މުޙައްމަދު އިބްރާހިމް
31 March 2019
މަޤްބޫލު ޙަބަރު

ރާއްޖެ މިހާތަނަށް ދުށް އެންމެ އަނިޔާވެރި އަދި ހުދުމުހުތާރު ވެރިކަމެއް ކުރެއްވީ ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލްގައްޔޫމް ކަމަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ހަނިމާދޫ ދާއިރާއަށް ކުރެއްވި ކެމްޕެއިން ދަތުރުފުޅެއްގައި އެދާއިރާގެ ރައްޔިތުންނާ ބައްދަލުކުރައްވާ ރައީސް ވަނީ ވޭތުވެދިޔަ ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ ދެ އިންތިހާބުގެ ސަބަބުން ވެގެންދިޔަ ގޮތް ފާހަގަކުރައްވައިފައެވެ.

އެގޮތުން 2009 ވަނަ އަހަރުގެ ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ އިންތިހާބުގައި އޭރު އޮތް އެމްޑީޕީގެ ސަރުކާރާ ދެކޮޅަށް މަޖިލީހުގެ މެޖޯރިޓީ އިދިކޮޅަށް ދިނުމުން، މަޖިލީހުގެ ތެރެއިން ސަރުކާރުގެ ހިންގުން ހުއްޓުވާ ސަރުކާރަށް ދަތިތަކެއް ކުރިމަތިކުރުވި ކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ.

އަދި އެފަހުން 2014 ވަނަ އަހަރު ބޭއްވި ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ އިންތިހާބުގައި ވެސް ހެޔޮ ވެރިކަމެއް ކޮށްދޭނެ ކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް ޔާމީން ވިދާޅުވުމުން މަޖިލީހުގެ އަޣުލަބިއްޔަތު އެމަނިކުފާނަށް ދެއްވި ކަމަށާއި ނަމަވެސް ފަހުން ވެގެންދިޔަ ގޮތް ވިސްނަވަންޖެހޭ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

ރައީސް އިތުރަށް ވިދާޅުވީ، ރައީސް ޔާމީން އަނެއްކާވެސް މިރާއްޖެ އަދަނވަޅަށް ވައްޓާލަން މަސައްކަތް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ކަމަށާއި އެ ފުރުސަތު އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކަށް ނުދިނުމަށް އެދިވަޑައިގެންފައެވެ.

“ރާއްޖެ ދުށް އެންމެ އަނިޔާވެރި ހުދުމުހުތާރު ވެރިކަން އެމަނިކުފާނު މިދިޔަ ފަސް އަހަރުގެ ތެރޭގައި ކުރެއްވީ. ދައުލަތުގެ މާލިއްޔާތުން ދުވަހަކުވެސް ވައްކަން ނުކުރާވަރަށް އެބޭފުޅުން އެތިއްބެވީ ވައްކަމާއި ހިޔާނާތަށް އަރާފައި. މިއަދު އަނެއްކާވެސް އެވިދާޅުވަނީ އެބާރު އެބޭފުޅުންނަށް ދެއްވާށޭ،” ރައީސް ސޯލިހު ވިދާޅުވިއެވެ.

އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވީ، ރައީސް ޔާމީނަށް ބާރު ދެއްވައިފިނަމަ ރައްޔިތުން ތިބެންޖެހޭނީ ހަމަ ކުރިން ތިބި ހާލުގާ ކަމަށެވެ.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

haftha.mv ©