Thu, 4 June, 2020, 1:46 pm
ޑުރަގްގެ ވިޔަފާރިކުރާ ބަޔަކާއެކު ކުޑަ ކުއްޖަކު ހައްޔަރުކޮށްފި
7

މާލޭގެ ގެއެއްގައި ތެރޭގައި މަސްތުވާތަކެތީގެ ވިޔަފާރިކޮށް އަދި މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުންކުރަމުންދިޔަ ބަޔަކާއެކު ކުޑަ ކުއްޖަކު ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ، އެމީހުން އަތުލައިގަތީ މައްޗަންގޮޅީގެ ގެއެއްގައި ދިރިއުޅޭބަޔަކު މަސްތުވާތަކެތީގެ ވިޔަފާރިކޮށް އަދި މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުންކުރަމުންދާ ކަމަށް ފުލުހުންގެ އިންޓެލިޖެންސަށް ލިބުނު މައުލޫމާތަކާ ގުޅިގެން މިއަދު 6:55 ހާއިރު ހިންގި އޮޕަރޭޝަނެއްގައި ކަމަށެވެ.

އެ އޮޕަރޭޝަންގައި ކޯޓު އަމުރެއްގެ ދަށުން 18 އަހަރުން ދަށުގެ ކުއްޖަކާއެކު 20 އަހަރާއި 29 އަހަރާއި 30 އަހަރު އަދި 44 އަހަރުގެ ހަތަރު ފިރިހެނުން ފުލުހުން ހައްޔަރުކޮށްފައެވެ.

އަދި އެ ގެ ބަލައިފާސްކުރިއިރު މަސްތުވާތަކެތި އަޅާފައިހުރި 379 ރަބަރު ޕެކެޓް ފެނިފައިވާ ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެއެވެ.

ފުލުހުންގެ ޑުރަގް އެންފޯސްމަންޓް ޑިޕާޓްމަންޓުން މިހާރު ދަނީ މިމައްސަލަ ތަހުގީގު ކުރަމުންނެވެ.

Leave a comment

Your email address will not be published.