Sun, 31 May, 2020, 11:50 am
ބަސް ދަށުވެ މަރުވި ޔުކްރެއިން މީހާގެ ހަށިގަނޑު އާއިލާއާ ހަވާލުކޮށްފި
6

ހުޅުމާލޭގައި މިދިޔަ ހޯމަ ދުވަހު ހިނގި ބަސް އެކްސިޑެންޓުގައި މަރުވި ޔުކްރެއިން މީހާގެ ހަށިގަނޑު އޭނާގެ އާއިލާއާ ހަވާލުކޮށްފިއެވެ.

އެމްޓީސީސީގެ ބަހަކުން ޖެހި އެ އެކްސިޑެންޓުގައި މަރުވީ ހެނދުނު ޖޮގިންއަށް ނުކުމެ އުޅުނު 31 އަހަރުގެ އަންހެނެކެވެ. އޭނާގެ ގައިގާ ބަސް ޖެހުނީ، ބަސް ދުއްވަން އިން ޑްރައިވަރު ނިދިޖެހި އިނދެފައި ސިއްސައިގެން ގޮސް ސްޕީޑް ބާރުކޮށްލެވުނު ވަގުތު ކޮންޓްރޯލުން ނެއްޓިގެން ގޮސްގެންނެވެ.

މްޓީސީސީން ބުނީ، އޭނާގެ ހަށިގަނޑު އާއިލާއާ ހަވާލުކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި ހަށިގަނޑު ޔިކްރެއިންއަށް ގެންދިއުމުގެ މަސައްކަތް ފަށާފައިވާ ކަމަށް އެ ކުންފުނިން ބުނެއެވެ.

މާލޭގައި ހުންނަ މޯޗަރީގައި އޮތް ޔުކްރެއިން މީހާގެ ހަށިގަނޑު މާލެ ގެންދިއުމަށް އޭނާގެ މަންމަ ވަނީ ރާއްޖެ އައިސްފައެވެ. އަދި ހަށިގަނޑު ފޮނުވާލުމުގެ ހުރިހާ ހަރަދަކާއި މަރުވި މީހާގެ އައިލާ ރާއްޖޭގައި ތިބުމުގެ ހުރިހާ ހަރަދެއް ހަމަޖައްސަނީ އެމްޓީސީސީންނެވެ.

ހޯމަ ދުވަހު ހިނގި އެކްސިޑެންޓުގައި ބަސް ދުއްވި ޑްރައިވަރު ވަނީ ހައްޔަރުކޮށްފައެވެ.

Leave a comment

Your email address will not be published.