Mon, 25 May, 2020, 11:10 pm
އޮރެންޖް މާރޓް” – މުޅިން އާ މާރޓެއް!
19

“އޮރެންޖް މާރޓް”ގެ ނަމުގައި މާލޭގައި މުޅިން އާ މާރޓެއް ހުޅުވައިފިއެވެ.

އަލިކިލެގެފާނު މަގު، އާކަކާގޭ 1، ގައި ހުޅުވި މި ފިހާރަ ހުޅުވީ ރޭ ބޭއްވި ހާއްސަ ރަސްމިއްޔާތަކަށްފަހުގައެވެ.

“އޮރެންޖް މާރޓް” ހުޅުވައިދެއްވީ މިނިސްޓަރ އޮފް ޕްލޭނިންގް އެންޑް އިންފްރާންސްޓަރަކްޗަރ މުޙައްމަދު އަސްލަމްއެވެ. ފިހާރަ ހުޅުވައިދެއްވުމަށްފަހު މިނިސްޓަރ އަސްލަމް ވަނީ އެފިހާރައިން ވިޔަފާރިކުރައްވާފައެވެ.

“މިފިހާރައައިން އާންމުގޮތެއްގައި ގޭތެރެއަށް ބޭނުންވާނެ ހުރިހާ ސާމާނެއް ލިބެން ހުންނައިރު ފިހާރައިގެ ދެވަނަ ފްލޯރގައި ކޮސްމެޓިކްސްގެ ގިނަ ބާވަތްތައް ލިބެން ހުންނާނެކަމަށް ފިހާރައިން މައުލޫމަތު ދެއެވެ.

 ތަފާތު ބާވަތްތަކުގެ ގިނަ މުދާ އެއްތަނަކުން ލިބެންހުންނަ މިފިހާރަ ރެއިން ފެށިގެން ވަނީ އާންމުންނަށް ހުޅުވާލާފައެވެ.

Leave a comment

Your email address will not be published.