މުޙައްމަދު އީމާން
06 May 2019
މަޤްބޫލު ޙަބަރު

ކާބޯތަކެތި ސަޕްލައިކުރާ މަޝްހޫރު ކުންފުންޏެއް ކަމަށްވާ އިންޓަނޭޝަނަލް ފުޑް ސޮލިއުޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް (ފުޑް ސަޕްލައި)ގެ އޮފީހުގައި ހުރި ތިޖޫރި ފަޅާލައި ދެ ލައްކައަށްވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ ވަގަށް ނަގައިފިއެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ، ލޮނުޒިޔާރަތް މަގުގައި ހުންނަ އެ ކުންފުނީގެ އޮފީސް ފަޅާލިކަމުގެ ރިޕޯޓެއް ލިބުނީ މިއަދު ހެނދުނު 8:42 ގައި ކަަމަށެވެ.

އޮފީހުގެ ދޮރުގެ ތަޅު ހަލާކުކޮށްލައިގެން ވަދެ ހިންގި އެ ވައްކަމުގައި އެތަނުގެ ތިޖޫރިއާއި އޮފީހުގައި ހުރި ވަތްގަނޑުތައް ހިމެނޭގޮތުން 234،923 ރުފިޔާ ވަގަށް ގެންގޮސްފައިވާ ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެއެވެ.

އެ މައްސަލަ ފުލުހުން ދަނީ ތަހުގީގު ކުރަމުންނެވެ.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

haftha.mv ©