Mon, 25 May, 2020, 10:14 pm
މިދިޔަ ހަފްތާ އެކަނިވެސް ޕާކިން ގަވައިދާ ހިލާފުވި 889 ވެހިކަލް، 67 އެކްސިޑެންޓް!
6

މިދިޔަ ހަފްތާގައި އެކަނިވެސް، ނުގަވައިދުން ޕާކުކޮށްފައިވާ 889 ވެހިކަލްގައި ސްޓިކާ ޖަހާފައިވާ ކަމަށް ފުލުހުންގެ ތަފާސް ހިސާބުތަކުން ދައްކައިފި އެވެ.

ފުލުހުން އިއްޔެ އާއްމުކޮށްފައި ތަފާސް ހިސާބުތަކަށް ބަލާއިރު، މިދިޔަ މަހުގެ 27 އިން މިމަހު ތިނަކަށް 889 އުޅަނދުގައި ވަނީ ސްޓިކާ ޖަހާފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި މިދިޔަ ހަފްތާގައި މާލޭގައި 67 އެކްސިޑެންޓް ހިނގި އެވެ. އަދި އޭގެ ތެރެއިން އަނިޔާވެފައި ވަނީ 16 އެކްސިޑެންޓެއްގައި އެވެ.

އަދި އެ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި 306 އުޅަނދު ބަލާ ފާސްކޮށް، ލައިސެންސް ނެތް 83 މީހުން ވަނި ހިފަހައްޓާފައި ކަމަށާއި ލައިސަންސް ކާޑު އަތުގައި ނެތި ދުއްވައިގެން 40 މީހަކު ހިފަހައްޓާފައިވާ ކަމަށް ވެސް ތަފާސްހިސާބުތަކުން ދައްކައެވެ.

އޭގެ އިތުރުން ފާސް ހިސާބު ތަކުން ދައްކާގޮތުގައި، ވެހިކަލް ދުއްވަން ކަނޑައަޅާފައިވާ ސްޕީޑަށްވުރެ ބާރު ސްޕީޑެއްގައި ދުއްވައިގެން 41 މައްސަލައަކާއި 18 އަހަރު ނުފުރޭ ކުދިން އެއްގައު އުޅަނދު ދުއްވި ދެ މައްސަލައެއް ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ. އަދި ހަތަރު ފުރޮޅު ލީ ހަތަރު އުނޅަދަކާއި 21 ސައިކަލެއް ޓޯ ކުރެވިފައިވާ ކަމަށް ވެސް ވަނީ ފާހަގަކޮށްފަ އެވެ.

Leave a comment

Your email address will not be published.