ނަސްވާ ހަސަން
08 May 2019
މަޤްބޫލު ޙަބަރު

މާލެ އިން ކުޑަ އަންހެން ކުއްޖަކު ގެއްލިގެން ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ފުލުހުން ފަށައިފި އެވެ.

ޕޮލިސް މީޑިޔާއިން މައުލޫމާތުދޭ ގޮތުގައިކުޑަކުއްޖަކު ގެއްލިގެން ފުލުހުންނަށް ރިޕޯޓްކުރުމާ ގުޅިގެން އެކުއްޖާ ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ފުލުހުން ދަނީ ކުރަމުން ކަމަށާއި ގެއްލިގެން ހޯދަމުންދަނީ ކ.މާލެ/ މއ.ފުނަ، ޢާއިޝަތު އީނާޝް ނަޞީރު (13އ) ކަމަށެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ ޢާއިޝަތު އީނާޝް އާބެހޭ އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް ލިބިވަޑައިގެންފިނަމަ ލަސްނުކުރައްވައި އެމަޢުލޫމާތެއް ފުލުހުންގެ ހޮޓްލައިން ނަމްބަރު 3322111 އަށް ނުވަތަ ފެމެލީ އެންޑް ޗައިލްޑް ޕްރޮޓެކްޝަންގެ ޑިއުޓީ ނަންބަރ 3331510 އަށް ގުޅުއްވައި ހިއްސާކުރުމަށް ވަނީ އެދިފައެވެ.

ތަފްސީލް އަންނަނީ..

Leave a Reply

Your email address will not be published.

haftha.mv ©