Thu, 4 June, 2020, 1:06 pm
ޕްލާސްޓިކް ފުޅި ހަވާލުކޮށްގެން އެއް ރުފިޔާ ލިބޭ ކެމްޕޭނެއް ފަށަނީ
44

ހަވާލުކުރާ ޕްލާސްޓިކް ހުސްފުޅި އަކަށް އެއް ރުފިޔާ ލިބޭ ކެމްޕޭނެއް ފަށަން ނިންމައިފިއެވެ. “ރައްދު”ގެ ނަމުގައި އެ ޕައިލެޓް ކެމްޕޭން ފަށަން ހަމަޖެހިފައިވަނީ މާދަމާއެވެ.

ކެމްޕޭނާ ބެހޭގޮތުން މައުލޫމާތު ދިނުމަށް މިއަދު ވެމްކޯގައި ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއްގައި އެ ކުންފުނީގެ ޖެނެރަލް މެނޭޖަރ އޮފް އޮޕަރޭޝަންސް އަހުމަދު ޝާފިއު ވިދާޅުވީ، މި ކެމްޕޭނަކީ ޕްލާސްޓިކް ފުޅި އަނބުރާ ހަވާލުކުރުމަށް ހިތްވަރު ދިނުމުގެ ގޮތުން ފަށާ ކެމްޕޭނެއް ކަމަށެވެ.

އެގޮތުން ކެމްޕެއިންގެ ތެރެއިން ވެމްކޯއިން ބަލައިގަންނާނީ ވަކި ކަހަލަ ސްޓިކާއެއް ޖަހާފައި ހުންނަ ފުޅި ކަމަށާއި އެ ސްޓިކާ ޖަހާފައި ހުންނަ ފެންފުޅި ހަމައެކަނި ލިބޭނީ ހުޅުމާލޭގައި ހުންނަ ވެމްކޯ އޮފީސް ކައިރީގައި ހުންނަ ފިހާރަތަކުން ކަމަށް ޝާފިއު ވިދާޅުވިއެވެ.

އެ ސްޓިކާގައި ޖަހާފައި އިންނަނީ ކަލެކްޝަން ޕޮއިންޓަކަށް އެ ފުޅި ހަވާލުކުރުމުން އެއް ރުފިޔާ ލިބޭނެ ކަމަށެވެ.

އޭނާ އިތުރަށް ވިދާޅުވީ، މާދަމާ އިން ފެށިގެން އަންނަ ހޮނިހިރު ދުވަހާ ހަމައަށް ހުޅުމާލޭގައި އެކަނި ކުރިއަށް ގެންދާ އެ ކެމްޕޭންގެ ދަށުން ވެމްކޯއިން ބަލައިގަންނާނީ 10،000 ފުޅި ކަމަށެވެ.

ރައްދު ކެމްޕޭނަކީ ޔޫއެންޑީޕީ އިން ފަންޑު ކޮށްގެން ކުރިއަށް ގެންދާ އާބަން އިނޮވޭޝަން ޗެލެންޖުގެ ދަށުން ކުރިއަށް ގެންދާ ކެމްޕޭނެކެވެ. އަދި މި ކެމްޕޭނުގެ ޕާޓްނަރުންގެ ގޮތުގައި ރާއްޖޭގެ މަޝްހޫރު ކުންފުނިތައް ވެސް ހިމެނެއެވެ.

ހިޔާލު ފައުޅުކުރައްވާ

    Haadha birun thibe fashan ulhey campaign ekei mee dhw, ehaa sharuthu bodu Adhi hamaekani Hulhumale’ ga
    Ajaibu Heevey,

Leave a comment

Your email address will not be published.