Fri, 5 June, 2020, 1:03 am
ފަޅު ރަށުން ފެނުނު މަސްތުވާތަކެތީގެ މައްސަލާގައި 5 މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި
8

ރާއްޖެއަށް ކަނޑުމަގުން އެތެރެކުރުމަށްފަހު ގދ. ގެ ފަޅު ރަށެއްގައި ވަޅުލާފައި ހުރި ގިނަ އަދަދެއްގެ މަސްތުވާތަކެތީގެ މައްސަލައިގަ ފަސް މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ، އެ މައްސަލައިގައި ހައްޔަރުކުރި ފަސް މީހުންގެ ތެރެއިން އެކަކުގެ ބަންދަށް 10 ދުވަސް އިތުރުކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި އަނެއް ހަތަރު މީހުންގެ ޝަރީއަތް ނިމެއްދެން ބަންދުކުރުމަށް ގދ. ގައްދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުން ރޭ އަމުރުކޮސްފައިވާ ކަމަށެވެ. އެމީހުންގެ އިތުރު މައުލޫމާތެއް ފުލުހުން އަދި ހާމައެއް ނުކުރެވެ،

ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް ހަމީދު ވިދާޅުވި ކަމަށް ފުލުހުންގެ ރަސްމީ ޓުވިޓާ އެކައުންޓުގައި ކޮށްފައިވާ ޓުވީޓްތަކެއްގައި ބުނެފައިވަނީ، ރާއްޖެއަށް ކަނޑުމަގުން އެތެރެކުރި 150 ކިލޯގެ މަސްތުވާތަކެތި ފުލުހުން އަތުލައިގެންފައިވާ ކަމަށެވެ.

“މި އޮޕަރޭޝަނަކީ ފާއިތުވި 72 ގަޑިއިރު މެދުކެނޑުމެއްނެތި ގދ. އަތޮޅުގެ ކަނޑުގެ ސަރަހައްދާއި ފަޅުރައްތަކުގައި ފުލުހުން ހިންގާފައިވާ އޮޕަރޭޝަނެއް،” ސީޕީ ހަމީދު ވިދާޅުވި ކަމަށް ފުލުހުންގެ ޓުވިޓާ އެކައުންޓުގައި ބުނެފައިވެއެވެ.

އެތަކެތި އަތުލައިގަތީ ކްރިމިނަލް އިންވެސްޓިގޭޝަން ކޮމާންޑާއި ޑިވިޝަނަލް ޕޮލިސިން ކޮމާންޑް އަދި ޑްރަގް އިންޓެލިޖެންސް ޔުނިޓް ގުޅިގެން ހިންގި އޮޕަރޭޝަނެއްގައި ގދ. އަތޮޅުގެ ފަޅުރަށެއްގައި ވަޅުލާފައިވަނިކޮށް ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެފައިވެއެވެ.

Leave a comment

Your email address will not be published.