ނަސްވާ ހަސަން
02 May 2019
މަޤްބޫލު ޙަބަރު

ސިފައިންނަށް 127 އަހަރު ފުރުމުގެ މުނާސާބަތުގައި މާދަމާ ރޭ މާލޭގައި ހަވާއަރުވަން ނިންމާފައިފިއެވެ.

އެމްއެންޑީއެފް އިން ވިދާޅުވީ، ހަވާ އަރުވާނީ މާލޭ އިންޑަސްޓްރިއަލް ސަރަހައްދުގައި މާދަމާ 8:45 ގައި ކަމަށެވެ.

އޭގެ އިތުރުން ސިފައިން ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް ބާއްވަމުން އަންނަ “ސިފައު އުފާ 2019” ޝޯ ވެސް މާދަމާ ރޭ ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައި ކަމަށެވެ. އެގޮތުން ޝޯގައި ކޮޕްސް ބޭންޑުގެ މިޔުޒިކާއި، ހެއްވާމަޖާ އައިޓަމްތަކާއި، ޑްރާމާ އާއި ތަމްސީލް އަދި ޑާންސްގެ އައިޓަމްތައް ސިފައިން ގެނެސްދޭނެ ކަމަށް އެމްއެންޑީއެފުން ވިދާޅުވި އެވެ.

މާލޭގައި މުސާބާތައް ފާހަގަ ކުރުމަށް ހަވާއެރުވުމަކީ މިހާރު އާންމު ކަމެކެވެ.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

haftha.mv ©