Mon, 1 June, 2020, 6:11 pm
އެސްޓީއޯގެ އައިޓީ ސެކްޝަނުގެ އިސްވެރިޔާ ނިޔާވެއްޖެ
4

ހަދަމުންދާ އިމާރަތެއްގެ މަތިން ވެއްޓި އަނިޔާތަކެއް ލިބުނު އެސްޓީއޯގެ އައިޓީ ސެކްޝަނުގެ އިސްވެރިޔާ މުސްތަފާ އަޒްމީ ރޭ ނިޔާވެއްޖެ އެވެ.

  އަޒްމީގެ ބޮލަށް ބޮޑެތި އަނިޔާތަކެއް ލިބިގެން ހާލު ސީރިއަސްވުމުން އިންޑިއާއަށް ގެންގޮސްފައިވަނީ މާލޭން ދެވޭނެ ފަރުވާއެއް ނެތިގެންނެވެ. އެހެން ނަމަވެސް ބޭރުންވެސް ދެވޭނެ ފަރުވާއެއް ނެތިގެން މާލެ ގެނައީ ރޭގެ ވަގުތެއްގަ އެވެ.

އަދި އަޒްމީ ނިޔާވެފައިވަނީ އިންޑިއާގެ ބެންގަލޫރުން ރާއްޖެ ގެނައިތަނުންނެވެ.

އަޒްމީ ވަނީ އެސްޓީއޯގައި ގިނަ އަހަރުތަކެއް ވާންދެން ހިދުމަތް ކޮށްދީފަ އެވެ..

Leave a comment

Your email address will not be published.