Sun, 31 May, 2020, 11:15 am
އޮޅުވެލީީގައި ބިދޭސީންތަކެއް ލަޓިބުރި ތަކާާއިއެކުު މުޒާހަރާ ކުރަނީ
46

ކ. އޮޅުވެލި ރިސޯޓުގައި ކޮންޓްރެކްޓަށް މަސައްކަތް ކުރާ ބިދޭސީންތަކެއް ލައްޓިބުރިއާއެކު މުޒާހަރާ ކުރަމުން އެބަދެއެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ، މިރޭ 7:18 ހާއިރ،ު އެ ރިސޯޓުގެ ތާރޑް ޕާޓީގެ ކޮންޓްރެކްޓުގައި މަސައްކަތް ކުރާ މީހުން، އެ ރިސޯޓުގެ މަސްލަހަތު ގެއްލޭގޮތަށް ހަޅުތާލު ކުރަމުންދާ ކަމުގެ ރިޕޯޓު ލިބިފައިވާ ކަމަށެވެ.

އަދި އެމީހުން ހަޅުތާލު ކުރަމުންދަނީ މުސާރަ ނުދީގެން ހިތްހަމަ ނުޖެހިން ކަމަށް ފުލުހުން ބުންޏެވެ.

“ހަފްތާ” އަށް މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި މުޒާހަރާގައި ގާތްގަޑަކަށް 50 އަށްވުރެ ގިނަ ބިދޭސީން ހަރަކާތްތެރިވަމުންދާ ކަމަށެވެ. އަދި އެމީހުން މަސައްކަތް ކުރަމުންދަނީ ދަނޑިބުރިއާއި ލަކުޑިބުރި ފަދަތަކެއްޗާއިއެކު ގެސްޓު އޭރިއާއަށް ވަންވަން ކަމަށް މައުލޫމާތު ލިބެއެވެ.

Leave a comment

Your email address will not be published.