Thu, 4 June, 2020, 12:11 pm
ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕްރިޒަންސް އެޗްއާރްސީއެމަށް ހާޒިރު ވުމަށް އަންގައިފި
6

ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕްރިޒަންސް ޢަބްދުﷲ މުނާޒު ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް (އެޗްއާރްސީއެމް)އަށް ހާޒިރު ވުމަށް އަންގައިފިއެވެ.

ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕްރިޒަންސް އެޗްއާރްސީއެމްއަށް ހާޒިރު ކުރަނީ އެ ކޮމިޝަނުން ބަލަމުންދާ މައްސަލައަކާއި ގުޅިގެން ކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން އަންނަ ހޯމަ ދުވަހު އެ ކޮމިޝަނަށް ހާޒިރުވުމަށް އަންގާފައިވާ ކަމަށް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގެ މީޑިއާ އޮފިސަރ ވިދާޅުވިއެވެ.

ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕްރިޒަންސް މުނާޒު އެޗްއާރްސީއެމްއަށް ހާޒިރު ކުރުމަށް ނިންމާފައިވާއިރު މިދިޔަ ބުރާސްފަތި ދުވަހު އެ ކޮމިޝަނުން ވަނީ މާލެ ޖަލަށް ޒިޔާރަތްކުރައްވައި ޖަލުގެ ޙާލަތު ބައްލަވާލައްވާފައެވެ.

އަބްދުﷲ މުނާޒް އެޗްއާރްސީއެމް އަށް ހާޒިރުވުމަށް އަންގާފައިވާއިރު، އެޗްއާރްސީއެމްގެ އަހަރީ ރިޕޯޓްގައި ވާގޮތުން ގައިދީންނާ ގުޅޭ 76 މައްސަލަ އެއް 2018 ވަނަ އަހަރު އެޗްއާރްސީއެމް އަށް ވަނީ ހުށަހެޅިފަ އެވެ.

Leave a comment

Your email address will not be published.