރޭގައި މަޤްބޫލް އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކަށް އިންތިޚާބުގައި ވާދަ ނުކުރެވޭނެހެން ސިޔާސީ ޝަރީއަތްތައް ހިންގައި، ހަމަތަކަށް ނުފެތޭ ގޮތަށް ގާނޫނުތަކަށް ބަދަލުގެނެސްގެން ކުރާ ކަންތަށްތަށް ވެގެންދާނީ ވޯޓްލާ މީހުންގެ ހިތުގައި ނުތަވަސްކަން އުފެދިގެންދާނެ ކަންކަން ކަމަށެވެ.

މައުމޫން ހަމީދު ކުރެއްވި އެހެން ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވެފައި ވަނީ މީގެ ފަަސް އަހަރު ކުރިން ރައީސް ނަޝީދުގެ ސަޕޯޓަރުންގެ ގޮތުގައި އެއްލައްކައަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން ތިބި ކަމަށެވެ. އެހެންކަމުންް ނަޝީދާއި އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން އިންތިޚާބުގައި ކާމިޔާބު ހޯދަން ވާނީ އިންސާފުވެރި ވޯޓަކުން ކަމަށްވެސް މައުމޫން އަހީދު ވިދާޅުވިއެވެ.

މިގެއިތުރުން މައުމޫން ހަމީދުވަނީ އިންސާފުވެރި އިންތިޚާބަކަށް ފުރުސަތު ނުދީ އެފަދަ ފަރާތްތަކަށް ވެރިކަން ކުރުމުގެ ޙައްޤު ލިބެނީ ކިހިނަކުންތޯ ސުވާލު ކުރައްވާފައެވެ. އަދި ވޯޓް ލާ ފަރާތްތަކުން ބޭނުންވާ ގޮތަށް ކަންތައް ނިންމުމުގެ އިޚްތިޔާރު ދެއްވާ ރައްޔިތުންގެ ނިންމުން ޤަބޫލުކުރުމަށް ވެސް މައުމޫން ވަނީ އެދިވަޑައިގެންފައެވެ.

Leave a comment

Your email address will not be published.