މުޙައްމަދު ޝާން
22 August 2018
މަޤްބޫލު ޙަބަރު

ޕީޕީއެމްގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލްޤައްޔޫމް، ހދ. ކުޅުދުއްފުއްޓަށް ވަޑައިގެންނެވުން މިރެއަށް ފަސްކޮށްފިއެވެ.

ކުރިން ކުޅުދުއްފުއްޓަށް ރައީސް ވަޑައިގަންނަވާ ގޮތަށް ހަމަޖެހިފައި އޮތީ މިއަދު ހަވީރެވެ. މިހާރު ރައީސް ކުޅުދުއްފުއްޓަށް ވަޑައިގަންނަވާ ގޮތަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ މިރޭ 8:15 ގައެވެ.

ރައީސް ޔާމީން ކުޅުދުއްފުއްޓަށް ވަޑައިގަންނަވާ ވަގުތު ބަދަލުކުރެއްވި ސަބަބެއް ހާމަކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ. ރައީސް ވަނީ މިއަދު ހދ. ނޮޅިވަރަންފަރަށް ވަޑައިގެން އެ ރަށުގެ ބަނދަރު ހުޅުވައިދެއްވައިފައެވެ. ނޮޅިވަރަންފަރުން އެ މަނިކުފާނަށް ހޫނު މަރުހަބާއެއް ކިޔާފައިވެއެވެ.

ރައީސް ކުޅުދުއްފުއްޓަށް ވަޑައިގަންނަވަނީ މަގު ހެދުމުގެ މަޝްރޫއު އާއި ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުމުގެ މަޝްރޫއުގެ ނިމުން ފާހަގަކުރުމަށެވެ.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

haftha.mv ©