ނަސްވާ ހަސަން
02 May 2019
މަޤްބޫލު ޙަބަރު

ސައުދީ ސަރުކާރުން ރާއްޖެ އަށް ހަދިޔާ ކުރި ކަދުރު ބަހާއިރު ފުރަތަމަ އިސްކަން ދޭނީ ފަގީރުންނަށް ކަމަށާއި ކަދުރުތައް ބެހުމަށް ކައުންސިލްތަކާ ހަވާލުކުރަން އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ނިންމާފައިވާ ބުނެފި އެވެ.

ޑެޕިއުޓީ މިނިސްޓަރ އަހުމަދުﷲ ޖަމީލް، ވިދާޅުވީ އެރަށެއްގެ ފަގީރުންގެ ލިސްޓަށް ބެލުމަށްފަހު ކައުންސިލްތަކާ ކަދުރު ހަވާލުކުރަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށެވެ.

މިނިސްޓްރީން ކުރިން ބުނިގޮތުގައި ސައުދީން ލިބިފައިވާ ކަދުރުން ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ގޭބިސީއަކަށް ނުބެހޭނެ ކަމަށާއި އެހެންކަމުން އެންމެންނަށް ބެހުމަށްޓަކައި އެހެން ގައުމުތަކުން ކަދުރު ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށެވެ.

ސައުދީން މިހާރު ހަދިޔާކޮށްފައި ހުރި ކަދުރުން އިތުރު މީހުންނަށް ކަދުރު ބަހާނީ ފަގީރުންނަށް ބަހައީ ބާކީވާނަމަ ކަމަށް ޖަމީލް ވިދާޅުވި އެވެ.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

haftha.mv ©