Mon, 1 June, 2020, 5:48 pm
ލަންކާ މިހާރު އަމާން ތަނަކަށް ވެއްޖެ – ލަންކާގެ ރައީސް
7

ލަންކާ މިހާރު އަމާން ތަނަކަށް ވެއްޖެ ކަމަށާއި ލަންކާ ދޫކޮށް ދިޔަ ބިދޭސީން އަލުން އެބުރި އައުމަށް ލަންކާގެ ރައީސް މައިތްރިޕަލާ ސިރްސޭނާ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

ލަންކާގެ ރައީސްއާއި ހަވާލާދީ އޭޕީގައި ބުނީ، ލަންކާއަށް ހަމަލާދިން މީހުން ވަނީ އަތުލައިގަނެފަ ކަމަށާއި އެމީހުންނާއިއެކު ގިނަ އަދަދެއްގެ ގޮވާތަކެއްޗާއި ހަތިޔާރުވެސް އަތުލައިގަންފައިވާ ކަމަށެވެ. އެގޮތުނ ލަންކާ މިހާރު އަމާންވެއްޖެ ކަމަށާއި ބިދޭސީން އެބުރި އައުމަށް ރައީސް ގޮވާލި އެވެ.

” އިންޓަލެޖެންސް އިޕޯޓުތަކަށް ބަލާއިރު ހަމަލާގައި ބައިވެރިވި 99 އިންސައްތަ މީހުން އަތުލައިގަނެފި. އެކެއް ނުނީ ދެ މީހުން އުޅެދާނެ އެކަމަކު އަދި އެމީހުންވެސް ހައްޔަރުކުރާނަން.” އެޕީއަށް ދެއްވި އިންޓަވިއުއެއްގައި ލަންކާ ރައީސް ވިދާޅުވި އެވެ.

މިދިޔަ މަހު 21 ގައި ލަންކާގައި ހިނގި ބޮމުގެ ހަމަލާތަކާއި ގުޅިގެން ގިނަ ބިދޭސީން ވަނީ ލަންކާ ދޫކޮށް އަމިއްލަ ގައުމަށް ގޮސްފައެވެ. އަދި ޓޫރިސްޓުންވެސް އެގައުމަށް ދާ މިންވަރު ވަނީ ވަރަށް ބޮޑުތަން މަދުވެފަ އެވެ.

Leave a comment

Your email address will not be published.