މުޙައްމަދު އީމާން
14 April 2019
މަޤްބޫލު ޙަބަރު

ހޫނު ގަދަ ދުވަސްކޮޅަކަށްފަހު ރާއްޖޭގެ އެކި ހިސާބުތަކަށް ވިއްސާރައިގެ އަސަރުކުރަން ފަށާފައިވާ ކަމަށް މޫސުމާބެހޭ ގައުމީ އިދާރާ މެޓް އޮފީހުން ބުނެފިއެވެ.

ރާއްޖެއަށް ވިއްސާރަވުމުގެ އަސަރުތައް ފެންނަން ފަށާފައިވާއިރު، މިދިޔަ މާޗް މަހަކީ މި ފަހުން މުޅި ދުނިޔޭގައި ވެސް ދެވަނައަށް އެންމެ ހޫނު ގަދަވި މަހެވެ. އެގޮތުން ރާއްޖޭގައި ވެސް މިދިޔަ މަސްތަކުގެ ތެރޭގައި ހޫނު މިން 33 ޑިގްރީއަށް އަރާނެ ކަމަށް އޮތީ ލަފާކޮށްފައެވެ.

މޫސުމާބެހޭ އިދާރާއިން މައުލޫމާތުދޭ ގޮތުގައި ހޫނު ގަދަ ދުވަސްތަކަކަށްފަހު މި ހަފްތާގެ އަންގާރަ ދުވަހުން ފެށިގެން ވިއްސާރަ ވާނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވެއެވެ. އަދި މިރޭ ވެސް ވިއްސާރަވާނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވޭއިރު ހޫނު މިން ވެސް ދަނީ ދަށްވަމުން ކަމަށް އެ އިދާރާއިން ބުނެއެވެ.

ވިއްސާރަވާނެ ކަމަށް ލަފާކޮށްފައިވާއިރު، ރާއްޖޭގެ ބައެއް ރަށްރަށަށް މިހާރު ވެސް ކޮންމެވެސް އަރަކަށް ވާރޭ ވަނީ ވެހިފައެވެ. އަދި މާލެއަށް ކުޑަ ވަގުތުކޮޅަކަށް ނަމަވެސް މިއަދު ހެނދުނު ވިއްސާރަކޮށްފައިވެއެވެ.

މެޓް އޮފީހުން މާދަމާ ހެނދުނު 10:00 އަށް ރާއްޖޭގެ މޫސުން ލަފާކުރާ ގޮތަށް ބަލާއިރު ވެސް މިއަދުގެ މެންދުރުފަހު ދެކުނުގެ އެކި ހިސާބަށް ވިއްސާރަ ކުރާނެ ކަމަށާއި އަދި އޭގެ ތެރެއިން ބައެއް ރަށްތަކަށް ގުގުރުން ވެސް އެކަށީގެންވާ ކަމަށް ވަނީ ލަފާކޮށްފައެވެ.

އަދި އެހެން ހިސާބުތަކަށް މެންދުރުފަހު ކެރީގެ އަސަރު ފޯރުން ވެސް އެކަށީގެންވާ ކަމަށް މެޓް އޮފީހުން ބުނެއެވެ.

ވައި ޖެހޭނެ ކަމަށް ލަފާކޮށްފައިވަނީ ހުޅަނގު އުތުރާއި އުތުރުން ގަދިއަކު 3 މޭލާއި 13 މޭލާ ދެމެދުގެ ބާރުމިނުގައެވެ. އަދި ރާއްޖޭގެ ކަނޑުތައް އާދައިގެ ވަރަކަށް މަޑުވާނެ ކަަމަށް ވަނީ ލަފާކޮށްފައެވެ.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

haftha.mv ©