Sun, 31 May, 2020, 11:13 am
އައްޑޫ ހަންކެޑެ ސަރަހައްދުން މިނިކަށިތަކެއް ފެނިއްޖެ
23

އައްޑޫ ސިޓީގެ މީހުން ދިރިނޫޅޭ ފަޅު ސަރަހައްދެއް ކަމަށްވާ ހަންކެޑެ ސަރަހައްދުން އިންސާނެއްގެ ކަށިތަކެއް ފެނިއްޖެއެވެ.

ފުލުހުން އާންމުކޮށްފައިވާ ފޮޓޯތަކުން ބެލެވޭގޮތުގައި، އެއީ ކަށްބޮލެއްގެ ބައިތަކެކެވެ. އެގޮތުން ދަތްތައް ވެސް ފެންނަން ހުއްޓެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ، އެ ސަރަހައްދުން އިންސާނެއްގެ ކަށިތަކެއް ފެނިފައިވާ ކަމުގެ މައުލޫމާތެއް މިއަދު 3:45 ހާއިރު ލިބިފައިވާ ކަމަށެވެ.

ފުލުހުން އިތުރަށް ބުނީ، ކަށިތައް ފެނުނު ސަރަހައްދަކީ ކުރީ ޒަމާނުގައި މީހުން ވަޅުލާފައިވާ ސަރަހަދެއް ކަމުގެ މައުލޫމާތެއް ލިބިފައިވާ ކަމަށާއި ފެނުނު ކަށިތަކަކީ ވަރަށް ގިނަ ދުވަސްވެފައިވާ ކަށިތަކެއް ކަމަށް ބެލެވޭ ކަމަށެވެ.

ނަމަވެސް ފުލުހުން އެ މައްސަލަ ތަހުގީގު ކުރަމުންދާ ކަމަށް ބުނެފައިވެއެވެ.

Leave a comment

Your email address will not be published.