ނަސްވާ ހަސަން
30 April 2019
މަޤްބޫލު ޙަބަރު

ސްރީލަންކާގައި ދިން ނިރުބަވެރި ހަމަލާތަކަށްފަހު އެގައުމުގެ އާންމު ތަންތަނުގައި ކާކުކަން ނޭނގޭ ގޮތަށް ހަރަކާތްތެރިވުން މަނާކޮށްފި އެވެ.

ލަންކާގެ ރައީސް މައިތިރިޕާލާ ސިރިސޭނާ، ޕަބްލިކް ސެކިޔުރިޓީ އަށްޓަކާ އެޅި ފިޔަވަޅުގެ ގޮތުން ނިންމީ، އެގައުމުގެ މަގުތަކާއި އާންމުން އެއްވެ އުޅޭ ތަންތަނާއި ދުއްވާ އެއްޗެއްސަށް އަރާއިރު ކާކުކަން ނޭނގޭ ގޮތަށް ހަރަކާތްތެރިވުމަކީ މަނާކަމެއް ކަމަށެވެ.

އެގޮތުން ކަންފަތް ފޮރުވޭ ގޮތަށް ބުރުގާ އަޅައިގެންނާއި މޫނު ބުރުގާއެޅުމުގެ އިތުރުން ފުލް ފޭސް ހެލްމެޓު އެޅުންވެސް ވަނީ މަނާކޮށްފަ އެވެ.

އޭގެ އިތުރުން ލަންކާގައި ބޭރަށް ނުކުމެ އުޅޭއިރު މޫނު ބުރުގާ އެޅުން މަނާ ކުރާ ގާނޫނެއް ޑްރާފްޓް ކުރުމަށް މީގެ ކުރިން ބޮޑުވަޒީރު ރަނިލް ވަނީ އެދިވަޑައިގެންފަ އެވެ.

އަދި އެގޮތަށް ޖަސްޓިން މިނިސްޓްރީގެ އަރިހުން އެދިވަޑައިގަތީ ލަންކާގެ ދީނީ އިލްމުވެރިންގެ މައި ޖަމިއްޔާ، އޯލް ސިލޯން ޖަމިއްޔަތުލް އުލަމާ (އޭސީޖޭޔޫ)އާ މަޝްވަރާ ކުރެއްވުމަށްފަހު ކަމަށް ލަންކާގެ ބޮޑުވަޒީރުގެ އޮފީހުން ބުނެފައިވެއެވެ.

ލަންކާގައި ދިން ޓެރަރިސްޓު ހަމަލާގައި 250 އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން މަރުވެ 500 އަށްވުރެ ގިނަ މީހުން ވަނީ ޒަހަމްވެފައެވެ.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

haftha.mv ©