Thu, 4 June, 2020, 12:27 pm
ކާރެއް ކޮންޓްރޯލުން ނެއްޓި ގަސްތަކެއްގެ ތެރެއަށް ވަދެއްޖެ
5

ހުޅުމާލޭގައި ކާރެއް ކޮންޓްރޯލު ނުކުރެވި، ގަސްތަކުގެ ތެރެއަށް ވަދެ ގެއްލުންތަކެއްވެެއްޖެ އެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ، މިއަދު ހެނދުނު ހުޅުމާލޭގައި ރީތިގަސްމަގުން ދުއްވާފައި ދިޔަ ކާރެއް ކޮންޓްރޯލު ނުވެ، ގަސްތަކުގެ ތެރެއަށް ވަދެ ކާރަށް ގެއްލުންތަކެއް ވެފައިވާ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން ކާރުގެ ކުރީ ބަފަރު ހަލާކުވެފައިވާ ކަމަށް ފުލުހުން ބުންޏެވެ.

އަދި ހިދާސާ ހިނގި އިރު ކާރު ދުއްވަން އިނީ ޑްރައިވަރު އެކަނި ކަމަށާއި ޑްރައިވަރަށް އެއްވެސް އަނިޔާއެއް ލިބިފައި ނުވާ ކަމަށް ފުލުހުން ބުންޏެވެ.

ހުޅުމާލޭގައި މިމަހު އެކަނިވެސް ބޮޑެތި އެކްސިޓެންޓްތަކެއް ވަނީ ހިނގާފަ އެވެ.

Leave a comment

Your email address will not be published.